Václav Trojan

24. dubna 1907 (Praha) – 1. července 1983 (Praha)

...redakce, sobota 1. ledna 2005
Magazín > Naši skladatelé

Václav Trojan (nar. 24. dubna 1907 v Plzni, zemřel 5. července 1983 v Praze) proslul především jako autor filmové hudby, zejména pro animované filmy Jiřího Trnky, s nímž umělecky spolupracoval celých dvacet let. Jeho umělecký odkaz však zahrnuje téměř všechny hudební obory, s výjimkou hudby chrámové, které se nevěnoval.

Jako syn hudebně nevzdělaných, leč uměnímilovných rodičů se s hudbou setkával již od raného dětství, začal se učit hře na housle, později se pod vedením regenschoriho kůru kostela Panny Marie ve Staré Boleslavi učil hudební teorii, zpěvu a hře na housle, violu, varhany a klavír. Po předčasném odchodu z reálného gymnázia úspěšně složil zkoušku z harmonie a klavíru přímo do druhého ročníku oboru skladba na pražské konzervatoři a zároveň do prvního ročníku varhanické školy. Studium později dovršil dvěma lety na mistrovské kompoziční škole u Vítězslava Nováka. Po studiu se nějaký čas živil jako pedagog, korepetitor, varhaník, aranžér a také skladatel lehké hudby (komponoval často pod několika pseudonymy). V roce 1937 se stal zaměstnancem Československého rozhlasu, kde působil jako hudební režisér, později jako redaktor. Mezitím komponoval skladby pro nejrůznější použití v rozhlase, ale spolupracoval i s Národním divadlem. Po ukončení pracovního poměru v rozhlasu v roce 1945 se stal hudebním dramaturgem filmového uskupení známého pod názvem „Bratři v triku“, které pracovalo pod vedením Jiřího Trnky. Po ukončení této tvůrčí spolupráce, která filmovému světu přinesla patnáct společných animovaných snímků, zůstal až do konce života svobodným umělcem.

Jedním z nejsilnějších inspiračních proudů projevujících se v tvorbě Václava Trojana je folklór. Do jisté míry ovlivnil jeho hudební výraz, kromě toho jeho dílo zahrnuje ohromné množství úprav lidových písní.

Sborová tvorba

Dohodli jsme se!

malá jazzová kantáta pro sóla, sbor a jazzový orchestr

text: Jan Werich

komponováno: listopad 1955

durata: 5 min.

původně finále představení divadelní hry J. Voskovce, J. Wericha a J. Ježka Caesar v roce 1955 v divadle ABC; též pod názvy Jednoho rána a Mírový chorál

Skladby pro smíšený sbor

Ta naše písnička česká

úprava písně Karla Hašlera pro sóla, dětský a smíšený sbor a orchestr

komponováno: jaro 1940< p class='poznamka'>nezvěstné

Lví silou

parafráze na známou pochodovou píseň F. Kmocha pro smíšený sbor a orchestr

komponováno: 22.4.1946

durata: 5 min.

Vánoční pastorela

pro smíšený sbor a klavír

komponováno: podzim 1981

nezvěstné

Skladby pro mužský sbor

Trávy na hrobě

mužský sbor a capella

text: Antonín Sova

komponováno: asi 1931

nezvěstné

Skladby pro dětský nebo ženský sbor

České pastorely

pro dětský (ženský) sbor, sóla, dva akordeony a bicí nástroje (ad libitum) nebo klavír

text: lidový

komponováno: 7.1.1966

vyd. Panton 1968, 1975

durata: 9 min.

Srbecké skály

hymnická píseň na oslavu srbeckého kraje pro ženský (dětský) sbor a instrumentální soubor

text: Karel Ulm

komponováno: 24.11.1979

durata: 2 min.

Skladby pro dětský sbor

My jsme děti jako ptáci

pro dětský sbor a klavír

text: Norbert Čapek

komponováno: asi 1935

nezvěstné

Dětské hry

pro dětský sbor a malý orchestr (nebo klavír)

text: lidový a Marie Charousová-Gardavská

komponováno: 1936

durata: 5:50 min.

Dětské zpěvy

úpravy lidových písní pro dětský sbor a malý orchestr (nebo klavír)

komponováno: 1936

durata: 4 min.

Indiánský pochod

pro dětský sbor, sóla a malý orchestr

text: Marie Charousová-Gardavská

komponováno: 1936

durata: 2:30 min.

Vlak

pro dětský voice-band a malý orchestr (nebo klavír)

text: Marie Charousová-Gardavská

komponováno: 1936

vyd. Český hudební fond

durata: 2 min.

Broučci

suita z hudby k divadelní hře Broučci pro zpěv a klavír

komponováno: 1943

vyd. Hudební matice Umělecké besedy, 1949

durata: 15 min.

