Vítězslav Novák

5. prosince 1870 (Kamenice nad Lipou) – 18. července 1949 (Skuteč)

...redakce, sobota 1. ledna 2005
Magazín > Naši skladatelé

5. prosince 1870 se v Kamenici nad Lipou v rodině lékaře Jakuba Nováka narodil syn, kterého pokřtili jmény Viktor Augustin Rudolf. Vyrůstal v chladném rodinném prostředí, navíc pronásledován řadou těžkých nemocí. Navštěvoval nejprve obecnou školu v Počátkách a posléze gymnázium v Jindřichově Hradci. Hudební vzdělávání bylo započato nejprve výukou hry na housle, kterých však Novák pro příliš tvrdé zacházení ze strany učitele Šilhy brzy zanechal, a pokračovalo hrou na klavír pod vedením řady pedagogů.

Po maturitě odešel Novák do Prahy, kde studoval na univerzitě právo a filozofii a zároveň na pražské konzervatoři skladbu. Teprve vstup do kompoziční třídy Antonína Dvořáka však pro Nováka znamenal počátek opravdového rozvoje talentu. V době Dvořákova amerického pobytu navštěvoval kompoziční třídu Karla Bendla a studium konzervatoře ukončil absolvováním klavírní hry u Josefa Jiránka v roce 1896. Stipendium Aptovy nadace a státní finanční podpora umožnili věnovat se skladatelské tvorbě. V letech 1896 a 1897 Novák navštívil Valašsko, Lašsko, Slovácko a Slovensko. Poznal zde moravské i slovenské lidové písně a lidové zpěváky. Studoval sbírky lidových písní a sám písně také zapisoval. Postupně se proměňovala tvářnost jeho tvorby a s novými skladbami rostl jeho význam umělecký, pedagogický i společenský. Během života se stal členem velké řady kulturních institucí doma i v zahraničí, získal několik čestných členství a doktorátů. Byl oceněn několika státními cenami, v roce 1945 byl jmenován národním umělcem ČSR. Zemřel 18. července 1949 ve Skutči.

Sborová tvorba

Kantáty

Bouře, op. 42 (95)

mořská fantasie pro velký orchestr, sólové hlasy a smíšený sbor
obsazení: pikola, 2 flétny, 2 hoboje, anglický roh, 2 klarinety (B), basový klarinet (B), 2 fagoty, kontrafagot – 6 lesních rohů, 3 trubky, 2 trombony, basový trombon – tympány, velký buben, malý buben, činely, tam-tam, zvonkohra, triangl – harfa, klavír, varhany – smyčce – sóla – sbor

text: stejnojmenná báseň Svatopluka Čecha (přel. do němčiny: Jan Loewenbach)

komponováno: jaro 1908– březen 1910

durata: 72 min.

premiéra: 17. 4. 1910 Brno (M. Musilová, J. Hendrych, L. Němeček, Filharmonický spolek Beseda brněnská, Rudolf Reissig)

CD:
Supraphon (SU 11 1982-2 212) – M. Tauberová, D. Tikalová, B. Blachut, L. Mráz, V. Jedenáctík, J. Veverka, Český pěvecký sbor, J. Kühn, Česká filharmonie, Jaroslav Krombholc (text J. Loewenbach)
Supraphon (Su 3088-2211) – J. Svobodová, J. Smyčková, F. Livora, N. Kniplová, R. Novák, K. Němečková, K. Petr, J. Vavruška, Pražský filharmonický sbor, J. Veselka, Česká filharmonie, Zdeněk Košler (text Vladimír Lébl)

Svatební košile, op. 48 (102)

balada podle K. J. Erbena pro sólové hlasy, sbor a orchestr
obsazení: pikola, 2 flétny, 2 hoboje, anglický roh, 3 klarinety (A, B, Es), basový klarinet (B), 2 fagoty, kontrafagot – 4 lesní rohy (F), 3 trombóny, tuba – 2 harfy, celesta – tympány, velký buben, malý buben, tam-tam, činely, triangl, xylofon – smyčce – sóla (S, Bt) – sbor (SATB)

text: Karel Jaromír Erben

komponováno: konec 1912–počátek 1913

durata: 60 min.

