Pěvecký sbor Gaudeamus Brno, z. s.

smíšený sbor • Brno


založen v roce 1996

zřizovatel Pěvecký sbor Gaudeamus Brno, z. s.

Pěvecký sbor Gaudeamus Brno, o.s.
Pulkrábkova 2
62100 BrnoUmělecké vedení

MgA. Daša Karasová

hlavní sbormistr

Kronika sboru2019

duben

Online video Petr Iljič Čajkovskij: 'Legenda' (Pěvecký sbor Gaudeamus Brno, z.s.)2019

duben

Online video Veljo Tormis: 'Sinikan laulu' (Pěvecký sbor Gaudeamus Brno, z.s.)2019

duben

Online video Susanne Rosenberg: 'Pust' (Pěvecký sbor Gaudeamus Brno, z.s.)2018

září

Online video Jan Valušek: Prosby k svatému Václavu (Jan Valušek)2018

červenec

Online video Ola Gjeilo - 'Northern Lights' | International Festival of Sacred Music 'Virgo Lauretana', Loreto, Italia (© 2018, Pěvecký sbor Gaudeamus, z.s.)2018

červenec

Online video Spiritual (arr. Ray Liebau) - He's got the whole world | International Festival of Sacred Music 'Virgo Lauretana', Loreto, Italia (© 2018, Pěvecký sbor Gaudeamus Brno, z.s.)2018

červenec

Mezinárodní festival duchovní hudby Virgo Lauretana, Loreto, Itálie2018

březen

Online video Galina Grigorjeva - 'Molitva' ('Modlitba') pro violoncello a sbor (česká premiéra) (© 2018, Pěvecký sbor Gaudeamus Brno, z. s.)2017

prosinec

Online video Pěvecký sbor Gaudeamus Brno | 12. International Festival of Advent and Christmas Music 2017 (1) (© 2017, Bratislava Music Agency)2017

prosinec

Online video Pěvecký sbor Gaudeamus Brno | 12. International Festival of Advent and Christmas Music 2017 (2) (© 2017, Bratislava Music Agency)2017

prosinec

Medzinárodný festival adventnej a vianočnej hudby Bratislava 2017
Bratislava, SK

zlaté pásmo a vítězství v kategoriích "Smíšené pěvecké sbory dospělých" a "Sakrální hudba a cappella", speciální cena za hlasovou kulturu, laureát Grand Prix a absolutní vítěz festivalu2017

červen

37. Brněnský varhanní festival - Koncert k třetímu výročí posvěcení nových varhan
Brno, CZ2016

říjen

Online video Pěvecký sbor Gaudeamus Brno - Slavnostní koncert k 20. výročí založení sboru ()
2016

srpen

7. Esztergom Liszt Week
Esztergom, HU2016

únor

Premiéra skladby Píseň podzimu (Jan Valušek)
Brno, CZ2016

únor

Premiéra skladby Fiat lux (Jiří Najvar)
Brno, CZ
2014

červen

Premiéra skladby Cantate Domino (František Emmert)
Jihlava, CZ2014

červen

57. Festival sborového umění
Jihlava, CZ

zlaté pásmo v kategorii komorní pěvecké sbory2014

leden

Online video lidová koleda (arr. Petr Janovský) - Den přeslavný (© 2014, Pěvecký sbor Gaudeamus Brno, z.s.)2014

leden

Online video lidová koleda (arr. Petr Janovský) - Pásli ovce valaši (© 2014, Pěvecký sbor Gaudeamus, z. s.)2014

leden

Online video lidová koleda (arr. Petr Janovský) - Jak jsi krásné neviňátko (© 2014, Pěvecký sbor Gaudeamus Brno. z. s.)2013

listopad

Premiéra skladby Tvé jméno květná dlaň (František Emmert)
Brno, CZ2013

říjen

Koncert k poctě Benjamina Brittena

V úterý 5. listopadu 2013 v 19:30 se v kostele Nejsvětějšího srdce Páně v Brně uskuteční jedinečný koncert, který připomene 100. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších skladatelů 20. století Benjamina Brittena (1913-1976). V podání Pěveckého sboru Gaudeamus Brno (sbormistr Daša Briškárová) a dětského sboru Kantiléna (sbormistr Jakub Klecker) zazní průřez duchovními kompozicemi skladatele (Missa brevis in D, Psalm 150, A Hymn to the Virgin, Hymn to St. Cecilia).
V druhé polovině koncertu bude ve světové premiéře uvedeno komorní oratorium brněnského skladatele Františka Emmerta (*1940) "Tvé jméno květná dlaň" pro dětský a smíšený sbor, sóla a komorní orchestr, komponované na duchovní poezii Václava Renče ze sbírky "Loretánské světlo". Skladba věnovaná zúčastněným sborům zazní za spoluúčinkování Michala Vojáčka (flétna), Jana Řezníčka (housle, viola) a členů orchestru Czech Virtuosi.
Srdečně Vás zveme na tuto událost.

