Ruské sbory kralovaly festivalu Pražské Vánoce 2007

Obecně uznávaná vysoká umělecká úroveň českého neprofesionálního sborového umění osvědčená na nejrůznějších zahraničních sborových festivalech a soutěžích, spolehlivé organizátorské schopnosti a samozřejmě i vánočně vyzdobená Praha stále přitahují pozornost zahraničních pěveckých sborů a lákají k účasti na pražských předvánočních soutěžních festivalech. Početné a velmi kvalitní obsazení měl již tradičně i VIII. Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby „Pražské Vánoce“, který pořádala ve dnech 12.– 16. 12. 2007 pod záštitou radního hl. m. Prahy Ing. Milana Richtera agentura Pavel Švarc – Club Tours Agentur.Jiří Kolář, středa 9. ledna 2008
Magazín > Sborový život

Pražské Vánoce

Vlastnímu soutěžnímu klání předcházely adventní koncerty zúčastněných sborů v Kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí a v Kostele U Salvátora, vystoupení na scéně staroměstského Vánočního trhu, Zahajovací koncert v Muzeu české hudby a Mezinárodní gala koncert v kostele sv. Šimona a Judy, na němž vystoupily vynikající profesionální Mužský komorní sbor Státní regionální filharmonie A. V. Gavrilina z Vologdy, chlapecký sbor Jugenkantorei Hösel,výborný Orlovský gubernátorský smíšený komorní sbor „LIK“ a téměř čtyřicetičlenný půvabný slovenský Houslový soubor ZUŠ P. M. Bohuňa, Dolný Kubín.

Soutěžící sbory, které hodnotila porota ve složení: T. Hildebrandt (Německo), A. V. Mišin (Rusko) a prof. PaedDr. Jiří Kolář se utkaly v Majakovského sále Národního domu na Vinohradech ve třech kategoriích – kategorii dětských sborů, sborů mládeže a sborů dospělých. Nejpočetnější zastoupení mezi 22 účastníky mělo Rusko (jejich bohaté sponzory jim mohou české sbory jen závidět), své soutěžní programy však představily i sbory z Kypru, Lotyšska, Polska, Singapuru, Ukrajiny a čtyři zástupci z ČR. Převaha ruských sborů se však ve všech kategoriích jednoznačně projevila nejen v jejich počtu, ale i v kvalitě.

V kategorii dětských sborů získal přesvědčivé vítězství koncertní sbor Sborového studia Paláce dětské tvorby „Tellervo“ Petrozavodsk. Mezi pěti sbory z Ruska a Singapuru se ve zlatém pásmu umístil i DPS „Mládí“ ZUŠ Jablonec n. Jizerou (Květa Kavánová). V programu zaměřeném převážně na adventní a vánoční písně a koledy prokázal příjemný zvuk, dobrou pěveckou techniku i přirozený dětský výraz.

V kategorii sborů mládeže zaujal nejvíce čtyřicetičlenný Vladimirský chlapecký sbor, který se nejvyšším ziskem bodů (95,3) v celé soutěži stal i Laureátem Pražských Vánoc 2007. Každý z chlapců tohoto sboru je žákem hudební školy, která ve spojení se sborem vytváří část unikátní koncertní a vzdělávací organizace s názvem Sborové hudební centrum ve Vladimiru –Suzdalu. V této kategorii soutěžil i stříbrný Plzeňský dětský sbor (Bedřiška Koželuhová), který do svého pestrého soutěžního programu zařadil mj. i náročnou skladbu P. Ebena „De angelis“ (prozatím poněkud nad síly sboru). Sbor má ještě určité rezervy v logičtějším frázování, pestřejší práci s dynamikou a správné latinské výslovnosti. I tak však byla úroveň jeho vystoupení milým překvapením.

Kategorie sborů dospělých byla dosti různorodá. Vedle sedmi– až osmičlenných vesměs ženských ansámblů se v ní představily i početnější smíšené komorní skupiny a ženské a smíšené komorní i větší sbory. Jednoznačným vítězem této kategorie a celkově druhým nejvýše hodnoceným sborem soutěže se stal Orlovský gubernátorský sbor „LIK“ (95 bodů). Jen těsně pod hranicí zlatého pásma se umístil Komorní sbor „Kalandra“ (Květa Kavánová), složený převážně z učitelů a bývalých žáků ZUŠ v Jablonci n. Jizerou. Provedení jejich programu složeného z tempově i náladově kontrastních úprav českých a moravských vánočních písní a koled bylo skutečným pohlazením, líbezným zpíváním za doprovodu klavíru, flétny a různých drobných bicích nástrojů. Do stříbrného pásma zařadila porota rovněž sympatický Ženský pěvecký sbor místní skupiny Polského kulturně – osvětového svazu „Melodia“, Návsí (Aleksandra Zeman).

Společenskými akcemi festivalu byly „Praha v noci“ – plavba lodí po Vltavě s večeří a hudbou a Závěrečná „Good–bye Party“ v Kongresovém sále hotelu Olympik.

Příští, již IX. ročník festivalu „Pražské Vánoce“ se uskuteční ve dnech 11.– 14. 12. 2008. Pořadatelé se těší i na bohatší účast domácích sborů.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)