premiéra: 3. 12. 1913, Praha (M. Musilová, V. Chmel, E. Pollert, Hlahol, Česká filharmonie, Jaroslav Křička)

dedikace "Hlaholu pražskému"

Píseň zlínského pracujícího lidu, op. 79 (158)

malá kantáta na slova Marie Novákové
obsazení: 2 flétny, 2 hoboje, klarinet, 2 fagoty, kontrafagot – lesní roh, trubka, trombón – tympány, velký buben, tam-tam, triangl, činely – klavír (varhany), celesta – smyčce – smyčcový kvartet – sbor (žen., muž., unisono)

komponováno: 1948

nevydáno

Vokální symfonie

Podzimní symfonie, op. 62 (134)

pro velký orchestr s mužským a ženským sborem
části:
  1. Allegro impetuoso (s mužským sborem na autorovu prózu)
  2. Andante mosso sempre rubato (s mužským sborem na slova pijáckých lidých písní moravských)
  3. Allegro non tanto sempre rubato (s mužským a ženským sborem na slova básně Jaromíra Boreckého)
obsazení: pikola, 2 flétny, 2 hoboje, anglický roh, 3 klarinety (B, A, Es), basový klarinet (B), 2 fagoty, kontrafagot – 6 lesních rohů, 3 trubky (C), 3 trombóny, tuba – tympány, velký buben, činely, tam-tam – xylofon, mandolína, celesta, harfa, klavír, varhany – smyčce – sbor

komponováno: 1931–1934

durata: 60 min.

premiéra: 18. 12. 1934, Praha (Česká filharmonie, Václav Talich, sbory Křížkovský, Smetana, Pěvecké sdružení pražských učitelek)

dedikace "České filharmonii"

dílo bylo oceněno Velkou cenou Bedřicha Smetany na rok 1935 (40 000 Kč)

Májová symfonie, op. 73 (147)

(Jarní symfonie)
pro sóla, smíšený sbor a velký orchestr
části:
  1. Andante sostenuto
  2. Andante con moto
  3. Alla marcia funebre
obsazení: 3 flétny (3.= pikola), 3 hoboje (3. = anglický roh), 3 klarinety (A, A, Es), 3 fagoty (3.= kontrafagot) – 4 lesní rohy, 3 trubky, 3 trombóny, tuba – tympány, velký buben, činely, malý buben, Tamb. rull., tam-tam, triangl – harfa, klavír, varhany – smyčce – housle sólo – sóla – sbor

text: Karel Hynek Mácha (Máj), Vítězslav Hálek, František Branislav

komponováno: 1943

durata: 60 min.

premiéra: 5. 12. 1945, Praha (M. Budíková, J. Gleich, Pěvecké sdružení pražských učitelů, Pěvecké sdružení pražských učitelek, Česká filharmonie, Rafael Kubelík) na slavnostním koncertu České filharmonie k 75. narozeninám autora

lit.: Vítězslav Novák, V. Novák o své Májové symfonii v: Tempo, roč. 18, str. 40 (text původní přednášky v Umělecké besedě, 1948)

dedikace "Generalissimu Josefu V. Stalinovi, osvoboditeli Slovanstva"

Smíšené sbory bez doprovodu

Čtyři básně Otakara Březiny, op. 47 (101)

části:
  1. Nade všemi ohni a vodami
  2. Letní slunovrat
  3. Magické půlnoci
  4. Zpívaly hořící hvězdy

komponováno: 1912

premiéry:
části 2 a 3: 25. 9. 1913, Praha
části 1 a 4: 15. 1. 1914, Praha
souborně poprvé 29. 4. 1929, Praha (Hlahol Vinohradský, sbm. Karel Šejna)

dedikace "Hlaholu Vinohradskému"

Pět smíšených sborů, op. 71 (144)

