Pěvecké sdružení Kopřivnice

ženský sbor • Kopřivnice


založen v roce 1922

14 členůUmělecké vedení

Bc. Věra Michálková

hlavní sbormistr

Kronika sboru


2024

březen

Bc. Věra Michálková zahájila činnost jako hlavní sbormistr2024

únor

Lukáš Marek ukončil činnost jako hlavní sbormistr2023

říjen

Choralia 2023
Mikulov, CZ

Bronzové pásmo2023

říjen

Choralia 2023
Mikulov, CZ

Bronzové pásmo2022

prosinec

Lukáš Marek zahájil činnost jako hlavní sbormistr2022

listopad

Jiří Najvar ukončil činnost jako hlavní sbormistr2022

červen

Svátky písní Olomouc 2022
Olomouc, CZ

Stříbrné pásmo2021

srpen

Eva Pajdlová ukončila činnost jako sbormistr2021

srpen

Věra Michálková ukončila činnost jako sbormistr
2019

září

Eva Pajdlová zahájila činnost jako sbormistr2019

září

Jiří Najvar zahájil činnost jako hlavní sbormistr2019

září

Eva Pajdlová ukončila činnost jako hlavní sbormistr2019

leden

Pavel Altrichter ukončil činnost jako sbormistr
2017

prosinec

Vánoční zpívání v kostele sv. Bartoloměje a nějaké povědačky z okolí.
Kopřivnice, CZ2017

prosinec

Vánoční zpívání v kostele sv. Bartoloměje a nějaké povědačky z okolí.
Kopřivnice, CZ2017

listopad

Lampa svaté Cecílie
Kopřivnice, CZ2017

listopad

Lampa svaté Cecílie
Kopřivnice, CZ2017

listopad

Ostrava zpívá
Ostrava, CZ2017

listopad

Ostrava zpívá
Ostrava, CZ2013

Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena
Praha, CZ

stříbrné pásmo
2011

Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena
Praha, CZ

bronzové pásmo2010

CD Nesem vám noviny poslouchejte (STYLTON Ostrava)

2009

XIX. Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s cenou Petra Ebena
Praha, CZ

bronzové pásmo2008

říjen

ZPÍVEJ S LÁSKOU

Sál Katolického domu v Kopřivnici patřil v sobotu 11.10.2008 zpěvákům.
Konala se zde již XII.přehlídka sborového zpěvu, na kterou pořádající Pěvecké sdružení
Kopřivnice pozvalo čtyři sbory z různých koutů Moravskoslezského kraje.

Program zahájili členové PS Kopřivnice pod taktovkou svých dirigentů p.Evy
Pajdlové a p.Pavla Altrichtra. Vystřídal je Mužský pěvecký sbor Vítkovice, který řídili
p.Milan Chromík a p.Lumír Pivovarský. Smíšený sbor města Šternberka pod vedením
p.Tomáše Nikla ukončil první část přehlídky. Po krátké přestávce program pokračoval
vystoupením ženského pěveckého sboru Hedvika z Valašského Meziříčí s dirigentkou
p.Růženou Děckou a v závěru přehlídky se posluchačům předvedl PS Smetana
z Frýdku – Místku řízený p.Hanou Olkovou.

Program jednotlivých sborů byl velmi různorodý, na své si přišli milovníci
klasiky, lidových písní, duchovní hudby i moderny. Sálem zněly skladby B.Smetany,
L.Janáčka, A.Tučapského, J.Ježka, P.Ebena a mnoha dalších známých i méně známých autorů.

Všichni účinkující se snažili podat co nejlepší výkon, zpívali pro radost sobě i posluchačům a ti je po zásluze odměňovali nadšeným potleskem, v sále vládla slavnostní přátelská atmosféra.

Člen oblastního výboru Unie českých pěveckých sborů p.Stanislav Kuchař v krátkém projevu na závěr přehlídky poděkoval divákům za účast, zpěvákům a dirigentům za jejich záslužnou činnost a PS Kopřivnice za uspořádání přehlídky, kterou zhodnotil jako velmi úspěšnou a popřál všem do další sborové činnosti hodně sil.

Jaký je hlavní cíl a smysl takových akcí?
Samozřejmě zpěv, společně sdílená radost z hudby, ale také vzájemné poznávání se, nová
přátelství, možnost spolupráce s jinými sbory, výměna zkušeností. A tak tomu bylo i v Kopřivnici.

Závěrečné přátelské posezení s pohoštěním a společným zpíváním bylo pro všechny příjemnou tečkou za krásným dnem.

Plnou měrou byla naplněna slova úvodní skladby přehlídky „ Cum decore “ v podání
PS Kopřivnice: „ Zpívej s láskou, zpívej s vírou, šlechetná ať duše zpívá, v hudbě radost,
štěstí, krása…..“

Cum decore, cum amore – s ušlechtilostí, s láskou.

