Zpívali jsme s San Marinu

Tisíc sedm set let života nejstarší republiky světa v srdci Itálie. Velká historická zvláštnost. Papežové, generálové a dokonce i Napoleon respektovali v průběhu století symbol svobody tohoto malého kousíčku světa.Vladislav Hadáček, úterý 17. června 2008
Magazín > Sborový život

Zajímavá je správa tohoto malého státu, jinak značně závislého na Itálii. Velká generální rada s šedesáti členy je parlamentem republiky. Je volena každých pět let. Zabývá se zákonodárstvím, právními, soudními a administrativními záležitostmi. V radě jsou voleni dva „Kapitáni regenti“ na šest měsíců, každým rokem 1. dubna a 1. října. Tito dva nejvyšší představitelé státu mají společnou pravomoc, sedí na dvojkřesle. Všechny dokumenty dostávají dvojmo a ukládají je ve dvou stolech. Do této funkce mohou být zvoleni znovu po 3 letech.

San Marino je dnes členským státem mnoha důležitých mezinárodních zařízení. Je také členem Rady Evropy a pozorovatelem zemí v OSN. Celkový počet obyvatel se pohybuje kolem 25000. Nejvyšším bodem země je hora Monte Tirano, jejíž nadmořská výška je 755 metrů.

Tak taková je zemička, v níž se ve dnech 22.–25. 5. 2008 konal 6. mezinárodní festival sborového zpěvu „Cantate Adriatica 2008“. Festivalu se zúčastnilo devatenáct pěveckých sborů, počítáme-li i domácí Societa Corale San Marino.

Z České republiky zde účinkoval Milevský smíšený sbor a Komorní sbor Resonance z Prahy.

A jaký byl program celého festivalu? Ve čtvrtek 22.5. navečer byl naplánován příjezd do hotelu. Náš soubor byl ubytován v hotelu

Mauritius v Riccione. Na uvítanou byl přípitek a každý člen sboru dostal pěkné tričko s logem festivalu. Přes všechny špatné zvěsti z Itálie nás přivítalo sluníčko a pěkné počasí vydrželo až do odjezdu v neděli ráno, kdy se obloha začala opět zatahovat.

Hlavní program festivalu se odehrál v pátek 23.5. Po volném dopoledni, které každý účastník využil dle své volby a to procházkou do města či koupáním v moři nebo v hotelovém bazénu, jsme odjeli ve 12.30 do San Giovanni v Marignamo. Zde se uskutečnilo setkání všech zúčastněných pěveckých sborů. Dobré počasí umožnilo uspořádání slavnosti pod širým nebem. Každý sbor a národnost zde měl svůj stůl s lavicemi, označené množstvím státních vlaječek, které se později staly vzácným výměnným artiklem. Po oficiálních proslovech pak zde bylo hodně zpěvu a hudby a také řada mezinárodních setkání, pokud to jazykové bariéry dovolily či ne. A protože jsme byli na vinici, pilo se také bílé a červené víno. Po příjezdu do hotelu jsme se již připravovali na naše hlavní vystoupení v San Marinu.

Na toto vystoupení byly všechny pěvecké soubory rozděleny do 6ti skupin a tento večer zpívaly v různých místech celého regionu. Náš pěvecký sbor měl to štěstí, že byl ve skupině zpívající přímo v San Marinu, v divadle „ Teatro Titano“, nazvaného podle nejvyššího bodu země. Spolu s naším Milevským smíšeným sborem, řízený sbormistryní Andělou Maršálkovou, zde vystoupil domácí pěvecký sbor Sociétá Corale se sbormistrem Fausto Giacominim, chorvatský sbor Akademski Zbor Vladimír Prolog se sbormistryní Iva Jura a rakouský sbor Bad Leonfelder se sbormistrem Hermanem Schoberem.

Náš sbor celý večer uzavíral a náš program se velmi líbil.Zvláště pak „Myslivecké písničky“ od Mojmíra Zedníka, s doprovodem klavíru na který hrála Mirka Koutniková a s trumpetistou Václavem Adamem.

V sobotu dopoledne užíval každý volno podle svého. Odpoledne jsme odjeli do San Marina, abychom si před závěrečným koncertem prohlédli historické centrum a nakoupili dárky svým nejbližším. Našel se i čas zazpívat si české lidové písničky během prohlídky za velkého zájmu kolemjdoucích.

Vyvrcholením celého festivalu byl závěrečný koncert, který se konal v sobotu 24.5.2008 od 17.00 hodin v divadle „Teatro Cinema Turismo“. Každý pěvecký sbor zazpíval jednu vybranou skladbu.

Milevský smíšený sbor závěrečný koncert zahajoval. Zazpívali jsme za řízení sbormistryně Anděly Maršálkové píseň „Na horách“ od Zdeňka Lukáše a sklidili jsme velký aplaus.

Na scéně se postupně vystřídaly všechny zúčastněné sbory. Každý z nich po vystoupení obdržel velký pamětní talíř se znakem San Marina a logem 6. mezinárodního festivalu.

Na závěr koncertu pak asi 400 zpěváků zazpívalo společně skladbu z opery NABUCCO od G. Verdiho. Byl to velký zážitek.

Festival byl velmi dobře zorganizován a všechny akce proběhly bez problémů. Navázali jsme řadu nových kontaktů. Podle hodnocení naší sbormistryně paní Anděly Maršálkové jsme zazpívali na dobré úrovni a reprezentovali naši vlast, Jižní Čechy i naše město. Můžeme tedy hodnotit právě skončenou akci jako úspěšnou. Dík patří naší sbormistryni paní Anděle Maršálkové i presidentce sboru Heleně Pecháčkové za velké úsilí při přípravě i během průběhu celého zájezdu na festival do San Marina.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)