Družat děti na planete

Letos na konci června, ve dnech od 21. 6.–1. 7. 2006, se náš Klánovický dětský sbor Claireton Chorale, zúčastnil festivalu v Moskvě společně se sbory z Německa, Rakouska a Ruska.Clairetoňata, sobota 23. září 2006
Magazín > Sborový život

V únoru 2006 dostal sbor pozvání od Ministerstva kultury Ruské Federace a od Akademie sborového umění v Moskvě, reprezentovat českou sborovou kulturu na 1. Mezinárodním festivalu dětských sborů v Moskvě, s tím, že pobyt a stravu v místě zajistil organizátor na svůj náklad.

Počet účastníků byl limitován požadavkem organizátora na maximální počet 30 osob včetně vedení a doprovodu.

Cestovali jsme vlakem, a tak nám cesta krásně utíkala a my měli spoustu času se naučit pár základních slovíček, která pro nás byla nezbytná. Vyjížděli jsme večer z Hlavního nádraží přes Polsko a Bělorusko, až jsme dojeli do samého centra Moskvy na Běloruské nádraží, a tak nejen, že jsme projeli kus světa, ale i jsme měli možnost během cesty ho vidět, alespoň z rychlíku. Jeli jsme dvě noci a jeden den a v 9 hodin ráno jsme vystupovali na Běloruském nádraží v centru desetimilionové stolice Ruska, která nás vítala rozzářeným slunečním dnem. Na nádraží nás již očekávali organizátoři s autobusem, který nás odvezl na místo našeho pobytu v severovýchodní části Moskvy. Jako jediný z účastníků jsme byli ubytováni přímo v místě konání prvního koncertu a dalších aktivit, tedy přímo u hlavního organizátora Akademie sborového umění na studentských kolejích.

První den byl věnován ubytování a seznámení s prostředím. Druhý den bylo slavnostní otevření I. Mezinárodního festivalu dětských sborů v Moskvě. Mezi diváky tohoto velikého a famózního festivalu byli vedle poslanců a sponzorů především profesionální hudebníci, jako například rektor Akademie sborového umění profesor V. S. Popov a děkanka Ruské Akademie muzických umění profesorka L. A. Popova. (Přestože jsou jejich příjmení stejná, nejedná se o příbuzenský vztah, ale pouze o shodu jmen.) Velice nás potěšilo, že největšího ohlasu a nejvřelejšího přijetí se dostalo našemu sboru právě od profesionálních muzikantů, kteří vysoce ocenili čistotu tónu, zejména u tak malých dětí s tak malým počtem účastníků.

Za sedm dní pobytu jsme uskutečnili tři koncerty, při kterých jsme ukázali krásy české lidové i vážné hudby, zejména skladatelů A. Dvořáka a B. Smetany. Přestože jsme byli nejmladšími účastníky festivalu a početně nejslabší, byli jsme rovnocennými partnery velkých akademických sborů s bohatým zázemím. Zaujali jsme, zejména odbornou veřejnost, čistotou a kvalitou hlasového projevu, širokou veřejnost jsme zaujali svým repertoárem a emocionálním přednesem.

Druhé vystoupení bylo v starobylém Vladimíru,  bývalém sídelním městě Ruska ze 14. a 15. století. Při té příležitosti jsme navštívili i středověké město Suzdal, plné historických klášterů se zlatými kopulemi a dřevěných staveb. V sále místní filharmonie, kde se počet účinkujících sborů zvýšil o tři místní sbory, jsme předvedli naše lidové písně v krojích a s tancem. Třetí, závěrečné vystoupení, byl koncert v sále Moskevského Mezinárodního Domu Hudby, což je jedna z nejmodernějších budov v Moskvě. Tam jsme ukázali směs toho nejlepšího z našeho repertoáru. Přídavkem byla skladba D. Tuchmaova Máma bělila chatu, kterou jsme věnovali tragickému výročí 65 let od napadení, tehdy ještě SSSR Německem a začátku Velké vlastenecké války v Rusku. Na koncertě byli přítomni i účastnící války a lidé, kteří přežili blokádu Leningradu. Dojetí, slzy a poděkování těchto lidí nám byly jednou z největších odměn.