Čtyři scény z dětské opery Kolotoč

pro tři sóla, dětský sbor a klavír na čtyři ruce

text: Marie Charousová-Gardavská

komponováno: 1943

durata: 14 min.

Bajaja

písně z loutkového filmu Jiřího Trnky pro dětská sóla, dětský sbor a klavír

text: Vítězslav Nezval

vyd. Hudební matice, 1950

Ať žije pan král

pro dětský sbor a klavír

text: Jaromír Hořec

komponováno: 1968

durata: 1:30 min.

Žluté nebe, modrá louka

cyklus pro dětský sbor a klavír

text: Jaromír Hořec

komponováno: únor–březen 1968

vyd. Panton 1980

durata: 7 min.

Vojenská písnička

zpívaná scénka pro dětská sóla, sbor a komorní orchestr

text: Ladislav Dvorský

komponováno: jaro 1971

vyd. Český hudební fond; Sluníčko č. 4 listopad 1971 (jen vokální hlasy); Park kultury a oddechu v Olomouci (Svátky písní) 1983 (Sborník skladeb Václava Trojana pro dětský sbor)

durata: 7 min.

Pohádka o rozpustilé abecedě pro kočku

cyklus pro dětský sbor a klavír

text: Václav Fischer

komponováno: 1976

vyd. Panton 1976; 1983

durata: 10 min.

Rozpustilá abeceda

sbírka 33 písní pro dětský sbor a klavír

text: Václav Fischer

vyd. 21. 8. 1976, rev. 4. 8. 1978

vyd. Panton 1980

durata: 37 min.

původní název Kočičí slabikář

Zvířátka

cyklus pro dětský sbor a klavír

text: Jiří Havel

komponováno: 28.8.1981

vyd. Park kultury a oddechu v Olomouci (Svátky písní) 1983 (Sborník skladeb Václava Trojana pro dětský sbor)

durata: 4 min.

Gratulace

pro dětský sbor a capella

Píseň o létě

pro dětský sbor a klavír

text: Zdeněk Kredba

nezvěstné

Špalíček

suita pro dětský sbor a klavír (a sólové nástroje ad libitum) na motivy ze stejnojmenného loutkového filmu Jiřího Trnky

vyd. Supraphon 1968

durata: 75 min.

Úpravy lidových písní

Malá směs národních písní pro děti

pro dětský sbor, klarinet, trubku, fagot a klavír

komponováno: 1936

durata: 1 min.

Naše vlast v písni a tanci

směs pro sóla, sbor a orchestr

komponováno: 1936

durata: 40 min.

Modrají se pomněnečky. Zatoč ty se, má panenko

pro dětský sbor a malý orchestr (nebo klavír)

komponováno: 1936, rev. 1983

vyd. Park kultury a oddechu v Olomouci (Svátky písní) 1983 (Sborník skladeb Václava Trojana pro dětský sbor)

durata: 2:30 min.

Červený šátečku

pro dětský sbor a malý orchestr

text: lidový

komponováno: 1936, rev. 5. 8. 1976

durata: 2:30 min.

Zazpívejme si…

směs pro dětský sbor, klarinet, fagot, trubku a klavír

komponováno: 1937, rev. 1979

durata: 13 min.

Humor v lidové písni

směs pro soprán, tenor, baryton, dětský sbor a orchestr

komponováno: 1937

durata: 15 min.

Směs národních písní českých

pro smíšený sbor a orchestr

komponováno: 1937

durata: 8:30 min.

upravil V. Trojan, instrumentoval F. Hertl

Naše písničky

sbírka pro dětský sbor a capella

komponováno: 1938

vyd. Park kultury a oddechu v Olomouci (Svátky písní) 1983 (Sborník skladeb Václava Trojana pro dětský sbor) (výběr); Český hudební fond (výběr)

dedikováno Kühnovu dětskému sboru

Tři vánoční koledy

pro smíšený sbor a dechové kvinteto

komponováno: 1938

durata: 4 min.

Vánoční zpěvy

směs pro sóla, dětský a smíšený sbor, varhany a orchestr

komponováno: 1938

durata: 13 min.

Pijácké písně

směs úprav lidových písní pro dva tenory, baryton, bas, mužský sbor a orchestr

komponováno: 1939

durata: 30 min.

Špalíček národních písní

sbírka pro sóla, dětský, mužský, ženský a smíšený sbor a orchestr

komponováno: 1939

harmonizace V. Trojan, J. Malát a O. Zich, instrumentace V. Trojan

Z Čech do Moravy

směs pro soprán, tenor, baryton, smíšený sbor a orchestr

komponováno: 1939

durata: 20 min.

