Švýcarský pěvecký sbor Cantissimo koncertoval v Jindřichově Hradci a ve Velké Lhotě

Na základě pozvání komorního pěveckého sboru Festivia Chorus dorazil po celonoční jízdě ve čtvrtek 29. 5. ráno do Dačic pěvecký sbor Cantissimo ze švýcarského města Urtenen-Schönbühl. Setkání bylo opět velmi příjemným zážitkem, neboť se mnozí účastníci setkali znovu po třech létech od roku 2011, kdy se ve Švýcarsku představil náš sbor Festivia Chorus a kde jsme se viděli poprvé.Josef Čudlý, úterý 24. června 2014
Magazín > Sborový život

Setkání sborů z Čech, Švýcarska a Rakouska ve Velké Lhotě

Zpěváci přijeli velkým dvoupatrovým autobusem a u dačického zámku je očekával předseda Festivie Josef Čudlý. Po srdečném vzájemném přivítání se sbor ubytoval v Motelu Dačice a část také ve sportovním areálu Rockhill. Následovala velmi dobrá „motelová“ snídaně a pak se účastníci zájezdu odebrali k odpočinku nebo k individuální prohlídce města. Po večeři se pak od 18 hodin konala v restauraci Motelu Dačice společná pěvecká zkouška obou sborů – Cantissimo a Festivia Chorus.

V pátek dopoledne navštívili naši přátelé za doprovodu manželů Čudlých město Telč. Zde si s velkým zájmem prohlédli náměstí a přilehlé uličky a také nakoupili dárky pro své blízké. Po poledni následoval přesun do Jindřichova Hradce k prvnímu společnému koncertu, který se uskutečnil v kapli sv. Maří Magdalény. Pod vedením MgA. Jitky Čudlé vystoupily nejdříve dva místní dětské sbory ze ZUŠ Vítězslava Nováka – přípravný sbor Poupátka a koncertní sbor Rosa aurea. Kaple byla zcela zaplněna posluchači a ti odměnili děti za předvedený výkon velkým potleskem. Překvapením pro všechny byla skutečnost, že zástupci švýcarského sboru Cantissimo též odměnili děti – ale velkou spoustou sladkostí. Po dětských sborech nastoupil ke svému hudebnímu pozdravu i hostitelský komorní pěvecký sbor Festivia Chorus. Podle ohlasů publika se i Festivii zpívání vydařilo a následovalo očekávané hlavní vystoupení celého koncertu – vystoupení pěveckého sboru Cantissimo z města Urtenen-Schönbühl.

Sbor řídí sbormistryně Susanne Grossenbacher a společně nám představili cca půlhodinovou mši současného švýcarského autora, kterým je Peter Roth. Tato mše byla poprvé provedena v roce 1999 u příležitosti vysvěcení nově renovovaného klášterního kostela sv. Jana (St. Johann). V této mši spojuje tento současný skladatel z Toggenburgu písně a lidový jodlovací zpěv s latinskými texty ordinária. Vznikla tak svérázná a přitom srdečná mše z údolí mezi Säntisem a Churfirstenem. „Jodlovacími“ sólisty byli Marianne a Bruno Weingart a se sborem Cantissimo připravili všem posluchačům nádherný hudební zážitek. Sólisté jsou hudebními profesionály, jodlování se v jejich rodině dědí po pokolení. Koncertují a pořádají hudební semináře doslova po celém světě a slyšet tento druh hudby v našich končinách naživo, to se podaří opravdu jen výjimečně.

V závěru koncertu zazpívaly všechny sbory společně. Po dlouhotrvajícím potlesku jsme se rozloučili s posluchači a odjeli zpět do Dačic. Jako předsedu Festivie a účastníka koncertu mě zamrzelo, že na tak pozoruhodný koncert, který podpořila i Rada města Jindřichův Hradec a kde vystoupily dva dětské sbory ZUŠ, si nenašel cestu nikdo z vedení této hudební školy. Snad příště? V Dačicích pak následovala večeře v restauraci U Šuláků. O tom, že se personál obsluhy a kuchyně zhostil skvěle své práce, svědčí skutečnost, že slova chvály byla podpořena i několikaminutovým potleskem, který byl po zásluze určen pouze pro ně.

