Vydařený koncert s mezinárodní účastí

Slavnostní koncert uspořádaný k 10. výročí založení Milevského smíšeného sboru se opravdu vydařil. Konal se za přispění Jihočeského kraje a města Milevska v Domě kultury Milevsko dne 6. října 2007.Vladislav Hadáček, pondělí 22. října 2007
Magazín > Sborový život

Kromě jubilujícího sboru zde ještě účinkoval Milevský dětský sbor a smíšený sbor Orfea De Almerim z Portugalska. Ten byl hostem především Milevského dětského sboru, který byl na návštěvě v Portugalsku v roce 1995 a 2006.

Portugalský sbor byl založen v roce 1993 a má kromě dospělé části také mladší členy od 6 do 16 let. Tento sbor, vedle výměnných koncertů, se aktivně zúčastňuje kulturního života ve svém regionu. Sbormistryní sboru je Dra. Fátima Cortim, která problematiku sborového zpěvu studovala v Moskvě.

Všechny hosty i účinkující přivítala presidentka Milevského smíšeného sboru paní Helena Pecháčková.

Koncert zahájil Milevský dětský sbor řízený sbormistryní Andělou Maršálkovou, ke kterému se na závěr vystoupení připojil sbor smíšený a společně zazpívaly Nabucco od G.Verdiho za velkého ohlasu publika.

Poté Milevský smíšený sbor zazpíval výběr z nejmilejších skladeb ze svého repertoáru. Kromě zahraničních zde nechyběla píseň Na horách od Zdeňka Lukáše, ani Myslivecké písničky v úpravě Mojmíra Zedníka s klavírním doprovodem Jitky Hejdové a trumpetistů Václava Adama a Jaromíra Kašpara. Touto směsí lidových písní bylo vystoupení smíšeného sboru za velkých ovací ukončeno. Následovalo děkování, zejména sbormistryni Anděle Maršálkové. Každý člen mužské části sboru jí předal krásnou růži s poděkováním za trpělivost a výdrž při práci se sborem a jeho vedením a poté muži předali své sbormistryni věcný dar. Následovala gratulace a zdravice zástupců spřátelených sborů Hlahol z Tábora a Nokturno ze Sezimova Ústí. Samozřejmě nechyběly další květinové dary a přání dalších úspěchů a pevného zdraví pro sbormistryni Andělu Maršálkovou, která od začátku vede oba milevské sbory.

Potom následovala další část programu slavnostního koncertu a to vystoupení Portugalského smíšeného sboru. Na závěr svého vystoupení překvapil sbor Orfea De Almerim česky zazpívanou národní písní U panského dvora. Nepolevující aplaus přiměl Portugalce zazpívat tuto píseň ještě jednou a to už s nimi zpíval zaplněný sál.

Také po ukončení vystoupení Portugalského sboru bylo mnoho gratulací, předávání květin, darů a vzájemné předávání upomínkových předmětů mezi kterými byly např. hrnky s emblémy obou Milevských sborů.

Hostitelé připravili pro všechny účinkující pohoštění v přilehlých prostorách hlavního sálu Domu kultury. Dobrou zábavu podpořil svým vystoupením pan Jaromír Kašpar, učitel milevské základní umělecké školy. Svými klávesovými nástroji a profesionálním přístupem strhl Portugalské přátele, ale nejen je, k tanci, při kterém se všichni dobře bavili. Dobrá hudba, pěkné písničky a tanec překonávaly jazykové bariéry.

Závěrem je nutno poděkovat za velmi dobrou přípravu tohoto koncertu sponzorům, naší sbormistryni Anděle Maršálkové, presidentce sboru paní Heleně Pecháčkové, členům sborů a rodičům dětí dětského sboru.

Akce se zdařila a přátelé z Portugalska si určitě odvážejí velmi dobrý dojem z našeho města. Nejenom ze slavnostního koncertu, ale také z oficielního přijetí zástupci města v čele se starostou panem Zdeňkem Heroltem.

Je jasné, že i takovéto kulturní akce přispívají k dalšímu poznávání a sbližování národů v Evropské Unii.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)