Foerstrovy Osenice v Bystřici

V kostele Nanebevzetí P. Marie se v Bystřici u Libáně konal letos již podruhé festivalový koncert. Účinkujícími zde byly ŽPS Vlasta Dobruška, ŽPS Chorea Corcontica Trutnov a Pražské mužské sbory. V úvodu koncertu byli všichni účinkující uvítáni zástupkyní obce a P. Augusti-nem Štěvicou, který požehnal úvodem našemu konání.František Zumr, sobota 4. srpna 2007
Magazín > Sborový život

Kostel Nanebevzetí PannyMarie v Bystřici

Zde na samostatném vystoupení mělo publikum možnost poznat jednotlivé sbory a lépe poznat i jejich repertoár. ŽPS Vlasta Dobruška, který je již potřetí na festivalu FO, měl ve svém repertoáru kromě Modlitby B. Smetany, Ukolébavky J. B. Foerstra a dalších skladeb též jako jediný krásné sbory V. Trojana České pastorely. V. Trojan (1907-1983) byl letošním jubilantem – uplynulo 100 let od jeho narození – a byl to právě tento sbor, který na festivalu tohoto výročí vzpomněl. Od roku 2003, kdy sbormistryně D. Friedová sbor po svém předchůdci převzala, sbor značně pokročil ve své práci a lze jej právem označit jako „skokana festivalu,“ použijeme-li dnešní televizní hantýrky. Velmi dobře se totiž pamatuji na jejich první vystoupení na festivalu, zpívaly s námi v sokolovně v Dětenicích, a jsem potěšen dnešními jejich výkony na festivalu. Paní sbormistryni přeji další mladé zpěvačky a elán do další radostné práce se sborem. Už dnes si zamlouvaly přihlášku na FO v roce 2009.

ŽPS Chorea Corcontica Trutnov má rovněž v čele ženu – sbormistryni E. Slaninovou, učitelku ZUŠ v Úpici. Jejich repertoár je pestrý, pestrý byl i program jejich vystoupení v kostele. Od O. di Lassa (Beatus homo) přes J. K. Kuchaře, W. A. Mozarta, L. Marenziho, J. Vídeňského až po Zd. Lukáše (Škádlivky), M. Uherkovu Kačenu divokou a J. Pěnčíkovu Od Záhora. Sbor zpíval v loňském roce na festivalovém koncertě FO ve Starých Hradech, úspěšně vystoupil i letos v Bystřici.

Pražské mužské sbory, jak se tento nový umělecký subjekt nazývá, byl sice na festivalu FO již posedmé, ale letos prvně s novou sbormistryní, která se sborem pracuje teprve od září loňského roku. Je jí posluchačka Pražské konzervatoře a Hudební fakulty AMU Valentina Shuklina. Do vystoupení PMS zařadila z bohatého repertoáru sboru jen Foerstrovu Píseň jarní, Jubilate Deo holandského skladatele H. Badinkse, Marziho Signore delle cime, Palestrinův polyfonní sbor O, Domine Jesu Christe a zakončil snad nejznámějším sborem L. Janáčka – Láska opravdivá. Společně pak sbory na závěr úspěšného koncertu zpívaly moravskou lidovou Veru si ty, šohajíčku v úpravě O. Halmy.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)