Celý festival byl zajímavý tím,že neměl dané žádné téma či žánr, sbory přivezly velmi zajímavé, různorodé programy s velice osobitým provedení jak klasické, tak i moderní hudby. Na závěr více než dvouhodinového koncertu všichni účinkující zazpívali píseň, která byla speciálně napsána pro tento festival ruským skladatelem J. Čičkovem a její název Družat děti na planetě se stal mottem festivalu.

Vedle toho, že byl program festivalu zapsán na CD, natočily televize a rozhlas pořady o festivalu, včetně rozhovorů se sbormistry o tradici a zvláštnostech dětského sborového zpěvu v různých zemích Evropy.

V rámci Festivalu byla uspořádána naučná konference o problematice dětského sborového zpěvu v Německu, Rakousku, Česku a Rusku, které se zúčastnili jak sbormistři sborů, tak i specialisté v oblasti vokálního umění z Moskevských vysokých škol – Moskevské konzervatoře, Ruské Akademie muzických umění, Hudební Akademie A.Schnitkeho, Ruské Akademie věd, Akademie sborového umění (je to samostatná škola, kde studují budoucí sbormistři, na rozdíl od České republiky, kde katedra sbormistrovství je vždy součástí jiných škol). Materiály z konference budou publikovány v odborném časopisu, věnovaném sborovému umění.

Volné chvíle jsme trávili poznáváním krás hlavního města a jeho okolí. Navštívili jsme místní skanzen Kolomenskoje .Samozřejmě nelze zapomenout na procházky po Rudém náměstí, kde jsme uspořádali malý nepovolený koncert, k veliké radosti a spokojenosti turistů. Velkolepá, kamenná krása starobylého Kremlu s „Kurantami“-orlojem, „Carem Puškou“ a „Carem Kolokolem“, včetně večerního pohledu na jeho postupně se rozsvěcující věže a obraz znovu postaveného chrámu „Christa Spasitělja“, zůstanou zajisté dlouho v paměti všech účastníků. Jedna z největších atrakcí pro děti byl zajisté místní kamenný cirkus, který více připomíná divadlo estrády než cirkus, tak jak jej známe z domova, kde se nám předvedli vrcholní umělci ve svém oboru. Byl to nádherný zážitek a jistě ve všech z nás zanechal příjemné pocity a udivení, co všechno člověk a zvířata dokáží.

Nakonec jsme se všichni plní dojmů, nových zážitků a prožitků vrátili zpět šťastně domů do Klánovic. Sami jsme si rovněž odvezli řadu zkušeností, kontaktů a spolupráce s „profesionálními sbory“ při velikých koncertech, řadu dojmů z ruchu a života velkoměsta jakož i z historie a kultury Ruska. Nemalý význam měl i přímý kontakt s ostatními účastníky festivalu, nahlédli jsme na způsob jejich práce, jejich profesionálního přístupu a disciplíny.

Na závěr lze prohlásit, že Klánovický dětský sbor Claireton Chorale splnil svoji misi na výbornou, přestože byl svým počtem i věkem jakož i ostatními podmínkami své práce, nejmenší a z nejchudších poměrů.

Zajisté se sluší poděkovat všem, kteří napomohli tomu, aby bylo možné takový projekt realizovat, především bychom chtěli poděkovat za významnou finanční pomoc ze strany Magistrátu Hl. města Prahy, MÚ Praha-Klánovice, dále pak rodičům, kteří se na realizaci projektu podíleli jednak finančně, ale i přímou činností, a organizátorům festivalu v Moskvě a v neposlední době i všem účastníkům.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)