Šumava-Bayerischer Wald se úspěšně rozvíjí

Evropský festival duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald je nesoutěžním setkáním pěveckých sborů, instrumentálních souborů a přátel sborového zpěvu převážně z České republiky a Německa, ale i dalších evropských zemí, založený roku 1997 Spolkem pro vokální a komorní hudbu Laetitia. Od roku 2008 organizaci festivalu zastřešuje Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy ve spolupráci s Unií českých pěveckých sborů.Ludmila Nová, neděle 15. března 2009
Magazín > Zprávičky

Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy

Kolegium pro duchovní hudbu

Hlavním cílem festivalu je snaha o záchranu středoevropského kulturního dědictví, spočívajícího na křesťanských základech, a oživením jednotlivých kostelů českobavorského pohraničí přispívat k přeshraničnímu setkávání evropských národů a jejich vzájemnému dialogu nejen v oblasti duchovní hudby, ale také ke zvýšení kulturní atraktivity tohoto středoevropského regionu.

Tento nekomerční festival se koná každoročně v měsíci květnu především v lokalitách regionu Šumava - Bayerischer Wald, na české i německé straně hranice. Místa jeho konání v České republice se v posledních letech rozšířila i mimo region původní (Plzeňský kraj) na území kraje Karlovarského a Prahy. Oba uvedené české příhraniční kraje jsou proprojekt tohoto mezinárodního evropského festivalu, na němž se setkávají hudebníci z České republiky, Německa, Rakouska, Polska, Maďarska a jiných evropských zemí, obzvláště vhodnou lokalitou.

Od prvních ročníků festivalu je patrný setrvalý nárůst počtu účinkujících těles, festivalových lokalit i jednotlivých vystoupení (koncertů nebo vystoupení při bohoslužbách), přičemž za sledované období 5 ročníků Festivalu (tj. od 9.ročníku (2005) včetně až dosud) se počty účinkujících těles průměrně téměř zdvoj - až zdvojapůlnásobily,počty lokalit se navýšily až pětinásobně a počet vystoupení se rozrostl čtyřnásobně. Pro zvýšení relevantnosti zde uvedených údajů je třeba podotknout, že až do roku 2006 včetně se na organizaci festivalu podílel výhradně Spolek pro vokální a komorní hudbu Laetitia Praha, roku 2007 Laetitia Praha s Kolegiem pro duchovní hudbu Klatovy, které rokem 2008 počínaje převzalo organizaci festivalu plně do svých rukou. Tento krok se ukázal být pro další rozvoj festivalu přínosem, protože Kolegium v rámci svého působení Festival duchovní hudby "Šumava-Bayerischer Wald" propaguje v českém i německém příhraničí; meziroční nárůst (v letech 2008 a 2009) počtu těles (z 15 na 22, tj. o 47%), lokalit (z 13 na 21, tj. o 61%) i počtu jednotlivých vystoupení (z 19 na 30, tj. o 57%) je toho jasným důkazem. Za poslední dva roky se festivalu podařilo získat si dobré jméno ve významných kulturních a turistických centrech bavorského příhraničí (Bodenmais, Regen, Zwiesel) a oslovit účastníky z dalších středoevropských zemí (Rakouska, Polska a Maďarska). V tomto trendu hodlají organizátoři i do do budoucna pokračovat.

Hudební náplň festivalu tvoří české i evropské duchovní skladby od gregoriánského chorálu po současnost, od skladeb čistě liturgického charakteru až po díla určená spíše pro koncertní provedení. Vyvrcholením akce je pak společný koncert zúčastněných souborů, přiněmž zazní jedna nebo více společně nacvičených skladeb v provedení spojených festivalových sborů za doprovodu profesionálního orchestru. Při tomto společném vystoupení účinkuje najednou kolem 150 hudebníků.

V letošním roce se festival koná již XIII. ročníkem ve dnech 8. - 31. května 2009 a vrcholí společným setkáním jednotlivých sborů ve dnech 29. - 31. května 2009. Při závěrečném slavnostním koncertu v kostele Narození Panny Marie v Klatovech v sobotu 30. května 2009 provede velký festivalový sbor jedno z vrcholných děl rakouského romantického hudebního skladatele Antona Brucknera (1824-1896), skladbu Missa Nr. 2 in e-moll pro osmihlasý sbor a dechový orchestr.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)