Oslavme 100 let republiky společně! 2.díl: Zpívejte vybrané české skladby!

Unie českých pěveckých sborů se rozhodla uspořádat k oslavě tohoto výročí řadu vzpomínkových akcí, jejichž mottem je heslo pražského Hlaholu „Zpěvem k srdci – srdcem k vlasti“. Vyzývá mimo jiné pěveckou obec, aby zařadila do svého repertoáru skladby s odpovídajícím tématem. Výběr naleznete v tomto článku.Hlavní výbor UČPS, čtvrtek 29. března 2018
Magazín > Zprávičky

Oslavme 100 let republiky společně

Redakce / UČPS

Pro lepší orientaci při výběru vhodných skladeb s národní tematikou jsme ve spolupráci s předními českými sbormistry a odborníky na českou sborovou literaturu připravili výběrový seznam skladeb. Vznikl jako praktická pomůcka pro sbormistry a zájemce o sborový zpěv, kritériem pro zařazení jednotlivých kompozic byla především osobní hudební zkušenost s vybranými díly. Najdete v něm široký okruh skladeb českých a slovenských autorů 19. a 20. století, od sborové klasiky až po méně uváděná díla. Seznam je uspořádán chronologicky dle data narození autorů a obsahuje skladby různé náročnosti, délky a obsazení, díla a cappella i s doprovodem klavíru či orchestru tak, aby si zájemci mohli vybrat skladbu, která nejlépe vyhovuje technickým možnostem konkrétního sboru i jeho zaměření. Většina titulů byla vydána tiskem a je dostupná v hudebních knihovnách a veřejných archivech. V případně potřeby se můžete s dotazy k jednotlivým skladbám obrátit na sekretariát Unie.

B. Smetana (1824–1884)

Ať žije pravda! (1863) – sbor z 3. děj. opery Braniboři v Čechách, smíš. sbor a orch. (klavír)

Česká píseň (1868) – kantáta pro smíš. sbor a orch. (klavír)

Slavnostní sbor (1870) – muž. (smíš.) sbor a cap.

Věno (1880) – muž. (smíš.) sbor a cap.

J. L. Zvonař (1824–1865)

Čechy krásné, Čechy mé – žen. (dět.) sbor a cap. (arr. Jos. Říha)

A. Dvořák (1841–1904)

Dědicové Bílé hory (1872) – hymnus pro smíš. sbor a orch.

Píseň Čecha (1877) – muž. sbor a cap.

Hospodine, pomiluj ny! (1886) – sbor z kantáty Svatá Ludmila, smíš. sbor a orch. (klavír)

L. Janáček (1854–1928)

Naše píseň (1890) – smíš. sbor a cap.

Hospodine, pomiluj ny (1896) – kantáta pro smíš. dvojsbor, žestě, varhany a harfu

Česká legie (1919) – muž. sbor a cap.

J. B. Foerster (1859–1951)

Česká píseň (1890) – smíš. sbor a cap.

Devět sborů (1897) – muž. sbor a cap.

* Oráč, Velké, širé rodné lány

Bílá, červená a modrá (1920) – cyklus žen. (dět.) sbory a cap.

* Trikolora

Vzhůru, spáči (1921) – cyklus smíš. sborů a cap.

* Vzhůru, spáči, Modlitba na Řípu

Svatý Václav (1929) – oratorium pro smíš. sbor, sóla, vypravěče a orch.

Mrtvým bratřím (1929) – kantáta pro smíš. sbor, orch. a varhany

Čtyři ženské sbory (1935) – žen. sbor a cap.

* Písnička

J. Praveček (1865–1969)

Rodný kraj (1910) – smíš. sbor a cap.

Láska k vlasti (1910) – smíš. sbor a cap.

Oj, česká písni! (1910) – smíš. sbor a cap.

V. Novák (1870–1949)

Síla a vzdor (1917) – cyklus muž. sborů a cap.