České vánoční koledy

směs pro soprán, alt, tenor, baryton, smíšený sbor, orchestr a varhany

komponováno: 1.12.1940

durata: 30 min.

Vlastenecké znárodnělé písně

směs pro dětský sbor a instrumentální soubor (nebo klavír)

komponováno: leden 1941

durata: 16:30 min.

dedikováno Kühnovu dětskému sboru

Koledy vánoční

pásmo pro soprán, dětský sbor, malý smíšený sbor, dechové kvinteto a varhany

komponováno: 1941

vyd. Český hudební fond

durata: 12:30 min.

Písničky do pochodu

směs pro dětský sbor a dechový soubor

komponováno: 1941

durata: 14:30 min.

dedikováno Kühnovu dětskému sboru; také pod názvem Lidové (národní) písně do pochodu

Starofrancouzské písně

pro mezzosoprán a tenor, mužský sbor ad libitum a malý orchestr (překlad Anna Hostomská)

komponováno: 30.5.1946

durata: 20 min.

Dvě lidové písně pro smíšený sbor a orchestr

1. Muzikanti, co děláte – 2. Aby nás Pánbů miloval

komponováno: 9. 12. 1946

durata: 4 min.

Podkrkonošské lidové písně

směs pro sóla, sbor a orchestr podle sbírky Josefa Emanuela Jankovce

komponováno: 1947

durata: 30 min.

Betlém (Bratři já slyšel z nebe hlas)

pásmo vánočních lidových koled z hudby k filmu Špalíček pro sóla a sbor dětí s doprovodem dechových nástrojů, harfy a varhan

text: lidový

komponováno: 27. 2. 1951

vyd. Český hudební fond; Hudební matice,1950 (klavírní výtah)

durata: 13 min.

dedikováno Kühnovu dětskému sboru

Majdalenka

úprava lidové písně pro mužský sbor a orchestr

komponováno: 22. 4. 1954

durata: 3:30 min.

Teče voda, vodička

pro dětský sbor a capella

komponováno: 28. 8. 1965

vyd. Park kultury a oddechu v Olomouci (Svátky písní) 1983 (Sborník skladeb Václava Trojana pro dětský sbor)

durata: 1 min.

Pět lidových písní

pro smíšený sbor a capella

komponováno: 6.–8. 5. 1967

durata: 8 min.

Jsem píseň Tvá

sbírka úprav českých a slovenských lidových písní (55) pro sóla, smíšený sbor a orchestr

komponováno: 31. 3. 1974

vyd. Český hudební fond

durata: 104 min.

Slezske zpěvanky

pro ženský sbor a klavír

komponováno: 27. 6. 1978

vyd. Český hudební fond

durata: 26 min.

Lidové písně z Československa

(ze sbírky Karla Plicky) pro mužský sbor a capella

komponováno: 9. 7. 1978

durata: 20 min.

Tři české a čtyry moravské lidové písně

ve volné úpravě pro ženský a mužský komorní soubor s doprovodem flétny, tamburiny a trianglu

komponováno: 2. 9. 1978

vyd. Český hudební fond

durata: 8:30 min.

Devět českých lidových písní

pro ženský sbor ve snadnějším slohu

komponováno: leden 1982

vyd. v: Vladimír Kovařík, Sborový zpěv pro střední pedagogické školy, Praha SPN 1985 (výběr); Český hudební fond

V dobrém jsme se sešli

pro dětský sbor a klavír

komponováno: 3. 6. 1983

vyf. Park kultury a oddechu v Olomouci (Svátky písní) 1983 (Sborník skladeb Václava Trojana pro dětský sbor)

durata: 1 min.

Holka modrooká. Pásla ovečky

úpravy lidových písní pro zpěv a klavír

vyd. v: Hudební výchova 2. Metodická příručka, SPN, Praha 1977

Kdepak si bejvával, kozle, kozlíčku

úprava lidové písně pro zpěv a klavír

vyd. v: Malým zpěváčkům. Zpěvník pro mateřské školy, Praha, SPN 1985

Teče voda, teče

pro dětský sbor a capella

nezvěstné

Lidové písně

pro smíšený nebo dívčí tříhlasý sbor a capella

vyd. v: Světem hudby. Kniha pro hudební výchovu v 9. ročníku ZDŠ, Praha, SPN 1971; Park kultury a oddechu v Olomouci (Svátky písní) 1983 (Sborník skladeb Václava Trojana pro dětský sbor) (výběr); Český hudební fond (výběr)

Literatura a prameny

(výběr)
Jiří Pilka, Václav Trojan v: Československý hudební slovník, Praha 1965
Jan Vičar, Václav Trojan, Praha 1989
šifra ms, Václav Trojan, ČHF Praha 1990


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)