Senior minichór reprezentoval naše město na celostátní akci

Kralupský sbor se zúčastnil Sletu pěveckých sborů v Praze

K oslavám sto let republiky svolala Unie českých pěveckých sborů také slet pěveckých spolků a také první setkání Pěveckých sborů seniorů.

Právě této akce se úspěšně účastnil náš Senior minichór.Vlasta Brixová, čtvrtek 1. listopadu 2018
Magazín > Zprávičky

Senior minichór Kralupy

archiv sboru / http://www.kralupynadvltavou.info/

Senior minichór reprezentoval naše město

Vrámci oslav stého výročí české státnosti svolala Unie českých pěveckých sborů na 6. - 7. října 2018 slet historických zpě-váckých spolků a první setkání seniorských sborů v ČR. Akce, která se konala převážně ve velkém sále pražského Hlaholu, se bě-hem víkendu zúčastnilo celkem 14 sborů. Nejstarším sborem v naší republice je v současné době smíšený pěvecký sbor Ja-romír z Jaroměře, založený v roce 1856. Náš Senior minichór Kralupy nad Vl-tavou účinkoval v neděli 7. 10. v Hlaholu v odpoledních hodinách. Byl sice početně nejmenší, svým věkovým složením ne úpl-ně nejstarší, ale svým repertoárem a cel-kovým výkonem doslova uchvátil všechny přítomné sbory a návštěvníky.„Dobytí Hlaholu“ dokončil náš sbormistr – klavírista Pavel Rynt a zpěvák – houslista Jiří Zymák, kteří byli schopni doprovodit každou „písničku na přání“ při společném posezení po přehlídce.Existence sboru je umožněna díky pod-poře seniorů v programu „Občané třetího věku“. Doufáme, že nová kralupská samo-správa bude tyto aktivity podporovat i na-dále.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)