Mezinárodní letní škola duchovní hudby Convivium

Mezinárodní letní školu duchovní hudby pořádá Společnost pro duchovní hudbu již čtrnáctým rokem. Letos se konala v Klášteře benediktinů Broumov, 11. - 19. srpna.Ondřej Šmíd, středa 1. srpna 2018
Magazín > Zprávičky

Convivium 2018

Convivium / archiv letní školy duchovní hudby

Společnost pro duchovní hudbu pořádá prázdninové kurzy Convivium již čtrnáctým rokem. Letos poprvé se uskuteční v krásném rozlehlém prostředí Broumovského kláštera. Klášter byl nedávno restaurován a revitalizován. Kromě bohatě zdobeného klášterního kostela sv. Vojtěcha, budeme využívat také krásný děkanský kostel sv. Petra a Pavla. Klášter nabízí velké malované sály pro koncerty i menší pro zkoušení, včetně baletního. Revitalizací v klášteře vznikly různé umělecké dílny. Z nich zmiňme písařskou, která je vybavena replikami písařských stojanů, u nichž po staletí množili chlapci a mniši knihy a noty. Tvořivé dílny budou během Convivia využívat velké i malé děti stejně jako v Želivě.

Krásné a inspirativní je město Broumov i jeho okolí, Adršpašské skály nebo soubor deseti kostelů, které v krátkém čase (1690-1743) postavili otec a syn, Kryštof a Kilián Ignác Dietzenhoferovi na zadání opata Broumovského kláštera Otmara Zinkeho.

Posláním kurzů je povznesení hudby v našich kostelích a podpora zpěvákům a varhaníkům, kteří se na ní podílejí. Pro ty, kteří zpívají celý rok, je to příležitost poznat nový repertoár, přátele a čerpat ze zkušeností uznávaných hudebníků. Naopak těm, kdo nemají možnost během roku zpívat, nabízí Convivium dosyta si to užít jako formu aktivní dovolené. Pro někoho může představovat týden odpočinku nebo zpívané duchovní obnovy v tichém prostředí kláštera.

Convivum je příležitostí i pro kněze. Kromě své aktivní účasti, mohou vyslat varhaníky a zpěváky, kteří jejich farnosti neúnavně a nezištně slouží. Pokud jim farnost přispěje na část nákladů, může hudebníky pozitivně motivovat a jistě se to vyplatí.

Convivum je místem setkání aktivních hudebníků, kteří chtějí rozvíjet své poznání v oblasti duchovní hudby. Je určeno také chrámovým hudebníkům, kteří mohou poznávat méně známý repertoár, navazovat nové umělecké spolupráce, konzultovat a vyměňovat si zkušenosti. Účast špičkových lektorů, muzikologů a uznávaných umělců nabízí také profesionálním zpěvákům, varhaníkům a sbormistrům možnost čerpat zkušenosti z historicky poučené interpretace a způsobu práce jiných.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)