Zdeněk Lukáš

21. srpna 1928 (Praha) – 13. července 2007 (Praha)

...redakce, sobota 1. ledna 2005
Magazín > Naši skladatelé

Zdeněk Lukáš

Zdeněk Lukáš se narodil 21. srpna 1928 v Praze. Noty neznal a do hudební školy nechodil, a přesto již v sedmi letech zapisoval melodie, které mu zpívala maminka. První důkladnější hudební výcvik absolvoval až v pražském učitelském ústavu, kde byl donucen přece jen učit se hrát na housle a zabývat se alespoň elementární hudební teorií. Po studiu vyučoval v letech 1946–1951 na základních školách v tehdejším okrese Jílové. Hudbě se věnoval i během vojenské služby, kterou absolvoval v Plzni. Založil zde mužský sbor, který se postupně rozrostl na smíšený. Po vojně se stal hudebním redaktorem plzeňského rozhlasu. V roce 1954 založil pěvecký sbor Česká píseň, který měl sloužit především k pravidelnému pořizování nahrávek úprav lidových písní pro rozhlasový pořad Hrají a zpívají Plzeňáci. V té době měl za sebou již celou řadu kompozičních prací, v letech 1961 až 1970 absolvoval konzultace u v té době snad nejvýraznější skladatelské osobnosti - Miloslava Kabeláče.

Do roku 1964 setrval v Plzni, pak se natrvalo usadil v Praze. V roce 1973 přijal nabídku ředitele Pražské konzervatoře vyučovat na tomto ústavu harmonii a kontrapunkt. Ač nikdy sám konzervatoř nestudoval, po dobu dvou let zde opravdu vyučoval. V letech 1975–1979 byl sbormistrem ženského sboru ČSSPT, pak vždy už jen skladatelem na „volné noze“. Do roku 1968 byl členem Svazu československých skladatelů, po jeho rozpuštění a znovuobnovení v dobách normalizace nějakou dobu přestal být členem, znovu přijat byl až díky tehdejšímu předsedovi Václavu Felixovi, který ho doporučil do vokální komise. V roce 1972 podniká Lukáš své poslední zahraniční koncertní turné s Českou písní, a to na festival do španělské Barcelony. Přináší mu nejen velký úspěch se sborovým cyklem Vivat, iuventus!, byl vyhlášen i nejlepším sbormistrem a požádán o kompozici pro příští ročník festivalu. Ovšem po tomto zájezdu vrcholí jeho problémy s politickými představiteli Plzně i s obávanou a mocnou STB (byl vyslýchán nejen on, ale i řada členů sboru), což má za následek nucené ukončení jeho sbormistrovské činnosti u České písně, zákaz vstupu do plzeňského rozhlasu, přestávají se vysílat jeho skladby.

Lukášova skladatelská činnost byla několikrát oceněna u nás i v zahraničí. Např. osmihlasý smíšený sbor Podej mi ruku z roku 1980 byl oceněn Českým hudebním fondem, Pocta tvůrcům op.147, jedna z Lukášových nejpůsobivějších skladeb, byla oceněna 3.místem ve skladatelské soutěži v Jihlavě, když 1.a 2.cena nebyly uděleny. Sbor Dragouni op.183 získal 1.cenu ve vyšší kategorii skladatelské soutěže v Jihlavě r. 1983. Cyklus Parabolae Salomonis byl odměněn čestným uznáním ve skladatelské soutěži E. Blocha v USA, se se svým sborem Gaechinger Kantorei je nastudoval ve Stuttgartu i dnes světoznámý dirigent H.Rilling.

Zdeněk Lukáš zemřel 13. července 2007 v Praze.

