Nominace na výroční ceny UČPS jsou oznámeny

Nominace na národní sborová a sbormistrovská ocenění za uplynulý rok jsou zveřejněny. Výroční ceny udílí Unie českých pěvecký každým rokem sborům, sbormistrům a institucím za svá působení na sborové scéně.Redakce, neděle 4. března 2018
Magazín > Zprávičky

Unie českých pěveckých sborů

UČPS / UČPS

Cena Bedřicha Smetany je nejvyšším národním sbormistrovským oceněním za celoživotní záslužnou činnost v oblasti sborového zpěvu. Nominováni letos jsou Magda Martincová, Jaromír Ehrenberger, Antonín Veselka, Květuše Lepilová a Vlastimil Čejp.

Cena sbormistr-junior je určena mladým sbormistrům do 35 let, jejichž úspěšná interpretační a organizátorská činnost výrazně přesahuje rámec jejich sboru, regionu. Nominováni jsou Karolína Koňaříková, Jakub Pikla a Martin Profous.

Cena Ferdinanda Vacha je udělována v zájmu dalšího rozvoje neprofesionálního sborového umění s cílem zvýšit jeho společenský význam, a proto je určena především sbormistrům pracujícím s neprofesionálními sbory dospělých. Letošními nominovanými jsou Roman Válek, Jaromír Schejbal a Jakub Zicha.

Cena Františka Lýska je spojena se jménem mezinárodně uznávaného průkopníka novodobého dětského sborového umění, jehož promyšlené a cílevědomé pedagogické úsilí postavilo český dětský sborový zpěv na světovou úroveň. Je výrazem uznání a kulturní závažnosti této oblasti neprofesionální umělecké činnosti a projevem společenského ocenění všeho, co výrazně přispívá k rozvoji českého sborového umění dětí a mládeže a jeho mezinárodní propagaci. Na ocenění je navržena Zuzana Drtinová.

Na cenu za celoživotní mistrovství v oboru sborový zpěv jsou tentokrát nominováni Jan Kasal (1923), Jan Mária Dobrodinský (1925) a Josef Pančík (1938).

Na cenu Sbor roku 2017 jsou v kategorii dětských sborů navrženy Dětský pěvecký sbor Jitro, Kantiléna Brno, Koncertní sbor Zvonky Praha, Pražská kantiléna a Dětský pěvecký sbor Kuřátka. Mezi dospělými sbory se nominace tentokrát dočkaly Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, APS Vysoké školy báňské TU Ostrava, Chorus Ostrava, Pěvecký sbor Gaudeamus Brno, Moraviachor.

Své nominanty zná také Zvláštní cena za mimořádný hudební počin v r. 2017: Sbory MUNI, Český akademický sbor za provedení skladby Kaija Saariaho Láska na dálku, Kühnův dětský sbor za projekt Zpívejte s námi a Pražští pěvci za nastudování a propagace skladby Requiem Alfreda Schnitkeho.

Na Cenu za skladatelskou práci v oblasti sborové tvorby jsou navrženi Jan Málek a Jiří Laburda.

Cenu za přínos českému sborovému hnutí mohou získat Svatomichalská chrámová schola Brno, Ivana Bednářová, Pavel Urban nebo Hana Kultová.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)