Takové je poselství hudby pro nás pro všechny.


Sylva Dobečková
Jednatelka PSK2008

červenec

Natočili jsme své třetí CD.

Vánoce jsou sice ještě daleko, přesto se ve dnech 18.6. a 20.6. 2008 sešli v Kostele sv. Bartoloměje v Kopřivnici zpěváci Pěveckého sdružení Kopřivnice a hudebníci Komorního orchestru Kopřivnice, aby společně natočili CD se známými i méně známými koledami a vánočními písněmi.

Řízení sboru a orchestru se ujali dirigenti Eva Pajdlová
a Pavel Altrichter.Technickou stránku natáčení zajistil
pan František Mixa.

Toto CD vzniklo na objednávku Obecního fondu Tatry, a.s., který je hlavním sponzorem Pěveckého sdružení a celý projekt finančně kryje.

Výsledkem společného úsilí všech zúčastěných je nahrávka, která bude použita k propagačním účelům Tatry a.s. ,a své posluchače,z téměř celého světa, určitě potěší nejen o Vánocích.2008

červenec

REPORTÁŽ PSANÁ V DUR I V MOLL

Zřejmě nevíte o nesoutěžní přehlídce pěveckých sborů z celého světa, která každoročně
probíhá v různých místech krásného horského údolí Val Pusteria v italské části Alp.
My jsme se poprvé této slavnosti sborového zpěvu zúčastnili ve dnech 26.6 – 29.6.2008,
a tudíž vám ji můžeme přiblížit na základě svých zážitků na vlastní oči, uši i duši.

Vyjeli jsme ve čtvrtek 26.6.2008 ve 21.00 hod.Po dvanáctihodinové jízdě jsme ráno dorazili do kouzelného města Brunico a ubytovali se v hotelu Krone. Do večerního koncertu měli členové sboru i orchestru volno a každý ho strávil po svém. Po vydatné večeři jsme se přesunuli do města Braies, kde proběhl koncert lidových písní za účasti tří sborů.
Pátek skončil setkáním zpěváků na „Tyrolských slavnostech“ ve Villabassa.

Sobota byla nejnáročnější dnem.Koncert v kostele sv. Štěpána ve Villabassa, ve Vinkeltalu
vystoupení pod širým alpským nebem s lidovými písněmi ,a následoval průvod všech 90
sborů městem San Candido. Ten prověřil i fyzickou výdrž zpěváků, protože bylo horko, slunce pálilo a čekání na zahájení průvodu bylo dlouhé. Ale stálo to za to!
Na závěr setkání všech 3 000 zpěváků zazpívalo Mozartovo „Ave verum“ a „Van Pasiero“
/ Sbor Židů / z opery Nabucco od Verdiho.
Ve 21:00 hod. večer se konal koncert v Chiesa di Giovanni v Rasunu a ve 23.00 hod. „Noc sborů“ ve městě Valdaora, na kterém se s krátkým programem představilo 10 pěveckých sborů.

Za naše nejzdařilejší vystoupení považujeme večerní koncert sakrální hudby v kostele v Rasunu, kdy spolu se sborem účinkovali i členové KOK a značnou měrou přispěli k
úspěchu u obecenstva, které nám aplaudovalo ve stoje.

Nedělní program byl odpočinkový – zúčastnili jsme se závěrečného ceremoniálu ve městě Sesto, na kterém byli oceněni dirigenti a zástupci sborů. Na rozloučenou s festivalem zazpívali všichni společně známou píseň „Signore delle cime“.

A pak už jen arrivederci, Itália. Vyrazili jsme domů a na zpáteční cestě celý výlet zakončili skvělou večeří, ještě skvělejším vínem a zpěvem ve vinném sklípku v Lanžhotě.

Samozřejmě dlouho před výjezdem bylo třeba všechno organizačně připravit.Od sestavení programu, zajištění ubytování, pojištění až k vypracování časového harmonogramu na základě pokynů organizátorů. Ještě že existuje Internet. Komunikace s pořadatelem, která probíhala v angličtině, se ochotně ujal jeden z nejmladších členů našeho sboru – p.Václav
Kocián, který nejen že umí anglicky, ale výborně si rozumí i s Internetem. Svůj úkol zvládl
skvěle. Děkujeme, Vašku.

Paní Věra Michálková na základě jeho informací sestavila perfektní plán zájezdu a to nebylo jednoduché, protože koncerty probíhaly v různých místech, bylo tedy nutné všechno pečlivě
promyslet a zkoordinovat i se zákony ,kterými se musí řídit mezinárodní autobusová doprava. Klobouk dolů!

Nekonečný obdiv a poděkování patří naší skvělé dirigentce p.Evě Pajdlové, bez níž bychom nemohli vystoupit a která byla svým nezdolným optimismem velkou morální vzpruhou pro všechny.Evo, jsme ti moc vděčni a vážíme si toho, co pro sbor děláš.