Sborová tvorba

Kantáty, mše a oratoria

Cultus amoris, op. 136

Kantáta pro smíšený sbor, varhany a symfonický orchestr na verše antických filosofů

Miserere mei, op. 144

Malá kantáta na slova středověké latinské studentské milostné poezie pro sólový bas, čtyřhlasý ženský sbor, klavír a triangl

Svítá, op. 169

Kantáta pro velký dětský sbor a komorní orchestr na verše V. Provazníkové

Praze, op. 174

Kantáta pro dva soprány, mužský sbor a symfonický orchestr na verše M. Procházkové

Jsem této země zpěv, op. 194

Kantáta pro smíšený sbor, žesťové kvinteto a klavír na verše M. Procházkové

Aby svět voněl písní, op. 214

Kantáta pro dětský a smíšený sbor a orchestr nebo klavír na text V. Fischera

Requiem per coro misto, op. 252

Pro velký smíšený sbor a capp.

Dies irae, op. 274

Oratorium na latinský text pro sólový klavír, velký smíšený sbor a čtyři hráče na bicí nástroje

Lux aeterna, op. 294

Kantáta pro smíšený sbor a komorní orchestr

Radujme se všichni v Pánu!, op. 301

Vánoční mše k poctě J. J. Ryby pro smíšený sbor a orchestr na liturgický a lidový text

Skladby pro smíšený sbor

Měsíční noc, op. 17

Smíšený sbor na slova J. Seiferta

Kdybych obejít měl celý svět, op. 25a

Smíšený sbor a capp. na slova F. Branislava

Pět písní o lásce, op. 27

Smíšený sbor a klavír na slova lidové poezie

Ranní písně, op. 29a

Na slova lidové poezie pro smíšený sbor a orchestr

Léto, op. 31

Suita pro smíšený sbor, dětský sbor, sóla a orchestr

Zima, op. 33

Suita pro smíšený sbor, sóla, dětský sbor a orchestr na slova lidové poezie

Podzim, op. 35

Suita pro smíšený sbor, klavír a smyčce na slova lidové poezie

Když si člověk zpívá, op. 35a

Heslo pro smíšený sbor na slova F. Fabiána

Parabolae Salomonis, op. 44

Cyklus pěti smíšených sborů na latinské texty Šalomounových přísloví

Modlitba, op. 59

Pro smíšený sbor, varhany a bicí na slova modlitby ghánských křesťanů

Judica me, Deus, op. 65

Smíšený sbor a capp. na latinský text Žalmu 43

Vyšel jsem dřív než hvězda ranní, op. 71

Pět zpěvů pro smíšený sbor a klavír s bicími nástroji na verše A. S. Puškina

Blázen u cesty, op. 72

Čtyři písně o láskách pro tenor sólo, smíšený sbor, klavír, tamb. rull. a triangl

Tváře lásky, op. 73

Cyklus pěti smíšených sborů s průvodem 2 trubek a bicích nástrojů

Dohráno a dozpíváno, op. 84

Píseň pro alt a smíšený sbor na slova S. K. Neumanna

Vivat iuventus!, op. 86

Cyklus pro smíšený sbor se sóly a stereofonní magnetofonový pás na verše středověké latinské studentské poezie

Versos d‘amor i de comiat, op. 90

(Verše lásky a loučení)
Pro smíšený sbor, recitátora a komorní orchestr na verše starých katalánských básníků

Hadroplet, op. 99

Cyklus sedmi smíšených sborů na texty lidové poezie s průvodem klavíru a bicích

Ignoratio dulcis, op. 105

Na verše studentské středověké latinské poezie pro komorní smíšený sbor, 2 flétny, klavír, cembalo, kontrabas, činel a malý bubínek

Canti iuventutis, op. 109

Tři skladby pro smíšený sbor, 2 flétny, cembalo, klavír, kontrabas a bicí na verše středověké studentské latinské poezie

Veselá kopa, op. 143

Čtyřhlasý smíšený sbor na slova humorné lidové poezie

Podej mi ruku, op. 146

Osmihlasý smíšený sbor na verše M. Procházkové

Pocta tvůrcům, op. 147

Cyklus tří sborů s doprovodem houslí a klavíru na slova V. Fischera

Na horách, op. 156

Zpracování lidových písní pro smíšený sbor a capp.

