Minifestival Libora Sládka

Tímto slovem trefně označil profesor Lubomír Mátl absolventský koncert Libora Sládka, svého studenta HV oboru sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK, který se konal ve čtvrtek 12. dubna 2007. Koncert byl sice ve velkém sále Zpěváckého spolku Hlahol, ale ten byl pro zahajovací koncert cyklu Musica coniuncta Pragensis, který i letos pořádá Pražská oblast Unie českých pěveckých sborů, opravdu malým.František Zumr, středa 18. dubna 2007
Magazín > Sborový život

Detailní záběr Besharmonie během absolventského koncertu

Na podiu se vystřídalo nebo bylo současně na 120 zpěváků tří sborů, které v této době vede tento vysokoškolský absolvent, u něhož sbormistrovská praxe řadu let již předcházela teoretická studia. Přičteme-li k tomu ještě další studentské sbory jako Cantamus Praha a Siloe Cantus Praha nebo Prozatimní sbor, sbor rockového oratoria Eversmiling Liberty, dospíváme k počtu několika set mladých zpěváků, které tento mimořádně talentovaný pedagog – Zlatý Ámos, již na své pedagogické dráze na dvou pražských gymnáziích (na Praze 5 Na Zatlance a na Praze 13 Jaroslava Heyrovského) svým lidským přístupem, svou skromností, svým nadšením a neutuchající energií, svou vysokou profesionalitou, ovlivnil. Do jejich mladého života přináší krásu umění a rozdává radost a nadšení.

Bylo by velmi těžké hledat chyby v programu celého dvouhodinového koncertu. Spíše bylo mnoho výkonů v řadě skladeb, které zasluhují pochvalu. Hned v první části, která patřila komornímu sboru Víceméně v tónině byl vrchol ve skladbě T. Morleye Fire,fire.

Žár sálal i z hlasu sólistky. Vrcholem ve druhé části, která patřila gymnaziálnímu sboru Besharmonie byla vedle Ukvaldského kostelíčku L. Janáčka zejména jakási oživená encyklopedie hudebního názvosloví – Insalata Italiana skladatele R. Genéeho. Herecké schopnosti studentů gymnázia byly sice sevřeny notovou osnovou, ale působily věrohodně uvolněně. V bloku, který patřil Bohemiachoru i publikum vycítilo vrchol v Nočním bdění S. Rachmaninova.

Závěr krásného koncertu patřil Spojeným sborům Libora Sládka. Obrovská práce sbormistra na sjednocení rytmu, intonace, výslovnosti, dynamiky, temp a výrazu v tak velkém počtu zpěváků ze tří, možná i více sborů byla obdivuhodná u všech skladeb tohoto bloku, ale přímo fascinující u irské modlitby Irish blessing J. Moora, Gloria z Keňské mše P. Baslera a spirituálu Happy Day. Kdo zná tuto úspěšnou finální skladbu v úpravě R. Grösslera, řekl si, že jako přídavek tak velkého koncertu by se již nehodila žádná skladba. Ale Mgr. Libor Sládek trumfoval českou skladbou Z. Lukáše Za naším huménkem, vlastně trumfovaly i tři naše vynikající sbory, které tak slavily i svůj velký úspěch.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)