Evropský den hudby v Paláci Bohemia v Olomouci

Koncert k tomuto svátku připravil Komorní pěvecký spolek Dvořák Olomouc a Smíšený pěvecký sbor města Šternberka na 22. června 2007. Začátek koncertu byl naplánován na 19 hodin, dopravní komplikace při návratu ze zájezdu do Německa však ohrozily včasný příjezd olomouckého sbormistra Jana Gottwalda... Když se v 17.30 začaly v olomouckém Paláci Bohemia oba sbory rozezpívávat a připravovat na společné vystoupení, sbormistr teprve nastupoval v Praze do Pendolina...Leoš Friedl, středa 11. července 2007
Magazín > Sborový život

Udeřila sedmá večerní, a ing. Dušek za velké bouře nad Olomoucí vyplňuje akademickou čtvrthodinku vzpomínkou na historii Evropského dne hudby, jehož myšlenka vznikla ve Francii v roce 1981. Šternberští tradici tohoto svátku poctivě dodržují a na mnoha místech Šternberka tento Den oslavili ve spolupráci s přátelskými sbory ze širokého regionu. Tentokrát oni přijeli za svými přáteli do Olomouce, s nimiž slavili loni.

V nádherném sále Paláce Bohemia, jehož 100. výročí existence bylo připomněl slavnostní koncert v závěru letošního března se nakonec i letos začalo slavnostně. Dva velcí zdejší jubilanti, PhDr. Jaromír Borovička, hudební pedagog a bývalý sólista PSMU a sbormistr a doc. Pavel Majer, sbormistr Hané a Pěveckého sdružení pěvců od Zábřeha na Moravě až po Vsetín. oslavili společných 150 let (v poměru 8:7). Na jejich počest zazněly Smetanovy skladby Slavnostní sbor a Věno. Nádherná akustika údajně nejkrásnějšího sálu na Moravě a spojené sbory dovolily podtrhly monumentální krásu těchto děl. Hlas domova Antonína Tučapského, který své životní jubileum oslaví v příštím roce, v blízké době také oslaví jubileum vyznělo symbolicky.

Šternberský sbor ve své samostatné části pod vedením Tomáše Nikla představil nové úpravy lidových písní z pera Karla Otruby a Petra Řezníčka. Skladby Parlez moi d´amour a Canon de la paix pak byly připomínkou nedávné návštěvy sboru v Alsasku, kde měla úspěch i Lukášova Veselá kopa. V závěru Leoš Friedl s chutí provedl legionářskou píseň Za jeden krásný pohled tvůj v úpravě Jana Šoupala.

Po přestávce se již v sále objevuje očekávaný sbormistr olomouckého sboru Jan Gottwald a ihned zahajuje své vystoupení sborovu znělkou od Jana Klusáka, kterou od roku 1978 pro její obtížnost žádný sbormistr až dosud nenastudoval. Následuje brilantní Křížkovského dar za lásku, z Dvořákova cyklu V přírodě něžně provedené Napadly písně a rozverné a vroucí Dnes do skoku a do písničky. Po méně známém Ránu F. Zrna následovala sbormistrova úprava Stříbrného měsíčku J. Pechy.

Závěrečné srdečné vyzpěvování Halmových slováckých písní se otevřenými okny neslo do vybouřené Olomouce a koncert zakončily Janáčkovy Ukvalské písně v nichž se za úmorného vedra vystřídali všichni dirigenti Bylo to krásné, jako to bývá s hudbou vždy, když se sejdou dobří lidé.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)