Pěvecký spolek Janáček ve Stropkově

Koncem měsíce září jsme obdrželi pozvánku do Stropkova na memoriál Metoda Dominika Trčky. Letošní memoriál byl spojen s oslavami 90. výročí příchodu Redemptoristů do Stropkova a 10. výročí blahořečení Metoda Dominika Trčky CSsR., rodáka z Frýdlantu nad Ostravicí.Jan Kropáč, úterý 29. listopadu 2011
Magazín > Sborový život

Pěvecké sdružení Janáček (ilustrační foto)

Oslavy začaly v sobotu 29. října 2011 v 18.00 hod v římskokatolickém kostele Nejsvětější Trojice, kde byla sloužena slavnostní mše svatá, na které hlavním celebratorem byl Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita. Po mši sv. kněží a ostatní věřící přešli v procesí do chrámu sv. Cyrila a Metoděje, kde se pomodlili k blahoslavenému mučedníkovi Dominiku Trčkovi a uctili jeho relikvie.

V neděli 30. října 2011 pokračovala slavnost v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v 7.30 pásmem mladých, věnovaném blahoslavenému Dominiku Trčkovi. V 10.00 hod. sloužil mši sv. prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak. Odpoledne od 15.00 hod. proběhlo v chrámu vystoupení pěveckých sborů, na kterém se představili: Pěvecký sbor sv. Cyrila a Metoděje při chrámu a klášteru redemptoristů ve Stropkově, Pěvecký sbor Chryzostomos z Vranova nad Topľou, Pěvecký sbor sv. Josefa při klášteře redemptoristů v Michalovcích, Komorní pěvecký sbor Chorus Minor při ZUŠ v Levoči, Kněžský sbor košické eparchie a Pěvecký spolek Janáček Frýdlant nad Ostravicí. Kostel byl zcela zaplněn a koncert se velice líbil.

Zpívali jsme při mši svaté a na vystoupení nám prokázali tu čest vystoupit jako poslední. Dirigoval Mgr. Karol Kevický, který působí jako šéfdirigent operety a muzikálu ND moravskoslezského a zároveň nově jako šéf košické opery. Je to pro něj velice vyčerpávající a patří mu za to náš obdiv. O tom, že se naše vystoupení líbilo, svědčil i závěrečný potlesk zaplněného kostela. Závěrem poděkoval všem sborům primátor města Stropkova MUDr. Peter Orimčák a jejich dirigentům předal slavnostní dary.

Po vystoupení jsme všichni sešli na závěrečném rautu. Navázali jsme nová přátelství, přišel i harmonikář a bylo veselo. Zpívali jsme a tancovali až do noci. Členové sboru si velice cení pohostinného přijetí našich hostitelů. Bydleli jsme spolu s duchovními v areálu kláštera Redemptoristů ve Stropkově. Dík patří především otci Juraji Ryzmanovi, hlavnímu organizátoru memoriálu.

Naše setkání má již tradici. Byli jsme pozváni před pěti léty na stejný festival a bylo to také nádherné. Při oslavách 80. let trvání Pěveckého spolku Janáček Frýdlant nad Ostravicí jsme je pozvali naopak zase my k nám. Stropkovští pozvali zástupce našeho sboru při 10. výročí vzniku chrámového sboru. Dohodli jsme se na další spolupráci a v pondělí ráno po srdečném rozloučení s hostiteli jsme odjeli domů.

Závěrem mi dovolte, abych pozval zájemce o sborový zpěv na naše zkoušky, které se konají každý čtvrtek v budově Základní školy T. G. Masaryka v době od 17.00 do 19.00 hod. Rádi vás mezi námi uvítáme.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)