Grafika1.JPG

ÚVOD

PROGRAM

KANDIDÁTI

KE STAŽENÍ

KONTAKTY

 

 

 

Vážení sboroví přátelé,

 

rádi bychom Vás informovali o letošním Sjezdu UČPS, který se bude konat v Pražském Hlaholu dne 16. října 2022 od 10h. Prezence bude od 9:30. Právo účastnit se sjezdu mají řádní členové UČPS, kteří mají splněny členské povinnosti. Každý takový sbor má právo vyslat 1 delegáta za každých započatých 30 členů.

 

Z organizačně technických důvodů prosíme, aby jste nejlépe do 30.9.2022, nejdéle však do 5.10.2022 nahlásili na adresu sekretariat@ucps.cz, kdo za Váš sbor přijede.

 

Děkujeme za pochopení.

 

MÍSTO A ČAS KONÁNÍ

 

Neděle 16. října 2022

Velký sál Hlaholu, Masarykovo nábřeží 16, Praha 1

Zahájení v 10:00

 

ÚČASTNÍCI

 

Sjezdu se zúčastňují a právo hlasovat o jeho rozhodnutích mají:

·         delegáti řádných členských sborů – za každých i započatých 30 svých členů mají 1 platný hlas

·         delegáti Oblastních výborů – 2 platné hlasy za 1 Oblastní výbor

·         členové Hlavního výboru – 1 platný hlas za 1 člena HV

 

Návrhy pro jednání Sjezdu vzešlé z jednotlivých Oblastních konferencí předávají Oblastní výbory Předsednictvu Hlavního výboru do 60 dnů před započetím sjezdu.

 

 

Unie českých pěveckých sborů     www.ceskesbory.cz/sjezd2022

Unie českých pěveckých sborů     © 2022     www.ceskesbory.cz