České svatební písně, op. 156b

Smíšený osmihlasý sbor

V podzámčí, op. 170

Čtyři české tance pro cembalo sólo a smíšený sbor

Cara mihi semper eris, op. 171

Smíšený sbor a capp. na slova latinské středověké studentské poezie

Dragouni, op. 183

Smíšený sbor a capp. na slova D. Ledečové

Buď zdráva písni, op. 191

Smíšený sbor a capp. na slova V. Fischera

S humorem, op. 205

Smíšený sbor na slova lidové poezie

Jan Ámos Komenský, op. 217

Smíšený sbor a violoncello na báseň J. Seiferta

Ama musicam – amor musicae!, op. 228

Čtyřhlasý smíšený (nebo ženský) sbor

Magna est vis veritatis, op. 231

Osmihlasý smíšený sbor a capp. na text L. A. Senecy

Liturgické písně, op. 236

Cyklus tří sborů pro baryton sólo a smíšený sbor a capp.

Třeba se spolu jednou pomilujem, op. 237

Smíšený sbor a capp. na verše M. Kohoutové

Quis potest dicere, op. 254

Smíšený sbor a capp. na text přísloví Šalomounova

Plynutí času, op. 255

Smíšený sbor s flétnou na verše V. Fischera

Pater noster, op. 263

Pětihlasý smíšený sbor a capp. na latinský překlad „Otčenáše“

Tuba mirum, op. 276

Šestihlasý smíšený sbor a capp.

Praedicatio, op. 279

Šestihlasý smíšený sbor a capp.

Oj, oj, oj, op. 288

Valašské písně pro smíšený sbor a capp.

Tavadavadava, op. 291

Etuda pro smíšený sbor

Sbohem a šáteček, op. 298

Smíšený sbor a capp. na verše V. Nezvala

Pod mostem Mirabeau, op. 307

Smíšený sbor a capp. na verše G. Apollinaira

Te Deum laudamus, op. 311

Šestihlasý smíšený sbor a capp.

Alleluia, op. 321

Šestihlasý smíšený sbor a capp.

Four sonnets, op. 330

Šestihlasý smíšený sbor a capp. na anglický text

Angelum pacis Michael, op. 332

Velký smíšený sbor a capp. na latinský text

Chansons populaires, op. 338

Skladby pro mužský sbor

Halekání chlapců, op. 29b

Pro mužský sbor a orchestr na slova lidové poezie

Ommitamus studia, op. 50

Cyklus tří mužských sborů na texty staré latinské studentské poezie

Lode al canto, op. 94

Pro mužský sbor, sólovou violu a symfonický orchestr

Jaro se otvírá, op. 110

Cyklus pěti sborů s průvodem houslí na slova lidové poezie

Pohádka, op. 165

Mužský sbor a capp. na slova V. Provazníkové

Když přišlo jaro, op. 200

Mužský sbor a capp. na český i německý text D. Ledečové

Ani sis neoblékl frak, op. 209

Mužský sbor, housle sólo, 3 tamburi na báseň D. Ledečové

Amica mea, op. 225

Cyklus mužských sborů s flétnou na latinské verše Šalomounovy „Písně písní“

Chorus Mysticus, op. 261

Pro dva čtyřhlasé mužské sbory a capp. na verše W. Goetha

Proverbium, op. 327

Mužský sbor a capp. na Šalomounova přísloví

Skladby pro ženský (dívčí) sbor

Jaro, op. 28

Suita na slova lidové poezie pro dětský sbor, ženský sbor, soli a orchestr

Dvě písně, op. 39

Pro ženský sbor, baryton sólo, housle a klavír na slova M. Kundery a lidové poezie

Zaříkání milého, op. 48

Pro ženský sbor, flétnu, kontrabas, tamb. picc. a tamb. rull.

