Sbormistr Jiří Fuchs oslavil významné životní jubileum

Životní jubileum oslavil významný jihočeský sbormistr, pedagog pěvec a hudební publicista Jiří Fuchs.redakce, úterý 22. května 2018
Magazín > Zprávičky

Sbormistr Jiří Fuchs

MSFHR 2018 / archiv MSFHR

V minulých dnech se dožil významného životního jubilea významný jihočeský sbormistr, pedagog pěvec a hudební publicista Jiří Fuchs. Dlouhá léta působil na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích kde založil a dlouhá léta úspěšně vedl Jihočeský vysokoškolský sbor. Věnoval se též práci kulturně organizační, byl předsedou Jihočeské oblasti Unie českých pěveckých sborů organizoval sborové festivaly a významné koncerty. Za svou rozsáhlou a záslužnou hudební činnost byl oceněn cenou Františka Chodury (1992) a Ceny Bedřicha Smetany (2013). Jmenovaný je také autorem mnoha dlouhé řady článků a recenzí pro regionální tisk, Cantus, Hudební rozhledy, od roku 2012 pak úzká spolupráce s webovým portálem Opera Plus v řadě monografických črtů, recenzí operních představení i vydávaných CD z vokální tvorby.

Za sborové pěvectvo srdečně gratulujeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a radosti z hudby.

Jiří Fuchs (nar. 3. 5. 1948, Klatovy)

Sbormistr, operní pěvec a pedagog doc. Mgr. Jiří Fuchs se narodil 3. května 1948 v Klatovech. Je absolventem AMU v Praze v roce 1973, obor sólový zpěv a dirigování sboru. V letech 1971 až 1973 hostoval na scéně Národního divadla v Praze. Od roku 1972 byl sólistou opery v Plzni do roku 1982. Současně od roku 1978 pracoval jako odborný asistent na Pedagogické fakultě v Plzni a zde vedl Akademický ženský sbor PF. V roce 1982 přešel na Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, kde učil hlavní obor zpěv pro ZUŠ, dirigování sboru a hlasové výchovy. Založil zde Jihočeský vysokoškolský sbor se kterým v krátké době dosáhl výrazných úspěchů. V roce 1993 se habilitoval v oboru řízení sboru, je stálým členem odborné rady Artamy (oddělení MKČR), je také členem četných národních a mezinárodních porot soutěží v oblasti sborového zpěvu.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)