Hudební komise Unie českých pěveckých sborů končí své funkční období

V listopadu se uskuteční sjezd Unie českých pěveckých sborů, kde spolu s vedením organizace ukončí své funkční období i hudební komise Unie. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky práce tohoto orgánu.Roman Michálek, pondělí 9. září 2013
Magazín > Zprávičky

Unie českých pěveckých sborů

UČPS

Úkolem komise je poskytovat odborný servis členům Unie, zejména hlavnímu výboru a jeho předsednictvu. Členy komise jsou tradičně jmenováni erudovaní odborníci specializující se na sborový zpěv, sbormistři, hudební pedagogové, ale i hudební skladatelé či muzikologové. Přirozenou snahou hlavního výboru je sestavit komisi různorodou a to nejen v oblasti odborné specializace jejích členů, ale i z hlediska generačního a regionálního zastoupení.

V tomto funkčním období zasedala komise ve složení: prof. Tomáš Fiala (Ústí nad Labem), prof. Miloslav Buček (Brno), prof. Jiří Holubec (Ústí nad Labem), MgA. Milan Motl (Litomyšl), prof. Lumír Pivovarský (Ostrava), MgA. Michal Vajda (Brno), komisi předsedal dr. Roman Michálek (Praha).

Jednání komise probíhala především korespondenčním způsobem, pracovní vytížení jednotlivých členů v podstatě neumožňuje jiný způsob pravidelné práce. Tato varianta komunikace s sebou samozřejmě přináší i jistá negativa, jedenkrát ročně se proto uskutečnilo také osobní setkání členů komise v pražském Hlaholu.

Mezi úkoly, které komise plnila, patřilo posuzování kvality předkládaných sborových kompozic, příprava dramaturgických plánů a personálního obsazení festivalů Unie českých pěveckých sborů (Festa academica, Eurochor 2012), komunikace s hudebními festivaly a soubory v ČR a i v zahraničí, spolupráce na vydávání notového sborníku Europa cantat, zpracování odborných posudků a doporučení a v neposlední řadě též psaní příspěvků pro časopis Cantus. Nejsložitějším a nejdelikátnějším zadáním, které hudební komise pro hlavní výbor každoročně řeší, jsou nominace na Výroční sborové ceny Unie (Sbor roku, Cena za přínos sborovému zpěvu v ČR) a Národní sbormistrovské ceny (Cena Bedřicha Smetany, Sbormistr junior).

Hudební komise se také opakovaně vyjadřovala k aktuálním problémům českého sborového hnutí i perspektivám a úkolům Unie českých pěveckých sborů. Hlavnímu výboru mimo jiné navrhla oživit ediční činnost Unie, rozšířit služby informačního servisu (Cantus, webový portál), podpořit vznik nových skladeb pro pěvecké sbory (kompoziční soutěž) a otevřít další ročník akreditovaného sbormistrovského kurzu.

Členové komise děkují všem členům Unie českých pěveckých sborů za důvěru a podporu a přejí všem mnoho krásných hudebních zážitků a radosti ze sborového zpěvu.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)