V sobotu si švýcarští přátelé za doprovodu Jitky Čudlé prohlédli Jindřichův Hradec a hlavně pak prostory místního zámku, včetně hudebního pavilonu Rondel. Prostory si prohlédli za fundovaného výkladu zaměstnance zámku, který kromě toho, že celý výklad v němčině přednášel zpaměti, byl tak laskav, že jim mimo plán prohlídky představil i zámeckou kapli, kde si sbor krátce zazpíval. Na zámku se jim velice líbilo, nicméně ihned po obědě se vydali na cestu ke svému druhému koncertu do Velké Lhoty u Dačic. Po příjezdu následovala prohlídka Evangelického tolerančního areálu s přednáškou doc. Evy Melmukové a jejího syna dr. Petra Melmuka. Doc. Melmuková seznámila v německém jazyce hosty s dějinami našeho regionu a ti si prohlédli oba dva evangelické kostely. Této přednášky se účastnil i rakouský pěvecký sbor Arbeitergesangsverein Gross-Siegharts und Umgebung – další účastník Mezinárodního koncertu pěveckých sborů ve Velké Lhotě. Tento sbor pracuje již druhým rokem pod vedením české sbormistryně MgA. Jitky Čudlé, která na závěr přednášky zahrála všem na památkově chráněné varhany z dílny Františka Svítila ml. z Nového Města na Moravě.

Samotný koncert začal v 19 hodin přivítáním velkého množství posluchačů a také pozvaných hostů. Velmi nás potěšila skutečnost, že pozvání přijal místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a místostarosta Dačic Ing. Jan Bartošek, dále místostarosta Studené Mgr. Jindřich Kejval a starosta obce Volfířov (jejíž je Velká Lhota součástí) Ing. Ladislav Bartušek. Koncert zahájil dětský pěvecký sbor Sluníčka ze Studené vedený opět sbormistryní MgA. Jitkou Čudlou a pod jejím vedením se s úspěchem představily další dva sbory – Arbeitergesangsverein Gross-Siegharts und Umgebung (Rakousko) a Festivia Chorus (ČR). Se mší St. Johann (Peter Roth) vystoupil opět sbor Cantissimo (sbormistryně Susanne Grossenbacher) – a to s ohromným úspěchem u publika a s následným přídavkem jódlujících sólistů, nyní i s doprovodem akordeonu. Dlouhotrvající potlesk posluchačů ve stoje byl nesmírně emotivní tečkou za celým koncertem a následné ohlasy byly opravdu výjimečně dobré.

Po koncertě jsme se přesunuli do sálu hospůdky v Řečici (lhotecký sál se nachází v rekonstrukci), kde se uskutečnila slavnostní večeře všech sborů, tentokrát v režii členů domácího sboru Festivia Chorus. Personál hospůdky měl vše pěkně připraveno a tak zavládla v krátké chvíli výtečná „pokoncertní“ nálada, u dobrého a rozmanitého jídla a pití. Že hudba dokonale spojuje lidi všech národů, politického či náboženského přesvědčení či barvy pleti svědčí ta skutečnost, že během chvíle došlo k promísení švýcarských, rakouských a českých zpěvaček a zpěváků a proběhlo mnoho srdečných neformálních osobních rozhovorů. Sbory si též předaly dárky na památku společného setkání a jak jinak – začalo se zpívat. Společně, krásně, od srdíčka – a v té chvíli bylo všem nepopsatelně dobře. Výbor sboru Cantissimo v čele se sbormistryní Susanne Grossenbacher oficiálně a moc a moc srdečně pozval Festivia Chorus v příštím roce ke koncertní cestě do Švýcarska. Pozvání jsme s díky přijali, a pokud se nám podaří akci finančně zajistit a též zajistit vhodného dopravce, velice rádi se s našimi přáteli opět setkáme. A protože Peter, řidič švýcarského autobusu, nesměl již před ranním odjezdem řídit, ujal se postupného odvozu našich přátel ke spánku do Dačic Jan Klivan, kterému též patří naše poděkování.

V neděli v 8 hodin ráno odjížděl pak sbor Cantissimo zpět domů do Švýcarska. Za hostitele se přijel ještě jednou rozloučit předseda Festivie Josef Čudlý. Několikrát bylo zopakováno pozvání k zájezdu do Švýcarska v příštím roce a následné samotné loučení vůbec nebylo jednoduchou záležitostí. Ti, co neměli lesklé oči, tak ti plakali doopravdy. To samo hovoří za vše. Za malou chvíli pak autobus zmizel v poslední zatáčce u zámecké zdi a skončilo tak něco krásného a silného, což ale všechny zúčastněné nesmírně vnitřně obohatilo. Díky za to, že nám bylo těch několik společných dnů dopřáno prožít společně.

Po celou dobu pobytu oceňovali naši přátelé skvělou organizaci celého pobytu (no a koho by to nepotěšilo, že?), srdečnost všech lidí, s kterými přišli do styku a také nás k našemu velkému údivu přesvědčovali o tom, že je u nás všeobecně větší čistota a pořádek než ve Švýcarsku (tomu jsme ale po předchozím pobytu ve Švýcarsku moc nevěřili).

Skončila tak tedy velmi vydařená akce Cantissimo Czech Tour 2014 a snad můžeme s pokorou zvolat – ať žije Festivia Chorus Schweiz Tour 2015.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)