Grafika1.JPG

ÚVOD

PROGRAM

KANDIDÁTI

KE STAŽENÍ

KONTAKTY

 

 

Program XVI. Sjezdu UČPS

 

Praha dne 16. října 2022, 10:00,

Velký sál Pražského Hlaholu

 

 

1.      Přivítání účastníků a pozvaných hostů

2.      Zdravíce Zpěváckého spolku Hlahol + společný zpěv

3.      Vystoupení hostů + udělení čestných členství, předání ocenění

4.      Zahájení jednání Sjezdu

5.      Schválení programu Sjezdu

6.      Schválení volebního řádu Sjezdu

7.      Volba návrhové a volební komise

8.      Zpráva o činnosti Hlavního výboru

9.      Zpráva o hospodaření organizace

10.   Zpráva Revizní komise

11.   Udělení absolutoria (schválení zpráv)

12.   Volby členů Předsednictva Hlavního výboru a Revizní komise

13.   Oběd a sčítání hlasů

14.   Společný zpěv

15.   Návrh na úpravu Stanov UČPS

16.   Stanovení výše členských příspěvků

17.   Vyhlášení výsledků volby

18.   Návrh programu činnosti na období 2023 – 2026

19.   Diskuze

20.   Návrh a schválení usnesení Sjezdu

21.   Ukončení Sjezdu

 

            Program XVI. Sjezdu UČPS schválil Hlavní výbor UČPS na svém řádném zasedání dne 3.9.2022.

(Drobné – organizační a technické změny vyhrazeny)

 

 

Unie českých pěveckých sborů     www.ceskesbory.cz/sjezd2022

Unie českých pěveckých sborů     © 2022     www.ceskesbory.cz