části:
  1. Zvony (Karel Pippich-Havelka)
  2. Intermezzo (Boh. Kratochvíl)
  3. Na lesní cestě (Ladislav Tesař)
  4. Praha (František Branislav)
  5. Modlitba za vlast (Josef Merhaut)

komponováno: 1942

premiéra 16. 3. 1943, Praha (Český pěvecký sbor, Jan Kühn)

dedikace (částí 1-4) "Českému pěveckému sboru", (části 5) "České obci pěvecké"

Smíšené sbory s doprovodem

Dvě balady, op. 19 (58)

na slova lidové poezie moravské s průvodem čtyřručního klavíru (orchestru)
obsazení (verze s orchestrem): pikola, 2 flétny, 2 hoboje, 2 klarinety (A), 2 fagoty – 2 lesní rohy, 3 trombóny – smyčce – sbor

části:
  1. Ranoša
  2. Zakletá dcera

komponováno: 1898, instrumentace 1989–9

durata: 10 min.

premiéry:
sbor a klavír – 27. 11. 1898, Praha (chrámový sbor svatojilský, František Picka, B. Křídlo a V. Novák - klavír)
sbor a orchestr – 19. 11. 1899, Brno (Filhramonický spolek Beseda brněnská, Rudolf Reissig)

CD: Nadace VUS UK, Nadace B. Martinů: Vysokoškolský pěv. sbor, Jaroslav Brych, J. Bartoňová a J. Vychodilová - klavír

dedikace "Karlu Knittlovi"

Dvě balady, op. 23 (67)

na slova lidové poezie moravské pro smíšený sbor a čtyřruční klavír (orchestr)
obsazení (verze s orchestrem): pikola, flétna, 2 hoboje, 2 klarinety (A), 2 fagoty – 4 lesní rohy (D), 2 trubky (F), 3 trombóny – tympány (D,A), malý buben, velký buben, činely – smyčce – sbor

části:
  1. Vražedný milý
  2. Neščasná vojna

komponováno: 1900, instrumentace 1900

durata: 16 min.

premiéry:
sbor a klavír – 24. 11. 1898, Praha (Hlahol, Karel Douša) - jen č.2; 14. 12. 1902, Brno (Filharmonický spolek Beseda brněnská, Rudolf Reissig) - č. 1 i 2
sbor a orchestr – 24. 3. 1903, Chrudim (Slavoj) - jen č. 2; 25. 3. 1905, Brno (Filharmonický spolek Beseda brněnská, Rudolf Reissig) - č. 1 i 2

CD: Nadace VUS UK, Nadace B. Martinů: Vysokoškolský pěv. sbor, Jaroslav Brych, J. Bartoňová a J. Vychodilová - klavír

dedikace "Slavnému filharmonickému spolku Beseda brněnská"

T. G. Masarykovi (úprava) (108)

autorova úprava pro smíšený sbor, pův. verze pro mužský sbor s průvodem orchestru

Hymnus (148)

k oslavě 75. narozenin Karla Hoffmeistera
žertovná příležitostná skladbička

text: Vítězslav Novák

komponováno: 1943

Mužské sbory bez doprovodu

Šest mužských sborů, op. 37 (85)

části:
  1. Jarní (J. Vrchlický)
  2. Rolnická (J. V. Sládek)
  3. Opuštěný (J. Vrchlický)
  4. Vánoční snění (J. Borecký)
  5. Vánoční ukolébavka (J. Neruda)
  6. Podzimní (J. Vrchlický)

komponováno: 1906

premiéry:
Pěvecké sdružení moravských učitelů, František Vach (č. 1, 5, 6)
Pěvecké sdružení pražských učitelů, František Spilka (č. 2, 3)
Vinohradský Hlahol, Jaroslav Křička (č. 4)

