Petr Eben

22. ledna 1929 (Žamberk) - 24. října 2007 (Praha)

...redakce, sobota 1. ledna 2005
Magazín > Naši skladatelé

Český skladatel a varhaník Petr Eben se narodil 22. ledna 1929 v Žamberku. Základní školu navštěvoval v Českém Krumlově, kde také během druhé světové války nastoupil na reálné gymnázium, odkud v roce 1944 vyloučen. Následovala nucená práce nejprve v tiskárně, pak na stavbě a nakonec v kamenolomu. V roce 1945 byl pro svůj židovský původ internován v koncentračním táboře Buchenwald. Po skončení války Eben ukončil studium na gymnáziu maturitou a roku 1948 vstoupil do klavírní třídy profesora Raucha na pražské AMU. V roce 1950 zahájil na téže škole studium skladby u Pavla Bořkovce. Krátce působil jako dramaturg v České televizi, pedagogicky pracoval na katedře hudební vědy filosofické fakulty Univerzity Karlovy (nejprve jako lektor klavírní hry a čtení partitur, později se stal odborným asistentem a posléze docentem) a na katedře skladby Akademie múzických umění v Praze. Po listopadu 1989 byl jmenován předsedou výboru mezinárodního festivalu Pražské jaro, stal se čestným předsedou Společnosti pro duchovní hudbu. Jeho jméno je známé i v zahraničí, kde se proslavil nejen jako skladatel, ale i jako varhaník a pedagog (ve školním roce 1978–9 byl profesorem skladby na Royal Northern College of Music v Manchesteru – zde také v roce 1992 převzal čestnou profesuru; při svých četných zahraničních cestách přednesl i několik obsáhlých přednášek o české soudobé hudbě). V roce 1991 obdržel vyznamenání francouzského ministra kultury "Chevalier des arts et des letters“ (Rytíř umění a literatury). V roce 1994 získal také čestný doktorát Univerzity Karlovy a v roce 2002 mu prezident Václav Havel udělil Medaili za zásluhy. Petr Eben zemřel v Praze 24. října 2007.

Sborová tvorba

Kantáty, mše a pašije

Missa adventus et quadragesimae

pro jednohlasý mužský sbor a varhany
1951–52
Lawson-Gould, New York; Editio Ferrimontana, Frankfurt

durata: 15 min.

gramofonové desky Priory PR 125, Supraphon 11 1438-1231; CD Supraphon 11 1438-2231

Balady (O svatých a hříšnících)

třívětá kantáta pro sóla, smíšený sbor a orchestr
text: lidová poezie
1953, 1957

durata: 22:30 min.

Starodávné čarování milému

kantáta pro tři ženská sóla a smíšený sbor
text: lidová valašská poezie
1957
Bärenreiter, Kassel

durata: 8:10 min.

gramofonové desky Supraphon 0 89 9988, Supraphon DV 5755, Supraphon SUA 18506, Panton 8112 0426, Azymuth AZ 1027; CD Azymuth AZ CD 01027

Hořká hlína

třívětá kantáta pro baryton sólo, smíšený sbor a varhany
text: Jaroslav Seifert
1959–60
Panton, Praha; Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti, Praha; Československý rozhlas Praha (část Píseň o rodné zemi)

durata: 15 min.

gramofonová deska: Panton 81 0898-1231

Píseň o kalině

malá taneční kantáta pro sóla, mužský a ženský sbor a malý orchestr
text: lidový
1960

durata: 8:20 min.

rukopis partitury byl ztracen

Mše za zemřelé

pro scholu, lidový zpěv a varhany
text: Proprium missae a Źalm 64
1966

durata: 6 min.

Truvérská mše

rytmická mše (proprium) pro sóla, sbor, zobcové flétny a kytary
text: Zdenka Lomová
1968–69
Pro organo, Musikverlag Herbert Jess, Leutkirch; IPOS ARTAMA, Praha a Dům kultury odborů, Jihlava

durata: 8 min.

gramofonová deska Azymuth AZ 1027; CD Azymuth AZ CD 01027

Pragensia

komorní kantáta pro komorní sbor a instrumentální doprovod
text: rudolfinské receptury
1972
Supraphon, Praha – Bärenreiter, Kassel (partitura)

durata: 25 min.

gramofonové desky Supraphon 1 19 1397, Supraphon 1 12 1607

Pocta Karlu IV.

kantáta pro mužský sbor a orchestr
text: zakládací listina Univerzity Karlovy
1978
Supraphon, Praha; Bärenreiter, Kassel

durata: 13 min.

