Sbormistři se sešli na mezinárodním semináři Over the Horizon

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) prostřednictvím svého útvaru ARTAMA uspořádalo v rámci každoročního cyklu akreditovaných seminářů pro sbormistry mimořádný československý vzdělávací seminář Over the Horizon určený sbormistrům a pracovníkům s mládeží.Michaela Přílepková a Barbora Novotná, neděle 20. prosince 2015
Magazín > Zprávičky

Účastníci semináře Over The Horizon

Dan Hansilian / NIPOS Artama

Seminář byl podpořen grantem z evropského programu Erasmus+, Mládež jako vzdělávací mobilita jednotlivců, a pořádal ho NIPOS se zahraničním partnerem, Národným osvetovým centrem. Místem konání byl, pro pořadatele již tradiční, zámek v jihočeské Štěkni, kde se v termínu 23. 10.–1. 11. 2015 sešlo 48 účastníků a lektorů z České republiky a ze Slovenska.

Hudební témata reprezentovaly bloky o české a slovenské soudobé sborové literatuře, seminář byl věnován také přehledu českých a slovenských sborových festivalů a soutěží pro všechny typy sborů, přehledu dostupnosti notových materiálů v knihovnách i u vydavatelů, dramatizaci a choreografii sborových vystoupení. Seminaristé diskutovali o důležitých vlastnostech a dovednostech sbormistra, byly objasněny jazykové rozdíly, procvičena výslovnost obou jazyků v mluveném i zpívaném projevu ad. Z mimohudebních aktivit byla významná pozornost věnována psychologii cílové skupiny, aktivizujícím způsobům, jak s kolektivem pracovat vzhledem k potřebám a motivaci jeho členů. Seminaristé se tak mimo jiné mohli např. dozvědět, jak preventivně působit proti některým negativním jevům (šikana) nebo jak v krajním případě reagovat na krizovou situaci a požadavek pomoci ze strany dětí a mladých lidí.

Více si přečtěte v novém čísle magazínu Cantus 4/2015.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)