Na domácí půdě, op. 44 (97)

osm mužských sborů
části:
  1. O posvícení sedlák je pánem (česká lidová píseň)
  2. Už je žito na souvrati (J. V. Sládek)
  3. Drsny jsou mé mravy (J. V. Sládek)
  4. Dvanáct bílých sokolů (podle J. Botta)
  5. Kyjov (Petr Bezruč)
  6. Ouvej, cigán (moravská lidová píseň)
  7. Kdo má zlú ženu (moravská lidová píseň)
  8. Balada na Váhu (podle J. Botta napsal B. Tožička)

komponováno: 1911

premiéry:
Pěvecké sdružení pražských učitelů, František Spilka (č. 2, 4, 8)
Pěvecké sdružení moravských učitelů, František Vach (č. 5–7)

Síla a vzdor, op. 51 (105)

cyklus šesti mužských sborů
části:
  1. Kdo měkkým je, ten bídně mře (J. Neruda)
  2. Byli jsme a budem (J. V. Sládek)
  3. Fisk (F. S. Procházka)
  4. Na hradčanské věži (F. S. Procházka)
  5. Hoj, vy naši páni šlechtici (J. V. Sládek)
  6. Vy, jichžto šíje přeťal kat (J. S. Machar)

komponováno: prosinec 1916–leden 1917

premiéry: Pěvecké sdružení pražských učitelů, František Spilka

Vítězům československým (109)

komponováno 1918

Nad smrtí Štefánikovou (110)

elegie pro mužský sbor na slova Růženy Jesenské

komponováno 1919

Na polích flanderských (113)

mužský sbor na slova J. Mc. Craye

přel. B. Tožička

komponováno 1920

premiéra: Pěvecké sdružení pražských učitelů, František Spilka

12 slovenských písní lidových (114)

části:
   1. Umrem, umrem
   2. Neožením sa já v jeseni
   3. Hej, hore háj, dolu háj
   4. Vyletel vták hore nad oblaky
   5. Máča dievča konope
   6. Zasadil som fialenku
   7. Janko, Janko, ty jsi zbojník
   8. Ta ma, Bože, ta ma
   9. Hore Hronom, dolu Hronom
  10. Štidiri, štidiri
  11. Kamarádi moji
  12. Po valašsky od zeme

komponováno: 1921

premiéry:
Pěvecké sdružení moravských učitelů, František Vach
Pěvecké sdružení pražských učitelů, Metod Doležil

dedikace "Znojemské filharmonii"

Matce Slavii (125)

slavnostní sbor pro mužské hlasy bez průvodu na slova Antonína Klášterského

komponováno: 1927

premiéra: Jubilejní pěvecký festival v hale Průmyslového paláce v Praze, 9. 4. 1928, spojené sbory, Ferdinand Vach

Ze života, op. 60 (132)

dvacet mužských sborů na slov lidové poezie moravské

Sešit I.:
  Rozjímání (1. Ze země jsem vyšel, 2. Dež já homřu)
  Vzdory (3. Šohaj, něžeň ty sa, 4. Již jsem se zdověděl)

Sešit II.:
  Stížnosti (5. Těžký kameň mlénský, 6. Já su muž dobrý)
  Jiná trápení (7. Nepudo já více, 8. Zábrdovské vrchní)

Sešit III.:
  Láska (9. O, lasko, lasko, ma, 10. Co je to za horama)
  Neláska (11. Oj co sem vám udělal, 12. Kdes byl, Janko)

Sešit IV.:
  Vojna (13. Stojí březa, 14. Ukvalsky pomezi, 15. Na vrch Javorníčka, 16. Na tú sv. Kateřinú)

Sešit V.:
  Mír (17. Gazda náš, 18. Pásli ovce Valaši)
  Veselí (19. Šohajská, 20. Zbojnická)

komponováno: 1932

první souborné provedení: 14. 12. 1940, Praha, Pěvecké sdružení pražských učitelů, Method Doležil (k 70. narozeninám autora)

dedikace:
sešit I.
  Pěveckému spolku Smetana v Plzni
  Pražskému pěveckému sboru Křížkovský
sešit II.
  Pěvecké hudební jednotě Jaroměř v Jaroměři
  Mužskému zpěváckému spolku Orlice v Prostějově
sešit III.
  Pražskému pěveckému sboru Smetana
  Pěveckému sboru Typografie v Praze
sešit IV.
     Pěveckému sboru českých učitelů
sešit V.
  Pěveckému sdružení Foerster v Brně
  Pěvecké župě Novákově v Jindřichově Hradci
  Mužskému sboru Vítězslav Novák Hlaholu v Českých Budějovicích
  Pěveckému sdružení Vítězslav Novák ve Znojmě

