MORAVIACHOR

Dovolte nám, prosím, abychom vás seznámili se vznikajícím projektem víkendového pěveckého sboru Moraviachor a srdečně vás přizvali jako možné nové členy.Jitka Kaplová-Plánská a Josef Čudlý, neděle 31. srpna 2003
Magazín > Zprávičky

Ilustrační obrázek.

Kdo jsme?

MgA. Jitka Kaplová–Plánská: kmenová sbormistryně a zakladatelka Moraviachoru, Josef Čudlý: člen a předseda PPS Mladost Brno, bas, zakladatel Moraviachoru.

Jitka Kaplová-Plánská v roce 2002 úspěně absolvovala obor dirigování sboru na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, kde byla žákyní doc. Lubomíra Mátla. Po dva roky také studovala obor řízení sboru na Pedagogické fakultě University Karlovy v Praze pod vedením doc. Jiřího Koláře.

Sborovému zpěvu se věnuje již od dětství. První sbormistrovské zkušenosti získávala v Severočeském filharmonickém sboru, spolupracovala s Pěveckým sdruením severočeských učitelů a různými chrámovými sbory. Během studia na JAMU spolupracovala jako sbormistryně mezi jinými též s: Ars Brunensis Chorus, Brněnský akademický sbor, Bohemiachor, Pražský komorní sbor, Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce, Pěvecký sbor brněnské operety.Po absolutoriu JAMU působila jako sbormistryně ve Slezském divadle v Opavě. Od roku 2002 se podílí společně s PhDr. Jaroslavem Dostalíkem na vedení brněnského smíšeného sboru PPS Mladost.

Co znamená víkendový sbor?

Sbor se setkává zhruba jednou za 2 měsíce na víkendovém soustředění (pátek večer neděle odpoledne) zakončeném popřípadě koncertem v místě konání.

S dostatečným časovým předstihem (3-5 týdnů před soutředěním) obdrží členové sboru notový materiál a naučí se samostudiem své party. Soustředění povede kmenový sbormistr a v budoucnu (až budeme něco umět) předpokládáme pozvání hostujících sbormistrů. Cílem je dosažení velmi dobré kvality sboru, chceme zpívat však hlavně sobě pro radost a pro potěšení posluchačů.

O prázdninách se uskuteční také letní soustředění, které potrvá celý týden, abychom měli možnost dokonale zvládnout kmenový repertoár a připravit se na další sezónu.

Jak se zapojit?

Od členů Moraviachoru očekáváme pravidelnou účast na jeho akcích, praxi ve sborovém zpívání, znalost not (schopnost samostatné přípravy), možnost zorganizovat soustředění a koncert v místě bydliště i působení a chuť nejen si zazpívat, ale také vytvořit pěknou a přátelskou atmosféru v MCH. Pokud tyto podmínky splňujete, můžete nás do 15. prosince 2003 kontaktovat na adrese ithaca@email.cz nebo poštou: Josef Čudlý, Lidická 47, 602 00 Brno, případně telefonicky: 732 24 12 12 (Pepa Čudlý) 737 93 77 22 (Jitka Kaplová - Plánská).

Uveďte prosím Vaše jméno a kontaktní adresu, e-mail a telefon. Napište nám, jaký jste hlas a ve kterých sborech jste zatím zpívali.

A co dál?

První setkání MCH předpokládáme v únoru 2004 v Brně. Zde proběhne předzpívání a výběr členů MCH. Podrobnosti o prvním setkání zašleme včas na adresy těch, kteří se nám do 15. prosince 2003 ozvou. Repertoár MCH bude zahrnovat široké období od renesance až po spirituály. Zpěv a capella bude základem našeho snažení.

Stojíme u zrodu nového pěveckého sdružení, které si klade za cíl spojit zpěváky z celé Moravy a nabídnout jim alternativní formu sborového zpěvu. Členy Moraviachoru se mohou stát ti, kterým je zpívání v jejich kmenovém sboru trochu málo a rádi by zkusili něco nového. Mohou to být zpěváci, kteří se z nějakého důvodu museli vzdát svého původního pěveckého sboru a stýská se jim po zpívání.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)