Tři české zpěvy (1918) – muž. (smíš.) sbor a orch. (varhany)

Dva zpěvy T. G. Masarykovi (1918) – smíš. sbor a cap.

Domov (1941) – cyklus muž. sborů a cap.

J. Suk (1874–1935)

V nový život (1920) – pochod ku VII. sletu všesokolskému pro smíš. sbor a orch. (klavír)

J. Jindřich (1876–1967)

Česká píseň (1907) – smíš. sbor a klavír

Na Milešovce (1908) – muž. sbor a cap.

Vlasti (1938) – žen. sbor a cap.

Udeřila naše hodina … (1919) – hymnus pro muž. sbor a cap.

K. Hašler (1879–1941)

Ta naše písnička česká – žen. sbor, klavír a malý instr. soubor (arr. I. Zelenka)

J. Křička (1882–1969)

Vzhůru srdce (1917) – cyklus muž. sborů a cap.

A to je ta krásná země (1932–1963) – cyklus smíš. sborů a cap.

Moravská kantáta (1936) – kantáta pro smíš. sbor, sóla a orch.

Vlasti (1939) – jednohlasý muž. sbor a klavír (orch.)

Rodnému kraji (1942) – cyklus muž. sborů a cap.

Dar srdce (1950) – cyklus muž. sborů a cap.

V. Kálik (1891–1951)

Zpěv noci osvobození (1946) – smíš. sbor a cap.

O. Jeremiáš (1892–1962)

Píseň o rodné zemi (1941) – kantáta pro smíš. sbor a orch.

V zemi české (1942) – muž. sbor a cap.

E. Suchoň (1908–1993)

Šesť slovenských ľudových piesní (1933) – žen. (dět., smíš.) sbor

*Aká si mi krásná, Keď sa Slovák

K. Židek (1912–2001)

Svatý Václav, české kníže (1939) – smíš. sbor a cap.

J. Hanuš (1915–2004)

Domov (1959) – cyklus smíš. sborů a cap.

Zem, z níž jsme vyšli (1961) – 2 smíš. sbory a cap.

Z. Mrkos (1919–1993)

Moje země (1971) – smíš. (žen., dět.) sbor a cap.

Z. Šesták (1925)

Země dvojjediná (1961) – kantáta pro muž. sbor a cap.

A. Tučapský (1928–2014)

Můj ostravský kraj (1959) – žen. sbor a cap.

Moravě (1960) – cyklus žen. sborů a cap.

Česká krajina (1958) – cyklus smíš. sborů a cap.

Hlas domova (1973) – smíš. sbor a cap.

Píseň o domově (1981) – smíš. sbor a cap.

Moravská krajina (2007) – cyklus smíš. sborů a cap.

L. Sluka (1928)

Země překrásná (1973) – žen. (smíš.) sbor

Na konci tisíciletí (1988)- cyklus smíš. sborů a cap.

Z. Lukáš (1928–2007)

Poselství hudby (1983) – žen. (dět.) sbor a klavír

Zpěv zpěvů (1983) – žen. sbor a cap.

Jsem této země zpěv (1984) – kantáta pro smíš. sbor, žestě a klavír

V. Felix (1928–2008)

Nejkrásnější zem (1960) – cyklus žen. sborů a cap.

*Zem, z níž jsme vyšli

Země živá (1973) – cyklus smíš. sborů a cap.

O zemi, ve které žijeme (1979) – cyklus dět. (žen.) sborů

P. Eben (1929–2007)

Hořká hlína (1959) – kantáta pro smíš. sbor, baryton sólo a orchestr (klavír)

J. Laburda (1931)

Rodné zemi (1979) – smíš. sbor a cap.

Domovu (1980) – hymnus pro smíš. sbor a varhany (klavír)

I. Loudová (1941–2017)

Zpěv země (1982) – muž. sbor a cap.

*vybrané části cyklů


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)