Missa cum populo

pro smíšený sbor, čtyři žestě, varhany a lidový zpěv
1981–82
Süddeutscher Musikverlag, Heidelberg (nakladatelství převzal Bärenreiter, Kassel)

durata: 22:05 min.

gramofonová deska Panton 81 0801-1212

Oratoria

Apologia Sokratus

oratorium pro baryton a alt sólo, dětský a smíšený sbor a orchestr
text: Platón: Obrana Sokratova – řecký originál
1967
Supraphon, Praha; Český hudební fond, Praha

durata: 38 min.

gramofonové desky Supraphon 0 19 0558, Supraphon 1 12 0880

Posvátná znamení

oratorium pro smíšený sbor, soprán a baryton sólo, dětský sbor, varhany, dechové ansámbly a bicí
text: výběr z Bible a z rituálních textů
1992–3

durata: 25-30 min.

Anno Domini

oratorium 2 sóla, smíšený a dětský sbor, scholu a komorní orchestr
1999

Skladby pro smíšený sbor

Pater noster

pro jednohlasý sbor a varhany
1950
Lawson-Gould, New York

připojuje se ke skladbě Missa adventus et quadragesimae

Liturgické zpěvy

pro sólo (nebo jednohlasý sbor), sbor a varhany
text: Propria svátečních a nedělních mší – česky, latinsky a německy
1955–60
Bärenreiter, Kassel; Moravské hudební vydavatelství, Brno (3 části)

gramofonová deska Supraphon 1119 9749 (1 část)

Láska a smrt

pro smíšený sbor
text: lidová poezie česká, moravská i slovenská
1957–58
Státní hudební vydavatelství, Praha; Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti, Praha

durata: 13:50 min.

gramofonové desky Supraphon DV 5755, Supraphon SUA 18 506; Panton 810755-1211; Azymuth AZ 1027; Supraphon SP 20307; CD Azymuth AZ CD 01027

Ubi caritas et amor

antifona pro šestihlasý smíšený sbor
text: anonym kolem 450
1964
Bärenreiter, Kassel

durata: 5:20 min.

gramofonové desky Supraphon 1 12 0880, Panton 810794-1211, Azymuth AZ 1027; CD Azymuth AZ CD 01027

Vesperae

koncertně liturgická skladba pro chlapecký a mužský (nebo smíšený) sbor, lidový zpěv a varhany
text: liturgický v katalánštině
1968
Pro organo, Musikverlag Herbert Jess, Leutkirch; Amt für Kirchenmusik, Rottenburg

durata: 16 min.

gramofonové desky Vergara 14013-SL, Supraphon 11 1438-1231; CD Supraphon 11 1438-1231

Lead kindly light

pro smíšený sbor
text: John Henry Newmann
1969

durata: 2:20 min.

Cantica comeniana

pro smíšený a ženský (dětský) sbor
text: Jan Ámos Komenský
1970
Ústřední církevní nakladatelství, Praha; Süddeutscher Musikverlag, W. Müller, Heidelberg

durata: 14 min.

gramofonová deska Azymuth AZ 1027; CD Azymuth AZ CD 01027

Čtyři sbory na latinské texty

pro dětské (ženské) hlasy a pro smíšený sbor (1. Mater cantans Filio, 2. De Angelis, 3. De Spiritu Sancto, 4. Salve Regina)
text: středověký anonym (1–3) a Herrmanns Concractus (4)
1973
Europees muziekfestival voor de jeugd, Neerpelt; Informační centrum dětského sborového zpěvu, Olomouc; De Monte, Leuven (výběr); Bärenreiter Verlag, Kassel (Salve Regina)

durata: 7 min.

gramofonové desky Panton 810794-1211 (Salve Regina), Azymuth AZ 1027 (Salve Regina), Panton 81 0827 (Salve Regina); CD Azymuth AZ CD 01027 (Salve Regina)

Nepotopitelná loď

obtížnější koncertantní skladba pro smíšený sbor a capella
text: Vladimír Burič (překlad V. Daněk)
1977
Český hudební fond, Praha

durata: 2:30 min.

Pozdrav Marsyovi

pro smíšené hlasy a malý ansámbl
1980

durata: 12 min.

vzniklo na objednávku souboru Linha Singers

Dech dávno zašlých dnů (Desire of Ancient Things)

tři madrigaly pro smíšený sbor a capella
text: Arthur Symons
1984
United Music Publishers, Londýn

durata: 8:30 min.

dedikace souboru Westport Madrigal Singers; gramofonové desky: Panton 810794-1211, Azymuth AZ 1027; CD Azymuth AZ CD 01207

Noc

smíšený sbor a capella
text: Karel Hynek Mácha
1986

durata: 4:30 min.

