Naše sbory a soudobá česká sborová tvorba

Při pohledu do souhrnného hlášení o skladbách chráněných Ochranným svazem autorským (OSA) provedených členskými sbory Unie českých pěveckých sborů (UČPS) v prvním pololetí tohoto roku nacházíme některé zajímavé údaje, které jistě leccos vypovídají o oblíbenosti autorů a skladeb v dnešním sborovém hnutí.-cs-, čtvrtek 14. července 2005
Magazín > Zprávičky

OSA (staré logo)

Nejčastěji prováděným autorem byl v prvním pololetí Zdeněk Lukáš a o několik málo provedení méně byla věnována dílům Miroslava Raichla. Po větším odstupu následují Josef Bohuslav Foerster, Petr Eben, Bohuslav Martinů, Jan Hanuš a Antonín Tučapský. V „hitparádě“ skladeb vede suverénně Krčkova úprava lidové písně Jede sedlák. Následuje Lukášova Missa brevis a trojici uzavírá píseň Na horách téhož autora.

Hlášení pořizovaná pro potřeby OSA v rámci povinností vyplývajících z licenční smlouvy uzavřené mezi UČPS a OSA, na jejímž základě jsou členské sbory Unie osvobozeny od platby autorských poplatků a jejich ohlašovací povinnost je redukována na dvě souhrnná hlášení za rok (vždy měsíc před koncem pololetí), nám bohužel nedávají kompletní obraz o koncertním repertoáru našich sborů, protože obsahují pouze chráněná díla, a tedy díla autorů žijících anebo těch, od jejichž úmrtí dosud neuplynulo 70 let. Přesto i z tohoto zlomku vidíme, že sborový repertoár je velmi pestrý a zahrnuje skladby duchovní, skladby inspirované lidovou písní a folklórem, jazzové kompozice i písně psané na texty soudobých básníků. Sbory s oblibou zpívají nejen v češtině, ale i v latině a dalších jazycích.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)