Ivan Kurz převezme skladatelskou cenu na koncertě v Hlaholu

27. října 2017 v 19:00 pořádá Unie českých pěveckých sborů koncert ve spolupráci se Zpěváckým spolkem Hlahol v rámci Memoriálu Zdeňka Lukáše. Během večera bude předána Cena za skladatelskou práci v oblasti sborové tvorby panu Ivanu Kurzovi.a, pátek 20. října 2017
Magazín > Zprávičky

Hlahol

VitVit / Wikimedia Commons

Na programu koncertu, na kterém vystoupí Pražští pěvci (sbormistr Stanislav Mistr) a Pěvecký sbor Memoriálu Zdeňka Lukáše (sbormistryně Lucie Valentová), bude právě hudba Ivana Kurze, dále pak díla Zdeňka Lukáše a Alfred Schnittke. Vstupné je dobrovolné.

Ivan Kurz

Ivan Kurz (1947), jeden z významných představitelů střední skladatelské generace, se do povědomí hudební veřejnosti zapsal jako tvůrce hudby pódiové i jako přední autor hudby filmové a divadelní. Uznání si Kurzova tvorba získala nejen díky své profesionální technické kvalitě, ale především hloubkou a opravdovostí svého sdělení. V jeho hudební řeči dominuje ideál postmoderny, zobrazující se v syntéze kompozičních prostředků. Je autorem mnoha skladeb komorních, vokálních i kompozic elektroakustických. Těžiště jeho tvorby leží zejména v partiturách pro symfonický orchestr. Jeho díla jsou prováděna předními symfonickými a komorními tělesy (Česká filharmonie, FOK, Symfonický orchestr českého rozhlasu, Stamicovo kvarteto, Doležalovo kvarteto, Kühnův dětský sbor, aj.) v tuzemsku i v zahraničí. Skladbu studoval na hudební fakultě AMU ve třídě Emila Hlobila, aspiranturu ukončil u Václava Dobiáše. Od roku 1977 na hudební fakultě AMU působí pedagogicky. Do obecného povědomí nejširší veřejnosti vstoupila jeho filmová hudba k televizním seriálům „Panoptikum města pražského“ a „Četnické humoresky“.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)