Přeprava byla zajištěna autobusem firmy Pavel, jejíž řidiči bravurně zvládli náročnou cestu bez jediného problému, po celou dobu byli dobře naladěni a o své zákazníky,tedy o nás, vzorně pečovali.

A celé to měla pod palcem naše předsedkyně p. Věra Hanzelková, která po dobu zájezdu fungovala jako styčný důstojník, a vzniklé drobné problémy s přehledem na místě řešila, navazovala kontakty s jinými sbory a dokázala téměř nemožné – všechno klaplo.
Věro, máš to u nás.

Důležitou, ne-li nejdůležitější částí plánování takové akce jsou finance. Poplatek na účastníka ve výši 120 Euro si platil každý sám a na ostatní výdaje bylo použito peněz z dotace města Kopřivnice a sponzorský dar od Obecního fondu Tatry. Tady je třeba poděkovat p.Janě Altrichtrové, která je naše“ ministryně financí“ a hlídá je ostřížím zrakem.

Naše poděkování taky patří p.Evě Veřmiřovské za sestavení průvodního dopisu a jeho překlad do němčiny, který byl důležitou součástí propagačního materiálu sboru.

Co říct, nebo lépe, napsat závěrem?
Byl to moc pěkný zájezd, který obohatil všechny účastníky novými zážitky a přispěl k propagaci sboru, ale i našeho města.
Věříme, že další podobné akce budou stejně úspěšné a obohacující.
Už teď se těšíme.


Sylva Dobečková2008

květen

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

Hudba povznáší, přináší radost, dojímá, vnitřně obohacuje každého vnímavého
člověka. A jde-li o hudbu duchovní, která zní v prostoru kostela, je zážitek všech,
ať jde o posluchače, zpěváky či hudebníky, o to silnější.


Nejinak tomu bylo 26. dubna 2008 v tři hodiny odpoledne v kostele sv. Jana
Křtitele v Hlučíně a o půl osmé večer v kopřivnickém kostele sv. Bartoloměje.


Členové PSK pod vedením svých dirigentů pana Pavla Altrichtra a paní Evy
Pajdlové spolu s Komorním orchestrem Kopřivnice, řízeným panem Petrem Davidem,
připravili na tento den společný velikonoční koncert duchovní hudby.
Hodinu a půl trvající program byl sestaven ze skladeb starých mistrů – G.F.Händela,
G.P. da Palestriny, J.Haydna a dalších, ale také z děl mladších autorů – L.Janáčka,
J.Laburdy, Z.Lukáše.


Tak náročný program vyžaduje pečlivou přípravu, proto s nácvikem začali zpěváci
i hudebníci hned na počátku roku 2008.
Výsledek stál za vynaloženou námahu. Na obou koncertech ze sebe účinkující vydali
vše, aby co nejlépe demonstrovali krásu a vznešenost uváděných skladeb.
A povedlo se!


Oba koncerty měly velký úspěch a byly hlubokým duchovním zážitkem pro
všechny zúčastněné.2008

CD Pěvecké sdružení Kopřivnice zpívá Tatrovákům (STYLTON Ostrava)2008

Val Pusteria XI. ročník
Val Pusteria, IT2007


Przyszowice, PL2007

Věra Michálková zahájila činnost jako sbormistr
2005

kulturní výměna v rámci družby sboru z Mirandol
Provensálsko, FR2004

CD Hudba v chrámu sv. Bartoloměje v Kopřivnici (STYLTON Ostrava)2003

Premiéra skladby Regina mundi dignissima, komorní orchestr (Jiří Laburda)
Kopřivnice2003

Premiéra skladby Haec dies, komorní orchestr (Jiří Laburda)
Kopřivnice2002

CD Pěvecké sdružení Kopřivnice (STYLTON Ostrava)2002

Premiéra skladby Missa lyrica, dechový orchestr (Pavel Staněk)
Kopřivnice2001

kulturní výměna v rámci družby města Kopřivnice
Zwönitz, DE2001

kulturní výměna v rámci družby města Kopřivnice
Umbrie, IT1997

Premiéra skladby Svatý Jan Sarkander (Antonín Tučapský)
Kopřivnice1997

Premiéra skladby Svatá Zdislava (Antonín Tučapský)
Kopřivnice1997

kulturní výměna v rámci družby města Kopřivnice
Paříž-Trappes, FR1973

Eva Pajdlová zahájila činnost jako hlavní sbormistr1922

Sbor byl založen roku 1922.1922

Pavel Altrichter zahájil činnost jako sbormistr


Hledáme nové hlasy!

koho hledáme?

Soprán, alt

co požadujeme?

chuť zpívat

jak se stát členem?

kontaktujte +420 724930559 Bc. Věra Michálková, sbormistr využijte ke kontaktování sociální sítě p. sboru Cantus Venuste / Facebook, Instagram


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)