Program: Benjamin Britten: Missa brevis in D, op. 63; Psalm 150, op. 67; A Hymn to the Virgin; Hymn to St. Cecilia, op. 27; František Emmert: Tvé jméno květná dlaň (první provedení)

Účinkují: Jana Krajčovičová-Tajovská - soprán; Jakub Janšta - varhany; Michal Vojáček - flétna; Jan Řezníček - housle, viola; členové orchestru Czech Virtuosi; Kantilénka a Kantiléna (sbormistři: Michal Jančík a Jakub Klecker); Pěvecký sbor Gaudeamus Brno (sbormistr: Daša Briškárová)
https://www.facebook.com/events/1416044728612986/?fref=ts2013

září

KONKURZ - PĚVECKÝ SBOR GAUDEAMUS BRNO

Pěvecký sbor Gaudeamus Brno hledá zpěváky ve věku 18-30 let s pěveckými a uměleckými ambicemi do altu a tenoru.

Konkurzy se konají každou středu v září, 2. 10. a 9.10. vždy od 18:00 hodin na Gymnáziu Křenová (po osobní domluvě i v jiné termíny).

Nabízíme odborné umělecké vedení, bohatý a pestrý repertoár, koncertní činnost doma i v zahraničí, mezinárodní a mladý kolektiv.

Bližší informace na tel. čísle +420 608 037 189
nebo na e-mailové adrese: info@gaudeamus-brno.cz


www.gaudeamus-brno.cz

https://www.facebook.com/pages/P%C4%9Bveck%C3%BD-sbor-Gaudeamus-Brno/4287124705102202013

duben

KONCERT K PŘÍLEŽITOSTI CYRILOMETODĚJSKÉHO JUBILEA

V neděli 12. 5. 2013 od 19:30 hodin se v Kostele sv. Augustina v Brně uskuteční „Koncert k příležitosti cyrilometodějského jubilea“ pořádaný Pěveckým sborem GAUDEAMUS. Koncert hudební formou připomene odkaz mise svatých Cyrila a Metoděje, od jejichž příchodu na Velkou Moravu letos uplyne 1150 let. Koncert představí duchovní kompozice českých i světových skladatelů 20. století, z nichž většina čerpala inspiraci právě z cyrilometodějského duchovního odkazu.

V programu koncertu se objeví dvojí zpracování nejstarší české písně Hospodine pomiluj ny, jejíž autorství bylo tradicí připisováno právě sv. Cyrilovi a Metodějovi. Zazní jednak moderní úprava středověkého nápěvu pro smíšený sbor a flétnu z pera současného brněnského skladatele Františka Emmerta (*1940), jednak její kantátové zpracování Leoše Janáčka pro sóla, smíšený sbor, žestě, harfu a varhany. Posluchači budou mít unikátní příležitost vyslechnout pravděpodobně vůbec poprvé, tedy ve světové premiéře, druhou rozšířenou verzi této Janáčkovy kompozice. Společně s ní bude proveden také Janáčkův Otče náš pro tenor sólo, smíšený sbor a harfu. Janáčkovo zhudebnění českého textu nejznámější křesťanské modlitby je jedním z pozuhodných příkladů skladatelovy panslavistické orientace, jejímž zdrojem byly mj. oslavy milénia od příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu roku 1869.

Z dalších děl budou uvedeny dvě části Triptychu pro smíšený sbor slovenského skladatele Ivana Hrušovského (1927–2001) – Tropar a Proglas na staroslověnský text předzpěvu cyrilometodějského překladu evangelia – a jihoslovanské tradici náležející Veličanije Kirilu i Metodiju z pera makedonského skladatele Todora Skalovského (1909–2004). Program doplní pravoslavné zpěvy moderních ruských autorů: Věruju Igora Stravinského (1882–1971) a Pokajannyj stich a Ljubov svjataja Georgije Sviridova (*1915).

Společně s Pěveckým sborem GAUDEAMUS Brno a dirigentkou Dašou Briškárovou vystoupí na koncertě přední brněnští pěvci, vesměs sólisté Janáčkovy opery Národního divadla v Brně: Jana Krajčovičová-Tajovská (soprán), Jana Wallingerová (alt), Petr Levíček (tenor) a Martin Frýbort (bas). Spoluúčinkovat bude varhaník Martin Jakubíček, harfenistka Alžběta Horská a speciálně pro tuto příležitost sestavený instrumentální ansámbl.

