Cecilská hudební jednota

chrámový smíšený sbor • Ústí nad Orlicí


založen v roce 1803

chrámový sbor

specializuje se na duchovní hudbu

zřizovatel Římskokatolická farnost-děkanství Ústí nad Orlicí

Římskokatolická farnost
Kostelní 19
56201 Ústí nad OrlicíUmělecké vedení

Bc. Cecilie Pecháčková

hlavní sbormistr

Kronika sboru


2015

červen

Výzva k přihlášení pro chrámové sbory a varhaníky

Římskokatolická farnost – děkanství a Cecilská hudební jednota ve spolupráci s Městem Ústí nad Orlicí a Unií českých pěveckých sborů vyhlašuje 20. ročník Festivalu duchovní hudby svaté Cecílie, který se koná v sobotu 10. října 2015 v Ústí nad Orlicí.
Téma: Eucharistie

SBORY:
Na tento festival se může přihlásit každý chrámový sbor, který splňuje tyto podmínky:
• převážnou náplní činnosti sboru je zpěv při liturgii • sbor nacvičí společnou skladbu k závěrečné bohoslužbě dle výběru pořadatele • zúčastní se společné zkoušky a mše svaté v den festivalu • ve svém vystoupení zohlední téma festivalu • délka vystoupení sboru nepřesáhne 15 minut.
VARHANÍCI:
Základní podmínky účasti:
• chrámový varhaník se zběhlostí ve hře varhanní literatury • maximální délka vystoupení varhaníka 10 minut • současně s přihláškou varhaník sdělí současně návrh skladby.
Uzávěrka přihlášek je 31. července 2015.
Kontakt a přihlášky: P. ThLic. Vladislav Brokeš, C. Pecháčková, Kostelní 19, 56201 Ústí nad Orlicí, ceciliepechackova@gmail.com, www.farnostuo.cz, facebook: Cecilská hudební jednota.2015

červen

Přihláška Festival duchovní hudby svaté Cecílie 2015

Festival duchovní hudby sv. Cecílie, Ústí nad Orlicí

20. ročník
10. října 2015


P Ř I H L Á Š K A
CHRÁMOVÉHO SBORU nebo VARHANÍKA

Název sboru nebo jméno varhaníka:


Farnost (kde účinkujete, bude uvedeno na plakátu):


Kontakt
Jméno Příjmení Titul Telefon E-mail

Ulice Čp. PSČ Obec


Předpokládané počty:
a) počet účinkujících členů sboru:
b) ostatní (řidiči, rodinní příslušníci):
Celkový počet:

Zvolené skladby:
v tomto pořadí: autor(celé jméno, příjmení, datace!!,název skladby, minutáž:

Místo a datum Vyplnil

Vyplněnou přihlášku odešlete nejpozději 31. 7. 2015
k rukám organizátorů:
Cecilie Pecháčková, ceciliepechackova@gmail.com
nebo poštou: Festival, Římskokatolická farnost-děkanství, Kostelní 19, 56201 Ústí nad Orlicí.

Současně s přihláškou zašlete fotografii sboru vhodnou pro tisk spolu se stručnou historií a současností vašeho sboru, opět nejlépe e-mailem: ceciliepechackova@gmail.com.2015

František Hordějčuk ukončil činnost jako umělecký poradce2015

Pavel Chasák ukončil činnost jako umělecký poradce2015

Eva Chasáková ukončila činnost jako asistent sbormistra2007

duben

Bc. Cecilie Pecháčková zahájila činnost jako hlavní sbormistr2007

Eva Chasáková zahájila činnost jako asistent sbormistra2007

Oldřich Heyl ukončil činnost jako hlavní sbormistr2007

Marie Heylová ukončila činnost jako sbormistr1983

František Hordějčuk zahájil činnost jako umělecký poradce1983

Pavel Chasák zahájil činnost jako umělecký poradce1983

Oldřich Heyl zahájil činnost jako hlavní sbormistr1983

Marie Heylová zahájila činnost jako sbormistr1803

Sbor byl založen roku 1803.


Hledáme nové hlasy!

koho hledáme?

tenor, bas, alt, soprán


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)