K 30. září 1938 (139)

mužský sbor na slova Svatopluka Čecha "Nevěřme nikomu v světě širém, nemáme jednoho přítele tam."

komponováno: 1938

Domov, op. 69 (142)

šest mužských sborů

části:
  1. Čechy (J. V. Sládek)
  2. Můj rodný kraj (K. Šelepa)
  3. Rybníky (A. Sova)
  4. U strže (A. Sova)
  5. Rodné brázdy
  6. Chléb svůj (J. V. Sládek)

komponováno: 1941

premiéra: Pěvecké sdružení pražských učitelů, Method Doležil

dedikace:
č. 2: Zpěváckému spolku Smetana v Jindřichově Hradci
č. 3: Kamenici nad Lipou
č. 4: Počátkám
č. 5, 6: Pěveckému spolku Opus v Brně

Mužské sbory s doprovodem

Tři české zpěvy, op. 53 (107)

pro mužský sbor s průvodem velkého orchestru a varhan
(též čtyřruční klavírní výtah, mužský i smíšený sbora a capella)

části:
  1. Dál!
  2. Vlasti
  3. V boj!

text: Josef Václav Sládek

dedikace "Československým legiím"

T. G. Masarykovi (108)

dva zpěvy pro mužský sbor s průvodem orchestru
(též smíšený sbor, klavír s textem, nápěv s textem ad.)

části:
  1. Volně se vzrůstajícím výrazem
  2. V tempu pochodovém

Ženské sbory bez doprovodu

12 ukolébavek, op. 61 (133)

na slova lidové poezie moravské pro ženský sbor

části:
   1. Pastorální
   2. Za soumraku
   3. Na Slovensku
   4. Při měsíčku
   5. Na moravských lukách
   6. Ukolébavka t. č. nejšťastnější maminky na světě
   7. Ukolébavka poněkud nepokojná, zpívá ji 17letá maminka
   8. V těžké chvíli
   9. Z Bezručova kraje
  10. Ukolébavka děcku, které se již neprobudí
  11. Dětská - jak si ji děvčátka při hře zpívají
  12. Rajská

durata: 28 min.

text: celý cyklus zhudebňuje různými způsoby text jediné lidové písně: Halí dítě, kolébu tě.

dedikace:
1. Ženskému zpěváckému spolku Slávy dcera v Jindřichově Hradci
2. Ženskému sboru pěveckého a hudebního spolku Vítězslav Novák v Rakovníku
3. Ženskému sboru pěveckého a hudebního spolku Žerotín v Olomouci
4. Ženskému sboru zpěváckého spolku Smetana na Kladně
5. Ženskému sboru zpěváckého spolku Jasan v Německém (nyní Havlíčkově) Brodě
6., 7. Ženskému sboru pěveckého spolku Hlahol v Praze
8. Ženskému sboru Vinohradského Hlaholu
9. Vachovu sboru moravských učitelek
10. Ženskému sboru zpěváckého spolku Hlahol - Novák - Suk v Českých Budějovicích
11. Ženskému sboru pěvecké jednoty Vítězslav Novák ve Znojmě
12. Pěveckému sboru pražských učitelek
celý cyklus věnován Anně Pollmanové-Preclíkové, dirigentce nymburského Hlaholu za jmenování autora čestným členem