Cantico delle creature (Píseň bratru slunci)

pro smíšený sbor a capella
text: sv. František z Assisi
1987
Bärenreiter Verlag, Kassel; Europees muziekfestival voor de jeugd, Neerpelt

durata: 4:45 min.

gramofonové desky Azymuth AZ 1027, Panton 81 0827; CD Azymuth AZ CD 01027; pětkrát soutěžní skladbou na festivalu Europees muziekfestival voor de jeugd v Neerpeltu (Belgie)

Pražské Te Deum 1989

pro smíšený sbor, čtyři žestě a bicí nástroje (nebo smíšený sbor a varhany)
1989–90
B. Schott's Söhne, Mainz

durata: 8:10 min.

gramofonová deska Supraphon 11 1438-1231; CD Supraphon 11 1438-2231

Verba sapientiae

triptych pro smíšený sbor a capella
text: Starý zákon
1991
B. Schott's Söhne

durata: 15:30 min.

Skladby pro mužský sbor

Epitaf

mužský sbor
text: Publius Ovidius Naso
1957
Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti, Praah

durata: 6:55 min.

gramofonová deska Supraphon SV 8233

Sloky lásky

lyrické pásmo pro tenor sólo, mužský sbor a recitaci
text: Stěpan Ščipačov
1962–63

durata: 18 min.

gramofonová deska Supraphon DV 15190 (výběr)

Chad Gadyoh

mužský sbor a capella
text: aramejská bajka
1964
Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého, Praha

durata: 7:40 min.

Bilance

mužský sbor a capella
text: Raymond Queneau, překlad Josef Hiršal
1966

durata: 4 min.

gramofonová deska Supraphon 1 12 0613 (Pěvecké sdružení pražských učitelů, J. Kasal)

Vesperae

koncertně liturgická skladba pro chlapecký a mužský (nebo smíšený) sbor, lidový zpěv a varhany
text: liturgický v katalánštině
1968
Pro organo, Musikverlag Herbert Jess, Leutkirch; Amt für Kirchenmusik, Rottenburg

durata: 16 min.

gramofonové desky Vergara 14013-SL, Supraphon 11 1438-1231; CD Supraphon 11 1438-1231

Nešťastná vojna

mužský sbor
text: lidový
1978

durata: 6 min.

gramofonová deska Panton 8112 0306 (část Tatíčku můj starý, Pěvecké sdružení pražských učitelů, A. Šídlo)

Skladby pro ženský sbor

O vlaštovkách a dívkách

devět tříhlasých ženských sborů a capella
text: lidový
1959–60
Státní hudební nakladatelství, Praha; Bärenreiter Verlag, Kassel; Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti, Praha; Ústav pro kulturně výchovnou činnost, Praha

durata: 10 min.

gramofonová deska Panton 11 0358

Závoj a slzy

cyklus 4 ženských sborů s doprovodem basového klarinetu
text: Jaroslav Seifert, Jacques Prévert, Jan Zahradníček, Vítězslav Nezval
1970

durata: 9:10 min.

Řecký slovník

cyklus devítí dvou- až čtyřhlasých ženských sborů s doprovodem harfy
text: jednotlivá řecká slova (vždy jedno slovo či dvojice slov v jednom sboru)
1974
Supraphon, Praha – Bärenreiter, Kassel

durata: 14 min.

gramofonové desky Supraphon 1 19 2408, Supraphon 1112 2455, Balkanton BXA 11728, Panton 8112 0416 (výběr), Panton 810302-7212 (výběr)

Odvěká kosmetika

čtyřdílný cyklus pro tříhlasý ženský sbor
text: Publius Ovidius Naso
1985
B. Schott's Söhne, Mainz; Dům kultury, Jihlava

durata: 10 min.

Skladby pro dětský nebo ženský sbor

Slavíček rajský

pro tříhlasý dětský sbor a capella
text: Josef Božan
1970
Pro organo, Musikverlag Herbert Jess, Leutkirch; Dům kultury odborů, Jihlava

durata: 10 min.