Cantus studiosus, op. 89

Pro trojhlasý dívčí sbor, recitátora, klavír a triangl na verše středověké rozverné latinské studentské poezie

Otep myrhy, op. 101

Trojhlasý ženský sbor s průvodem varhan nebo klavíru volně na text neznámého autora ze 2. pol. 14. století

Hejdum dá, op. 114

Čtyřhlasý ženský sbor na slova lidové poezie

Kalendář, op. 118

Pro ženský sbor s 8 sólistkami, klavír, cembalo, housle a bicí na slova lidové poezie

Věneček, op. 135

Dívčí sbor na slova lidové poezie, op. 135

Devět artikulí aneb Mandáto vládnutí žen, op. 145

Ženský sbor a sóla, baryton, flétna, 2 cl. B, cembalo, housle, cb. a bicí nástroje

Kravarky, op. 148

Čtyřhlasý ženský sbor s doprovodem trianglu, tamburiny a dřívek na slova lidové poezie moravské

Čepení, op. 149

Čtyřhlasý ženský sbor a capp. na slova lidové poezie české

Jak by kdosi krásně hrál, op. 157

Tři písně pro trojhlasý dívčí sbor, flétnu a harfu na verše D. Ledečové

Holoubci, op. 159

Na slova lidové poezie s citacemi lidových písní

Quot sunt apes, op. 166

Rondo pro ženský sbor a capp. na slova středověké latinské studentské poezie

Psalm 137, op. 167

Ženský sbor, varhany, sopránové a basové sólo na německý text

Missa brevis, op. 176

Ženský sbor s barytonovým sólem a capp.

Zpěv zpěvů, op. 182

Píseň pro ženský sbor na báseň M. Procházkové

Titul člověčí, op. 193

Čtyřhlasý dívčí sbor a capp. na slova V. Fischera

Strom života, op. 198

Ženský sbor na text V. Fischera

Svatba, op. 209

Pro ženský čtyřhlasý sbor na báseň D. Ledečové

Ama musicam – amor musicae!, op. 228

Čtyřhlasý ženský (nebo smíšený) sbor

Quam pulchra est, op. 229

Dívčí sbor a capp. na latinský text

Píseň o lidském srdci, op. 238

Ženský sbor a capp. na verše K. Šiktance

Pro lásku, op. 239

Čtyřhlasý ženský sbor na verše J. Seiferta

Tak staň se, op. 245

Čtyřhlasý ženský sbor a capp. na verše E. Šlesingerové

Lucerna Domini, op. 260

Tříhlasý ženský sbor, baryton a varhany (klavír) na latinský text Šalomounových přísloví č. XX

Vox dilecti mei, op. 277

Ženský sbor a capp. na Šalomounovy verše

Gaudete et exultate, op. 289

Čtyřhlasý ženský sbor na verše z Blahoslovenství

Tenera iuventa, op. 306

Dívčí sbor a capp. na slova středověké studentské latinské poezie

Tres canti studiozorum, op. 319

Čtyřhlasý dívčí (ženský) sbor a smyčcový orchestr na verše středoevropského študáckého latinského zpěvníku

Tulák větroplach, op. 322

Ženský (dětský) sbor a capp. na verše V. Fischera

Skladby pro dětský sbor

Dva dětské sbory s klavírním doprovodem, op. 20

durata: 9 min.

Jaro, op. 28

Suita na slova lidové poezie pro dětský sbor, ženský sbor, soli a orchestr

Léto, op. 31

Suita pro smíšený sbor, dětský sbor, sóla a orchestr

Zima, op. 33

Suita pro smíšený sbor, sóla, dětský sbor a orchestr na slova lidové poezie

Poupata, op. 38

Suita pro dětský sbor a orchestr na lidovou poezii

Čtyřlístek, op. 41

Čtyři písně na slova I. Štuky a I. Borské pro dětské hlasy a housle sólo

Poklady, op. 53

Cyklus pěti dětských sborů na text F. Nechvátala

Amicitia, op. 54

Dětský (dívčí) sbor a klavír na větu Cicera

Holoubek, op. 56

Dětský sbor a capp.

