Hudební oslava pátých narozenin ve Velké Lhotě

Ve Velké Lhotě na Dačicku se v sobotu 19. září od 19:19 konala oslava pátých narozenin. Neslavilo ovšem žádné dítko předškolního věku, ale pěvecký sbor Festivia Chorus a spolu s ním také koncertní sezóny, konané ve zdejším horním kostele Evangelického tolerančního areálu.Jitka a Josef Čudlých, čtvrtek 1. října 2009
Magazín > Sborový život

Oslavenec – pěvecký sbor Festivia Chorus se sbormistryní Jitkou Čudlou – si na svou oslavu pozval celou řadu hostů. Na slavnostním koncertě tak nejprve vystoupili žáci Základní umělecké školy z Dačic (ze třídy Richarda Šedy – kytarový doprovod Jana Poláková).

Jako host dirigoval Festivii legendární brněnský sbormistr Jaroslav Dostalík. Řídil provedení své vlastní úpravy lidové písně a poté madrigal Bohuslava Martinů Hlavěnka mě bolí. Symbolicky tak bylo vzpomenuto 50 let, které uplynuly od okamžiku, kdy Bohuslav Martinů v posledním roce svého života věnoval cyklus dětských sborů Dostalíkovu tehdejšímu sboru Mladost. Slavnostního koncertu se také jako host zúčastnil pražský významný skladatel Jiří Laburda s manželkou. Byl přítomen provedení dvou svých skladeb – Ave Regina a Tu es Deus. Jak dr. Dostalík, tak dr. Laburda byli nadšeni výkonem pěveckého sboru Festivia Chorus a vyslovili obdiv organizátorské činnosti, která provází koncertní činnost ve Velké Lhotě. Na koncertě také byli vyzváni bývalí členové Festivie, aby se zapojili a v  písni Měla jsem holoubka si s Festivií opět zazpívali. Festivia Chorus předvedl kromě lidových písní a Laburdových skladeb také reprezentativní výběr obtížných renesančních polyfonií a oblíbené spirituály a populární melodie, kde se sborem vystoupil také perkusionista Hynek Havlík a kontrabasista Jakub Habr. Na klávesové nástroje sbor doprovázela sbormistryně Jitka Čudlá. Na příčnou flétnu zahrála v závěrečné skladbě členka sboru Markéta Koudelková.

Aktuální složení pěveckého sboru Festivia Chorus je takovéto: v sopránu Věra Svobodová, Jana Dvořáková, Monika Bocánová, Karolína Lojková a Jitka Čudlá, v altu Monika Dvořáková, Petra Bartoňová, Markéta Koudelková, Helena Hálová, v tenoru Iva Habrová, Petra Koudelková a v basu Štěpán Trčka, František Havlík, Jirka Budek, Míra Bílý a Josef Čudlý. Rádi mezi námi přivítáme platné posily především v tenoru, ale i v ostatních hlasech.

K oslavě narozenin patří pochopitelně také dárek. Tím bylo nové, již druhé CD, na kterém Festivia Chorus vystupuje. Tentokrát však nešlo o profilové CD sboru, ale o nahrávku věnovanou velkolhoteckým památkově chráněným varhanám. Tyto varhany postavil v roce1874 novoměstský varhanář František Svítil mladší a disponují úžasnými zvukovými barvami. Jejich jedinečnost spočívá také v tom, že varhany nebyly za celou dobu existence přestavěny a zachovaly se tak v neporušeném stavu. Na CD nahrávce věnované lhoteckým varhanám a která nese název „Koncert pro varhany“ účinkují varhaníci Martin Jakubíček a Jiřina Dvořáková – Marešová. Martin Jakubíček také zavítal na slavnostní koncert 19.9.2009 do Velké Lhoty, aby CD představil svou hrou. Jeho vystoupení bylo přijato s velkým ohlasem publika. Poté promluvil Karel Plocek, významný violista, pedagog, člen Filharmonie Brno a producent, který celý projekt této CD nahrávky vymyslel a uvedl do života. Společně s dr. Dostalíkem potom nové CD pokřtili. Tuto CD nahrávku (stejně jako 1. CD Festivie „Zpívání pro potěchu duše“) si můžete objednat na e-mailu komorak@atlas.cz .

Festivia Chorus ovšem neusíná na vavřínech a chystá další akce. Již 24. října (sobota) vystoupí v nedalekém klášteře v Kostelním Vydří (chrám Panny Marie Karmelské) společně s dámským pěveckým kvartetem Musica Cantabile z rakouského Dobersbergu. Koncert se bude konat v rámci oslav 300. výročí trvání poutního místa v Kostelním Vydří. Poté vystoupí 28. listopadu v Praze v rámci festivalu Smíchovské benefice. V prosinci (12. 12. 2009) pak občanské sdružení Komorní sbor Velká Lhota, které pořádá koncerty ve Velké Lhotě a zaštiťuje též činnost Festivie, připravuje tradiční velkolhotecký adventní koncert. Tentokrát bude hostem smyčcový orchestr z Konzervatoře Brno a chystá se mimo jiné provedení vánočních písní Václava Adama Michny z Otradovic, jejichž součástí je i známá píseň Chtíc, aby spal.

Na závěr organizačně náročné oslavy (která po koncertě ještě pokračovala společenským setkáním v místním kulturním domě) je potřeba vyslovit velké poděkování všem, kdo jakýmkoliv způsobem pomohli a pomáhají: Je to Ministerstvo kultury ČR, reklamní agentura SuNEXO Dačice, banka Waldviertler Sparkasse von 1842, společnost .A.S.A. Dačice, společnost CompON Telč, Truhlářství a zámečnictví Vladimír Tůma Dačice, Zahradnictví Kopřiva Velká Lhota, Autoškola Pavel Antonů Dačice, Obecní úřad Volfířov a Český svaz žen – děkujeme lhoteckým ženám za pomoc při přípravě občerstvení a při úklidu sálu. Děkujeme také panu Romanu Horkému z Horního Pole, který zajistil ozvučení kostela při průvodním slovu. Mediálním partnerem jsou Ozvěny Jihozápadní Moravy. Děkujeme také těm, kteří naši činnost podporují a nechtějí být jmenováni. Děkujeme všem.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)