Unie českých pěveckých sborů vstoupila do dalšího období

V sobotu 25. listopadu 2017 ve Velkém sále Pražského Hlaholu proběhl XV. Sjezd UČPS. Změněny byly Stanovy organizace a upravena výše členských příspěvků. Delegáti sborů pak zvolili nové Předsednictvo Hlavního výboru. Předsedou pro další období bude stávající nejvyšší představitel Unie Roman Michálek. Nový předsednický tým si od toho slibuje udržení kontinuity Sjezdem všeobecně přijaté vize dalšího směřování organizace.Redakce, pondělí 1. ledna 2018
Magazín > Zprávičky

Unie českých pěveckých sborů

UČPS / UČPS

„Jsem rád, že delegáti Sjezdu vyjádřili podporu směřování Unie, které jsme nastavili v minulém období, a že do Předsednictva zvolili mladé a dynamické lidi z regionů, kteří přinesou do práce Unie nové myšlenky a energii. Každý z členů nového Předsednictva se bude věnovat určitému úseku činnosti Unie, který odpovídá jeho odbornosti a zkušenostem. Věřím, že v novém obsazení se nám podaří splnit cíle, které jsme si předsevzali, a očekávání, která v nás členové Unie vkládají,“ vyjádřil se k jednání Sjezdu Roman Michálek.

Nové Předsednictvo bude od roku 2018 pracovat ve složení: Vít Aschenbrenner (místopředseda pro umělecké otázky), Zuzana Krušinová (místopředsedkyně pro ekonomické záležitosti), Roman Michálek (předseda), Jan Mlčoch (člen výboru pro ediční činnost) a Lucie Valentová (členka výboru pro oblast sborů dospělých a sborů seniorů). Volba vedení Unie však nebyla zdaleka jediným bodem zasedání Sjezdu. Zpráva o činnosti Unie v období 2014—2017 pozitivně hodnotila rozvoj podpory sborového zpěvu, ať už formou přímé podpory akcí v regionech nebo servisními službami, které Unie svým členským sborům poskytuje.

Hospodaření organizace shrnula zpráva přednesená dosavadním místopředsedou pro ekonomické záležitosti Martinem Boumou. Počáteční nepříznivý stav financování, způsobený zejména odlivem členů a skokově plošně sníženou grantovou podporou, byl díky škrtům a snaze o získání dalších zdrojů financování brzy zlepšen. Již po prvním roce se podařilo plně pokrýt závazky minulého období a postupně začít tvořit i provozní rezervu. Současně pak byla navyšována zejména přímá podpora sborového zpěvu, ať už skrze pořádání celoročních festivalů nebo zvýšení podpory sborových aktivit.

Revizní zpráva o fungování Unie neodhalila žádné zásadní nedostatky a po jejím přednesení pak předsedkyně Revizní komise Marta Rozprýmová navrhla udělení absolutoria pro současné Předsednictvo. Návrh byl Sjezdem schválen a členové převzali za svou úspěšnou činnost pamětní plaketu Unie českých pěveckých sborů.

Sjezd slavnostně udělil čestné členství prof. Pavlu Klenerovi, prof. Jiřímu Drahošovi a Evě Rychlíkové (starostka Zpěváckého spolku Hlahol v Praze) za dlouholetou aktivní činnost v pěveckých sborech a popularizaci sborového zpěvu v České republice. Vedle čestného členství udělil Sjezd také Zlatý odznak s granáty akademické malířce Anně Kubů za dlouholetou spolupráci při tvorbě grafických materiálů pro české sborové hnutí. Na vlastní žádost byl také shromážděním za člena přijat Smíšený sbor Kácov.

Delegáti sborů projednali také výši členských příspěvků pro další období. Po diskuzi byla schválena varianta mírného zvýšení členských příspěvků, a to na 220,- Kč za výdělečně činné zpěváky a na 110,- Kč za nevýdělečně činné zpěváky starší 12 let. Dětem do 12 let je i nadále členství poskytováno zdarma. Minimální členský příspěvek byl upraven na 2 100,- Kč.

Stanovy Unie českých pěveckých sborů byly Sjezdem mírně upraveny. Jednalo se však o zásahy spíše technického charakteru. Rozšířena byla definice členství, kde kolektivní člen již není definován pouze jako pěvecký sbor, ale nově i jako vokální ansámbl. Na závěr přednesl Roman Michálek hlavní body své vize směřování Unie v dalším období. Unie by měla pokračovat v trendu vývoje a aktivit, které byly rozvíjeny v předcházejícím období. Rozšířit by se měla činnost sekcí pečujících o jednotlivé skupiny sborů (mládež, senioři, a capella skupiny). Dokončen by měl být projekt Katalogu České sbory.cz a rozšířeny další služby pro členy. Mezi hudebními aktivitami by měly mít prioritu dvě témata — výročí republiky v roce 2018 a oslavy Mezinárodního dne studentstva a výročí Sametové revoluce 2019. XV. Sjezdu Unie českých pěveckých sborů se zúčastnilo 222 mandátů z celkového počtu 345 mandátů, tj. 65 %.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)