O smutné princezně Upolíně, op. 57

Malá rozhlasová dětská opera na libreto K. Bednáře

Sedm trubačů, op. 67

Cyklus čtyř trojhlasých dětských sborů na lidovou poezii

Ze špalíčku, op. 74

Dvojhlasý dětský sbor na text F. Hrubína a capp.

Máj, op. 100

Cyklus tříhlasých sborů s flétnou na slova lidové poezie

Počítadla, op. 108

Devět počítadel pro dětský sbor, flétnu, hoboj a klavír na verše V. Fischera

Písně letních dnů a nocí, op. 111

Tři trojhlasé dětské sbory s trianglem na text V. Fischera

Tři dětské sbory, op. 114

Na verše V. Fischera, s průvodem houslí

Řemeslníci, op. 117

Pro trojhlasý dětský sbor, klavír a bicí na slova lidové poezie

Byl jeden domeček, op. 133

Písně a verše pro dětský sbor, recitaci, flétnu a 2 housle na slova V. Fischera

Hádanky, op. 134

Pro dětský sbor, housle a klavír

Olmicii laudes, op. 142

Kantáta pro tři dětské sbory, tři trubky, varhany a bicí

Zpívala bych, zpívala, op. 160

Dětský trojsbor, flétna a klavír na slova lidové poezie

Čarohrátky, op. 162

Trojhlasý dětský sbor a klavír na verše V. Provazníkové

A co ty víš, op. 178

Čtyřhlasý dětský sbor a klavír na slova D. Ledečové

Poselství hudby, op. 180

Dětský čtyřhlasý sbor s klavírem na text M. Procházkové

Zpívejte ptáčkové, op. 220

Dětský dvojsbor a capp. na slova české lidové poezie

V horách, op. 222

Čtyřhlasý dětský sbor na verše V. Fischera

Tam v dálkách, op. 256

Dětský sbor a capp. na verše V. Fischera

Svita, op. 266

Dětský sbor a klavír na verše V. Procházkové

Šťastné a veselé, op. 268

Vánoční zpívání pro dětský sbor, housle a klavír na verše V. Fischera

Hádanky – zpívánky, op. 272

Jednohlasý dětský sbor, housle a klavír na verše V. Provazníkové

Vox iuvenalis, op. 309

Dvojhlasý dětský sbor s doprovodem žesťů

Tulák větroplach, op. 322

Ženský (dětský) sbor a capp. na verše V. Fischera

Literatura a prameny

(výběr)
Vlasta Bokůvková, Zdeněk Lukáš v: Alena Martinková (red.), Čeští skladatelé současnosti, Praha 1985, s. 176–177
Antonín Špelda, Zdeněk Lukáš v: Gracian Černušák, Bohumír Štědroň, Zdenko Nováček (red.), Československý hudební slovník osob a institucí, sv. 1. , Praha 1963, str. 848–9
Ondřej Pukl, Jaroslav Havlík, Zdeněk Lukáš v: Stanley Sadie (red.), New Grove Dictionary of Music and Musicians, sv. 15., 2000, str. 289
Zdeněk Vimr, Zdeněk Lukáš: Sborová tvorba, rkp. soupisu k autorovým 75. narozeninám pro VI. mezinárodní sympozium o sborovém zpěvu Cantus Choralis v Ústí nad Labem (CCh)
Zdeněk Vimr, Smíšené sbory Zdeňka Lukáše, rkp. přednášky pro CCh
Zdeněk Vimr, Zdeněk Lukáš: Život a dílo, rkp. přednášky pro CCh
www.musica.cz


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)