Královno hor (146)

kostelní píseň pro ženský sbor na slova Antonína Stříže

komponováno: 1942

komponováno pro poutní místo Bozkov v Podkrkonoší

Ženské sbory s doprovodem

Velebná noc a V přírodě (37)

pro ženský sbor a klavír

text: Sándor Petöfi (přel. K. Tůma), Vítězslav Hálek

komponováno: 1895

Dva sbory: Přimula veris a Velebná noc (71)

pro ženský sbor a klavír (orchestr)

text: Nikolaus Lenau (přel. A. Klášterský), Sándor Petöfi (přel. K. Tůma)

komponováno 1901, instrumentace 1940 (bez kontrabasů, se souhlasem autora je připojil Josef Plavec)

durata: 7 min.

premiéry:
sbor a klavír: 1901, Praha
sbor a orchestr: 25. 2. 1940, Brno, Vachův sbor moravských učitelek, Symfonický orchestr brněnského rozhlasu, Břetislav Bakala

Hvězdy (161)

pro ženský sbor a symfonický orchestr (klavír)

text: Marie Nováková

komponováno: 1949

durata: 3 min.

premiéra: 25. 9. 1949, Praha, Pěvecký sbor Českého rozhlasu, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Jiří Pinkas

Dětské sbory

Máj, op. 72 (145)

deset písniček pro dětské (ženské) hlasy

části:
   1. Kosmická píseň (J. Neruda)
   2. Matičce (J. Neruda)
   3. Lesní studánka (J. V. Sládek)
   4. Husopaska (J. V. Sládek)
   5. Chudý psík (J. V. Sládek)
   6. Hrdina (J. V. Sládek)
   7. Luard a Brok (J. V. Sládek)
   8. Mouchy (J. V. Sládek)
   9. Rudovousek (J. V. Sládek)
  10. Máj (J. V. Sládek)

komponováno: 1942

dedikace "Kühnovu dětskému sboru"

Jaro se směje (151)

sbor pro dětské (ženské) hlasy na slova Karla Adama

komponováno: 1944 pro děti nuselského Komenia

Literatura a prameny

(výběr)
Hubert Doležil, Novákova tvorba sborová v: Sborník k 60. narozeninám V. Nováka, Praha 1930 (vyšlo jako časopis Tempo (Listy Hudební matice), 10/1930, č.3–5, 94 s.)
Hubert Doležil, V. Novák a Bouře v: Smetana, roč. 3, s. 128
Vladimír Helfert, Svatební košile, v: Česká kultura, roč. 2, 1913
Karel Hoffmeister, V. Novák a Podzimní symfonie v: Hudební výchova, 16/1935, č.2–3
Karel Janeček, Ukolébavky V. Nováka v: Český deník, Plzeň, 16. 3. 1939; týž text v: Tvorba a tvůrci. Úvahy, eseje, studie., Praha 1968, str. 280-1
Vladimír Lébl, Májová symfonie V. Nováka v: Hudební rozhledy, 8/1955, č. 8
Vladimír Lébl, Vítězslav Novák - život a dílo, Praha 1964
Vladimír Lébl, Vítězslav Novák v: Gracian Černušák, Bohumír Štědroň, Zdenko Nováček (red.), Československý hudební slovník osob a institucí, sv. 2., Praha 1965, str. 194–202
Bořivoj Mikoda, Sborová tvorba V. Nováka – Sborník Vyšší pedagogické školy v Plzni, v: Umění II, 1959, sv. 2
Vítězslav Novák, O sobě a o jiných, Praha 1946
Vilém Pospíšil, Čtyři moravské lidové balady v: Hudební rozhledy, 14/1960, s. 216 (recenze gramofonové desky)
Miloš Schnierer, Ludmila Peřinová, Vítězslav Novák. Tématický a bibliografický katalog, Praha 1999

Ladislav Vycpálek, Nové smíšené sbory V. Nováka (Čtyři básně O. Březiny) v: Hudební revue, 7/1913, č. 1
Vratislav Vycpálek, Neznámý sbor V. Nováka v: Hudební rozhledy, 1/1948, s. 90
Vojtěch Zelinka, Několik profilů sborové tvorby V. Nováka v: Antonín Srba (red.), Vítězslav Novák - studie a vzpomínky, Praha. 1932 (I. doplňky 1935, II. doplňky 1940)


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)