Koncert k nedožitým 90. Petra Ebena v kostele sv. Martina ve zdi

Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy připravil samostatný koncert, který připomene památku jednoho z našich nejvýznamnějších skladatelů 20. století, Petra Ebena.

Odložený koncert k poctě Petra Ebena proběhne 4. dubna. 2019 v 19:30 v

kostele sv. Martina ve zdi, Martinská 8, Praha 1Jakub Zicha, sobota 23. března 2019
Magazín > Naši skladatelé

Kostel sv. Martina ve zdi

Jakub Zicha / Soubor UK

Dokladem toho, že skladby Petra Ebena vždy zaujímaly v repertoáru souboru mimořádné místo je mimo jiné to, že VUS Praha před časem natočil profilové CD s názvem MUSICA SPIRITUALIS, kde najdete 16 duchovních skladeb tohoto velikána naší klasické hudby.

Na programu koncertu bude výběr z duchovních i světských sborových skladeb autora.

Program:

Proprium festivum monasteriense (1993)

pro smíšený sbor a varhany

Ubi caritas et amor (1964)

velikonoční antifona pro smíšený sbor

Missa Adventus et Quadragesimae (1952)

pro mužský sbor a varhany

Láska a smrt (1959) – výběr

cyklus sborů na lidové texty

Účinkují:

Jan Kalfus – varhany

Vysokoškolský umělecký soubor UK

řídí Jakub Zicha

Petr Eben

Český skladatel a varhaník Petr Eben se narodil 22. ledna 1929 v Žamberku. Základní školu navštěvoval v Českém Krumlově, kde také během druhé světové války nastoupil na reálné gymnázium, odkud byl v roce 1944 vyloučen. Následovala nucená práce nejprve v tiskárně, pak na stavbě a nakonec v kamenolomu. V roce 1945 byl pro svůj židovský původ internován v koncentračním táboře Buchenwald. Po skončení války Eben ukončil studium na gymnáziu maturitou a roku 1948 vstoupil do klavírní třídy profesora Raucha na pražské AMU. V roce 1950 zahájil na téže škole studium skladby u Pavla Bořkovce. Krátce působil jako dramaturg v České televizi, pedagogicky pracoval na katedře hudební vědy filosofické fakulty Univerzity Karlovy (nejprve jako lektor klavírní hry a čtení partitur, později se stal odborným asistentem a posléze docentem) a na katedře skladby Akademie múzických umění v Praze. Po listopadu 1989 byl jmenován předsedou výboru mezinárodního festivalu Pražské jaro, stal se čestným předsedou Společnosti pro duchovní hudbu. Jeho jméno je známé i v zahraničí, kde se proslavil nejen jako skladatel, ale i jako varhaník a pedagog (ve školním roce 1978–9 byl profesorem skladby na Royal Northern College of Music v Manchesteru – zde také v roce 1992 převzal čestnou profesuru; při svých četných zahraničních cestách přednesl i několik obsáhlých přednášek o české soudobé hudbě). V roce 1991 obdržel vyznamenání francouzského ministra kultury "Chevalier des arts et des letters“ (Rytíř umění a literatury). V roce 1994 získal také čestný doktorát Univerzity Karlovy a v roce 2002 mu prezident Václav Havel udělil Medaili za zásluhy. Petr Eben zemřel v Praze 24. října roku 2007.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)