SKLADATELSKÁ SOUTĚŽ Gymnasia cantant

Hlavní výbor Unie českých pěveckých sborů vyhlašuje v souvislosti s již tradiční Celostátní přehlídkou gymnaziálních pěveckých sborů Gymnasia cantant 1. ročník národní skladatelské soutěže.Jiří Kolář, sobota 1. října 2005
Magazín > Zprávičky

Ilustrační obrázek.

Poslání soutěže

Posláním soutěže je vyvolat a podpořit vznik nových, umělecky hodnotných a zvukově zajímavých sborových děl dostupných co největšímu počtu smíšených gymnaziálních (mládežnických) pěveckých sborů.

Soutěžní řád

čl. 1

Soutěže se mohou zúčastnit čeští skladatelé bez omezení věku. Do soutěže mohou zaslat skladby pro smíšený sbor s jedním mužským hlasem (barytonem), nebo dvěma mužskými hlasy s vhodným hlasovým rozsahem (G–d1) a cappella nebo s doprovodem dostupných hudebních nástrojů, na lidový text, studentskou latinskou poezii, duchovní text nebo vhodný český novodobý text.

čl. 2

Požadované trvání jednotlivých skladeb je do 2,5 minut, v případě cyklu nejvýše do 7 minut.

čl. 3

Každý autor může zadat do soutěže nejvýše 2 skladby (cykly) zkomponované po roce 2001, které nebyly dosud v soutěži oceněny, ani komerčně publikovány.

čl. 4

Skladby musí být zaslány v dobře čitelném rukopisu a elektronické podobě do 10. ledna 2006 (rozhodující je datum odeslání) na adresu: Sekretariát HV UČPS, Masarykovo nábř. 16/248, 110 00 Praha 1.

čl. 5

Soutěž je anonymní. Skladby musí být označeny pouze heslem, právě tak jako zalepená obálka, obsahující jméno a adresu autora, příp. další údaje.

čl. 6

Zaslané rukopisy a počítačové výtisky zůstávají majetkem vyhlašovatele soutěže. Autor zadáním potvrzuje souhlas s rozmnožením své skladby pro případné nastudování i s možným nekomerčním vydáním.

čl. 7

Skladby, které nesplní kteroukoliv z podmínek uvedených v čl. 1–5, nebudou do soutěže přijaty.

čl. 8

Vyhlašovatel vypisuje tyto ceny:

I. cena – 5000 Kč

II. cena – 3000 Kč

III. cena – 2000 Kč

čl. 9

Zadané skladby posoudí odborná porota jmenovaná vyhlašovatelem. Porota má právo kteroukoliv cenu neudělit. Výsledky hodnocení budou zveřejněny u příležitosti Celostátního kola XII. ročníku hodnocené přehlídky gymnaziálních sborů Gymnasia cantant v Brně v dubnu 2006. Oceněné skladby budou publikovány v plánované ediční řadě GC a provedeny v průběhu následujícího ročníku GC.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)