Čtyři sbory na latinské texty

pro dětské (ženské) hlasy a pro smíšený sbor (1. Mater cantans Filio, 2. De Angelis, 3. De Spiritu Sancto, 4. Salve Regina)
text: středověký anonym (1–3) a Herrmanns Concractus (4)
1973
Europees muziekfestival voor de jeugd, Neerpelt; Informační centrum dětského sborového zpěvu, Olomouc; De Monte, Leuven (výběr); Bärenreiter Verlag, Kassel (Salve Regina)

durata: 7 min.

gramofonové desky Panton 810794-1211 (Salve Regina), Azymuth AZ 1027 (Salve Regina), Panton 81 0827 (Salve Regina); CD Azymuth AZ CD 01027 (Salve Regina)

Skladby pro dětský sbor

Zelená se snítka

pro dětský sbor a klavír (nebo dětský sbor a instrumentální soubor)
text: Václav Čtvrtek, František Hrubín, Jaroslav Seifert, Pavel Bojar, Oldřich Kryštofek, Jan Čarek
1953–54, instrumentace 1959
Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha; Státní hudební vydavatelství, Praha; Supraphon, Praha; Panton, Praha (1 část); Československý rozhlas, Praha (výběr ve sborníku Zazpívejme si, děti)

durata: 16:30 min.

gramofonové desky Supraphon DM 5638, Panton 01 0110 (2 části)

Už zraje podzim

pro tříhlasý dětský sbor a capella
text: Josef Václav Sládek, Václav Čtvrtek, František Branislav
1956
Supraphon, Bratislava; Edition Ferrimontanta, Frankfurt nad Mohanem

gramofonové desky Panton 08 0204 (1 část), Panton 88 0204 (1 část)

V trávě

pro jednohlasý dětský sbor a klavír
text: František Hrubín, Jan Čarek
1959
Orbis, Praha

durata: 9:50 min.

gramofonové desky Supraphon 04205, Supraphon 04206

Vánoční písně

pro dvou- až tříhlasý dětský sbor a klavír
text: Pavel Tumlíř
1960
Státní hudební vydavatelství, Praha (Vánoční knížka)

durata: 2 min.

Jarní popěvky

pro dětský sbor a klavír (nebo malý orchestr)
text: František Branislav a Václav Čtvrtek
1960–61
Supraphon, Praha (výběr); Krajské osvětové středisko, Ostrava; Panton, Praha (výběr ve sborníku Leť k slunci, písničko); Státní hudební vydavatelství, Praha (1 část ve sborníku Pionýrské písně); Panton Praha (1 část v albu Usmívej se, písničko); Svátky písní, Olomouc (1 část)

durata: 11 min.

gramofonové desky: Supraphon DM 10155, Supraphon DV 10137

Koledníci z Těšínska

pásmo jednohlasých koled pro dětská sóla, dětský sbor a klavír
text: slezské koledy
1963
Státní hudební vydavatelství, Praha (Vánoční knížka); Informační centrum dětského sborového zpěvu, Olomouc (Zpíváme s Kvítkem)

durata: 6:45 min.

Kolotoč a hvězdy

jedenáct jedno- až tříhlasých písní pro dětský sbor a klavír
text: Karel Šiktanc
1964

gramofonové desky Supraphon DV 10208, Supraphon DM 10189

Nový dům

pro dvouhlasý dětský sbor
text: Jindřich Hilčr
1965
Státní pedagogické nakladatelství (Estetická výchova, 1965–66)

durata: 2 min.

Deset poetických duet

pro dětský sbor
text: Vítězslav Nezval
1965
Panton, Praha; Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti, Praha

durata: 11 min.

Orfova škola 1-3

pro dětský sbor a orffovské nástroje
text: lidový
1966, 1969
Supraphon, Praha

gramofonová deska Supraphon 0 42 0107

Vyprávění s refrénem

dětské písně (2 části) pro sóla, sbor a klavír (nebo orffovský instrumentář)
text: Milan Ferko
1969
Supraphon, Praha (1. část v Orffově škole III., 2 část – Do růžova – samostatně)

Elce, pelce, kotrmelce

padesát pohybových písní pro dětský sbor a klavír (nebo instrumentální soubor)
text: Václav Fischer
1969–70, instrumentace 1971
Supraphon, Praha; Klub pracujících, Jirkov

durata: 26:50 min.

gramofonové desky Supraphon 1139 9719 až 22 (50 písní), Supraphon 1 29 9844 (40 písní); partitura verze s komorním ansámblem ztracena

Cantica comeniana

pro smíšený a ženský (dětský) sbor
text: Jan Ámos Komenský
1970
Ústřední církevní nakladatelství, Praha; Süddeutscher Musikverlag, W. Müller, Heidelberg

durata: 14 min.

gramofonová deska Azymuth AZ 1027; CD Azymuth AZ CD 01027

Co se za den zažije

deset instruktivně koncertních písní pro jednohlasý dětský sbor s možným druhým hlasem
text: Ilja Hurník
1973
Klub pracujících, Jirkov; Okresní a kulturní středisko, Turnov

durata: 10 min.