Záštitu nad koncertem převzal primátor města Brna Roman Onderka a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav Juránek.
Koncert se koná za finanční podpory Nadace Leoše Janáčka a statutárního města Brna.

Všechny posluchače srdečně zveme k nevšednímu hudebnímu zážitku.2013

Wyszehradzkie Nuty
Wejherowo, PL2012

5. Esztergom Liszt Week
Esztergom, HU2011

4. Esztergom Liszt Week
Esztergom, HU2011

koncertní zájezd
Berlín, DE
2009

3. International Choir Festival
Randers, DK

cena pro nejlepší zahraniční sbor2009

37. Mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky písní Olomouc
Olomouc, CZ

zlatá medaile v kategorii církevní a duchovní hudba2009

37. Mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky písní Olomouc
Olomouc, CZ

zlatá medaile v kategorii soudobá česká sborová hudba
2008

Mezinárodní festival duchovních písní byzantského obřadu
Prešov, SK2008

MgA. Daša Karasová zahájila činnost jako hlavní sbormistr2008

MgA. Martina Kirová zahájila činnost jako sbormistr
2007

Premiéra skladby Ilena (Vítězslava Kaprálová)
Brno2007

Premiéra skladby Te Deum (Martin Franze)
Mikulov2007

Glagolská mše
Londýn, GB2007

Mgr. Bc. Štěpán Policer ukončil činnost jako sbormistr2006

CD Nic nového pod sluncem (PS Gaudeamus Brno)
2005

CD Johann Strauss II: Jabuka (Naxos)2005

16. mezinárodní dekáda varhanní, komorní hudby a sborového zpěvu
Polský Těšín, PL2005

11. Encontro Internacional de Coros Universitarios
Coimbra, PT
2004

koncertní turné
Bavorsko, DE2004

Jaro se otvírá
Ostrava, CZ

zvláštní cena poroty za celkově nejvýraznější výkon festivalu2004

Varhanní festival
Brno, CZ2004

Evropský svátek hudby
Brno, CZ2004

Mezinárodní festival pěveckých sborů Kampanila
Mikulov, CZ2004

Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s cenou Petra Ebena
Praha, CZ

zlaté pásmo2004

Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s cenou Petra Ebena
Praha, CZ

zvláštní cena za vynikající dirigentský výkon2003

Nymburské dny Bohuslava Matěje Černohorského
Nymburk, CZ2003

Festival sborového umění
Jihlava, CZ2003

20. Chorfest des Deutschen Sangerbundes
Berlin, DE2003

Mgr. Bc. Štěpán Policer zahájil činnost jako sbormistr2002

CD Gaudeamus 2002 (PS Gaudeamus Brno)2002

International Festival of Academic Choirs
Pardubice, CZ

1. cena v kategorii smíšené sbory2002

International Festival of Academic Choirs
Pardubice, CZ

1. cena v kategorii kategorie folklóru2002

International Festival of Academic Choirs
Pardubice, CZ

titul laureáta Grand Prix IFAS 20022002

International Festival of Academic Choirs
Pardubice, CZ

zvláštní cena za působivý dirigentský výkon2002

International Festival of Academic Choirs
Pardubice, CZ

Cena rektora Univerzity Pardubice2002

International Festival of Academic Choirs
Pardubice, CZ

Cena publika Nejsympatičtější sbor festivalu2002

MgA. et Mgr. Alexander Vacek ukončil činnost jako sbormistr2001

Universitas cantat
Poznań, PL2001

Cäcilia Chortage
Lindelzholzhausen, DE

zlatý diplom v kategorii smíšené sbory2000

CD Gaudeamus 2000 (Masarykova univerzita v Brně)2000

Musique en Morvan
Autun, FR2000

Mgr. Bc. Štěpán Policer ukončil činnost jako asistent sbormistra1998

Mgr. Bc. Štěpán Policer zahájil činnost jako asistent sbormistra1996

Sbor byl založen roku 1996.1996

MgA. et Mgr. Alexander Vacek zahájil činnost jako sbormistr


Hledáme nové hlasy!

koho hledáme?

soprán, alt, tenor, bas

co požadujeme?

- znalost not a chuť zpívat - zájem o hudbu a koncertování - účast na pravidelných zkouškách sboru - věk 18-35 let - kvalitní hlasový projev - zkušenost vítána

co nabízíme?

- kvalitní umělecké vedení - koncertní činnost doma i v zahraničí - spolupráci s profesionálními tělesy a sólisty - účast na zajímavých projektech - mladý kolektiv s přátelskou atmosférou

jak se stát členem?

Kontaktujte sbormistra prostřednictvím e-mailu či telefonicky a domluvte si termín předzpívání (konkurzu).


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)