Slavnostní koncert UČPS k Roku české hudby

V rámci festivalového cyklu sborových koncertů Musica Coniuncta Pragensis uspořádala Unie českých pěveckých sborů Slavnostní koncert k Roku české hudby, na němž vystoupily přední sbory její pražské oblasti.Jiří Kolář, středa 2. června 2004
Magazín > Sborový život

Komorní smíšený sbor Laetitia

Musica coniuncta

Koncert, který se konal za podpory Ministerstva kultury ČR a Nadace Františka Augustina Urbánka dne 15. května 2004 v 19 hodin ve Velkém sále Zpěváckého spolku Hlahol, se stal zároveň hudebním vyvrcholením Sjezdu UČPS. Delegáti Sjezdu měli možnost vyslechnout zkrácenou verzi programu ihned po ukončení sjezdového jednání. Na večerním koncertu již nevystoupil hostitel Sjezdu - Smíšený sbor Zpěváckého spolku Hlahol Praha (sbm. R. Z. Novák) a vystoupení přípravného sboru předškoláků chlapeckého sboru Pueri gaudentes (sbm. Z. Součková) nahradil mladší přípravný sbor DPS Radost Praha „Koťata“.

Ženský pěvecký sbor Pedagogické fakulty UK Iuventus paedagogica, který se na přelomu dubna a května úspěšně zúčastnil náročné mezinárodní sborové soutěže v irské Corku, prokázal pod vedením Ivany Štíbrové jednoznačně své vysoké interpretační kvality - kultivovaný, barevně diferencovaný, ve všech polohách vyrovnaný, kompaktní zvuk, výbornou pěveckou techniku, přirozenou deklamaci, suverénní intonaci a rytmickou přesnost, cit pro výstavbu frází a skladeb jako celku, využití bohaté dynamické škály i barevné palety, stylové romantické cítění i schopnost přesvědčivé interpretace současní české hudby. Iuventus paedagogica patří již dlouho k sborům, jejichž hudba vede v pravém slova smyslu od srdce k srdci. Z děl jubilantů se v jeho programu objevily ukázky z Moravských dvojzpěvů A. Dvořáka (Šípek, Prsten), Deseti zpěvů pro ženský sbor J. Suka (Žal, Pastýři na jaro), Českých říkadel B. Martinů (Mořena), z dalších děl pak rozsáhlejší skladba Z. Lukáše „Lucerna Domini“ (se sólovým barytonem M. Havlíčka) a tři skladby z půvabného cyklu J. Temla „Čtyři moravské písničky“ (Dybych byla, Synečku nedbalý, Fijalo, fijalo), z nichž především prostřední s efektním využitím echa a bohatosti barev připravila posluchačům v inspirující akustice sálu Zpěváckého spolku Hlahol nezapomenutelný zážitek.Působivý výkon sboru podtrhly i výkony spoluúčinkujících instrumentalistů - vynikající flétnistky Magdaleny Bílkové-Tůmové a klavíristek Magdy Křesálkové a Zuzany Jaklové.

Roztomilé intermezzo před vystoupením dalšího sboru dospělých vytvořila Koťata, mladší přípravný sbor známého dětského sboru Radost Praha se sbormistryní Helenou Lisou. Jejich program, který se zaměřil rovněž na českou sborovou tvorbu, přinesl oblíbené skladby protagonistů tohoto hudebního žánru - I. Bláhy, J. Málka, jubilanta P. Ebena, J. Hanuše a V. Neumanna a získal zasloužené ovace přítomných posluchačů.

Závěr Slavnostního koncertu UČPS k Roku české hudby patřil Čtyřem baladám dalšího jubilanta V. Nováka (Ranoša, Zakletá dcera, Vražedný milý, Nešťastná vojna) v podání mladého Komorního smíšeného sboru Laetitia Praha, jehož řízení se ujala členka souboru, studentka 5. ročníku oboru Sbormistrovství - Hudební výchova Lea Šebešová. Sbor i sbormistryně, žákyně Dr. I. Štíbrové, se zhostily náročného interpretačního výkonu na výbornou. Skladby, které jsme zvyklí slýchat spíše v provedení velkého smíšeného sboru, zněly i v jejich komorním obsazení plně, výrazně, dramaticky, v rozhovoru ženských a mužských hlasů s intonační i rytmickou samozřejmostí, se zvukovou charakteristikou nepostrádající nikdy pel novákovského folklorního cítění. L. Šebešová je citlivá muzikantka, která dovede svým inspirujícím gestem a mimikou navázat dokonalý kontakt se zpěváky a sjednotit je k přesvědčivé interpretaci. Mimořádný zážitek z díla, které nemáme možnost slyšet tak často, ozdobily svým vynikajícím výkonem i obě klavíristky - Zuzana Jaklová a Monika Šebestová. V Laetitii vyrostl v Praze pod uměleckým vedením Romana Michálka a Terezy Bystřické další soubor, který může nejen UČPS, ale i hl. m. Prahu úspěšně reprezentovat na národních i mezinárodních sborových přehlídkách a soutěžích.

Koncert ukázal i výsledky dobré pedagogické práce katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty UK, a to jak v oblasti přípravy mladých sbormistrů (R. Michálek, T. Bystřická, H. Lisá, L. Šebešová), tak instrumentalistů (M. Křesálková, Z. Jaklová, M. Šebestová).


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)