Šťastnou cestu

pásmo veselých jednohlasých dětských písní s bohatým klavírním doprovodem
text: Václav Fischer
1973
Park kultury a oddechu. Půp,pic

durata: 9 min.

Zvědavé písničky

pro sólový hlas, unisono dětí a klavír
text: Magda Gazdová, Hedvika Průchová, Zuzana Nováková, Václav Fischer
1974
Klub pracujících, Jirkov; Okresní kulturní středisko, Žďár nad Sázavou

durata: 5:45 min.

gramofonové desky Supraphon 1117 3200, Supraphon 1119 4623

Catonis moralia (Catonova mudrosloví)

barokní suita pro dětský sbor a capella
text: anonym ze 3. století (mylně připisováno Catonovi)
1974–75
G. Shirmer, New York; Park kultury a oddechu, Olomouc

durata: 20 min.

dedikace dětskému sboru Severáček; gramofonová desky Supraphon 1 12 2315 ; Europees muziekfestival voor de jeugd, Neerpelt 6851 173 (2 části), Ljubljana LD 0384 (1 část)

Písničky pro mateřské školy

s klavírním doprovodem
text: Václav Fischer, Václav Renč, Hedvika Průchová, Ilja Hurník
1976

Tři prázdninové písničky

pro dětský sbor a klavír
text: Václav Fischer
1977

Zamrzlé písničky

pro dvouhlasý dětský sbor a orffovské nástroje
text: Václav Fischer
1977
Park kultury a oddechu, Olomouc

Příběh pana Mozarta

čtyřhlasý koncertantní dětský sbor a capella
text: Jan Skácel
1988

durata: 4:30 min.

dedikace dětskému sboru Severáček

Žalm č. 8

pro tříhlasý dětský (ženský) sbor a capella
1993

durata: 5 min.

Úpravy lidových písní

Národní písně

pro smíšený sbor
text: lidový
1952
Ústav pro kulturně výchovnou činnost, Praha; Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti, Praha; K. H. Möseler Verlag, Wolfenbüttel

Krumlovský zámek

pro ženský sbor a klavír (nebo pro ženský sbor, dechový kvintet a klavír)
text: lidový
1955
Park kultury a oddechu, Olomouc (Folklórní inspirace)

durata: 5 min.

Úpravy lidových písní

pro dvou- až tříhlasý dětský sbor
text: lidový
1963–65
Státní pedagogické nakladatelství, Praha

gramofonové desky Supraphon DV 5914, Supraphon DV 5915

Podzimní a zimní lidové písně

pro dětský sbor a melodický nástroj (u zimních + klavír)
text: lidový
1976
Klub pracujících, Jirkov

durata: 5:30 min.

Úpravy lidových písní cizích národů

pro dvou- až tříhlasý dětský sbor, violoncello (prázdné struny) a rytmické nástroje
text: lidový
1983
Okresní kulturní středicko Klatovy, Edition Ferrimontana, Frankfurt nad Mohanem

Ostatní

Nespokojený králíček

hudba a písně k pohádce Marie Majerové pro klavír, dva nástroje, dětské sólo a dětský sbor
1962

gramofonová deska Supraphon DM 15181

Neb i psáno jest

hudba k fimu M. Hofmeistera, pro instrumentální ansámbl a mužský sbor
1978

durata: 18:20 min.

Kletby a dobrořečení

balet pro sbor a orchestr
text: citáty ve 13 původních jazycích z časového rozpětí od 3. tisíciletí př. n. l. po 20. století
1983
Český hudební fond, Praha (sborová část)

durata: 38 min.

gramofonová deska Panton 810740-1231

Literatura a prameny

(výběr)
Michal Nedělka, Analytické pohledy na mši v soudobé české hudbě. Habilitační práce, Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. 220 s.
Roman Michálek, Česká sborová duchovní tvorba pro děti a mládež, Praha, PedFUK 1999, rkp. 101 stran, zde str. 53–55
Bohumír Štědroň, Petr Eben v: Gracian Černušák, Bohumír Štědroň, Zdenko Nováček (red.), Československý hudební slovník osob a institucí, sv. 1., Praha 1963, str. 290
Kateřina Šulcová, Petr Eben v: Kateřina Šulcová (red.), Týden nové tvorby pražských skladatelů Praha 11.–15. března 1968 [programový sborník], Praha
Kateřina Vondrovicová, Petr Eben, Praha 1993


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)