Musica sacra Praga 2005

Ve dnech 24.–26. 6. 2005 se uskutečnil v Praze již III. ročník mezinárodního soutěžního sborového festivalu duchovní hudby „Musica Sacra Praga“. Pod záštitou hl. města Prahy jej uspořádala koncertní a cestovní agentura Club Tours Agentur, která svou činností významně obohacuje pražský hudební život (z jejích dalších pravidelných akcí v oblasti sborového zpěvu je to mj. např. Mezinárodní soutěžní festival adventní a vánoční hudby „Pražské Vánoce“ nebo Mezinárodní folklorní festival).Jiří Kolář, neděle 3. července 2005
Magazín > Sborový život

V soutěži, která se konala v Evangelickém kostele „U Salvátora“ se představilo v kategorii komorních a smíšených sborů celkem 11 sborů ze 7 zemí (Filipín, Německa, Polska, Ruska, Slovenska, Velké Británie a České republiky).

Zlatým hřebem soutěže v obou kategoriích byl u nás již proslulý smíšený sbor The University of Philippines „Singing Ambassadors“. Náročný soutěžní program dokonale odpovídající soutěžním požadavkům (duchovní skladby z 16.- 17. století, z období romantismu, duchovní skladba českého autora z 20. století a skladba dle vlastního výběru) umožnil sympatickým zpěvákům prokázat všechny své sborově pěvecké kvality: specifickou hlasovou kulturu, virtuózní pěveckou techniku, téměř bezchybnou intonaci, strhující rytmické cítění, vynikající, vždy logické využití dynamiky, tempa, přirozený smysl pro styl, ale navíc úchvatné, přirozené muzicírování, dokonalý kontakt sboru se sbormistrem a sboru s posluchači při zpěvu i těch nejnáročnějších skladeb zpaměti (L. Marenzio, N. Zielenski, J. Brahms, F. Mendelssohn-Bartholdy, P. Eben, Z. Lukáš a skladby filipínských autorů), hudbu plynoucí od srdce k srdci - vskutku nezapomenutelný hudební zážitek! Škoda že si nemohl vyslechnout P. Eben jejich interpretaci své skladby „De circuitu aeterno“. Já ji dosud tak dokonale zazpívat neslyšel. Filipínský univerzitní sbor se stal po zásluze nejen vítězem kategorie komorních sborů, ale ziskem 96,3 bodů ze 100 možných i laureátem festivalu.

V kategorii smíšených sborů nesplnil bohužel stanovy soutěže týkající se minimálního počtu zpěváků (32) a přenechal vítězství rovněž „zlatému“ Vysokoškolskému uměleckému souboru UK Praha (sbm. J. Zicha). Účast na této soutěži byla pro pražské vysokoškoláky generálkou na náročnou mezinárodní sborovou soutěž v italské Gorizii. Naše sbory nemají bohužel možnost čerpat zpěváky z tak široké, hudebně vzdělané a pěvecky školené základny, což se projevilo poněkud ve zvuku jeho sopránové sekce. Výkon sboru byl však přesto na vysoké umělecké úrovni: stylově provedená, transparentní polyfonie (J. Handl-Gallus), zvukově výrazný dvojsborový Mendelssohn-Bartholdy, spolehlivá interpretce obtížného Ebena (De tempore) i půvabné provedení Raichlovy úpravy lidové písně „Ej, toč sa, děvče“. K jejich výkonu snad jen drobná doporučení: více využívat též slabší dynamické odstíny (p, pp) a vylehčit metrorytmickou pulzaci v rychlejších tempech.

Dovolte, abych se v tomto stručném hodnocení zastavil ještě u tří sborů. Prvním z nich je vynikající mladý komorní ženský sbor „Harmonie“ Togliatti, jeden z nejlepších ruských sborů této kategorie, které jsem měl dosud příležitost slyšet. Mezi pěti komorními sbory se umístil ve zlatém pásmu bodově jen těsně za filipínskými „Singing Ambassadors“. Charakterizuje jej plný, barevně bohatý zvuk, dokonalá pěvecká technika jednotně školených hlasů, vzorné využití celé dynamické škály a přesvědčivý, typicky slovanský výraz. Škoda jen, že „Zavírání lesa“ z Českých říkadel B. Martinů ztratilo volbou příliš volného tempa a neadekvátní meditativní náladou potřebný charakter veselého říkadla. Pozoruhodný výkon dirigentky T. V. Četkovové ocenila porota Zvláštní cenou.

České sbory byly zastoupeny ještě Komorním smíšeným sborem „Carmina Nova“ Praha (sbm. L. Procházková). Tento věkově i délkou existence mladý sbor zaplatil určitou daň za malé soutěžní zkušenosti především v intonační čistotě. Ale domnívám se, že má pod vedením nadšené absolventky Pedagogické fakulty UK dobré perspektivy dalšího růstu. Bylo by však vhodné kolektiv ještě doplnit (především v sekci tenorů) a pro účast v dalších soutěžích připravit program, který by sbor zvládl zpaměti.

Častými hosty pražských sborových soutěží a festivalů jsou pěvecké sbory z Trnavy. Tentokrát to byl Spevácky zbor gymnázií města Trnava „Cantica Nova“ (sbm. G. Kalapoš), který zůstal ve výsledném hodnocení jen těsně pod hranicí zlatého pásma. Mladý sbor s obdivuhodně početnou a dobře znějící chlapeckou složkou podal velice koncentrovaný, ukázněný výkon s maximální snahou o působivý výraz, která však vedla někdy až k přehnaně výraznému forte. Určité rezervy má sbor ještě v rytmické lehkosti a pružnosti a dokonalejší přesnosti společných nástupů. (Opět lze doporučit soutěžní zpěv zpaměti.)

Velmi zajímavé a umělecky hodnotné soutěžní výkony podaly i další pěvecké sbory, kterým odborná porota (prof. PaedDr. J. Kolář, PaedDr. I. Štíbrová a M. Veselý) stanovila toto pořadí:

Kategorie komorních sborů

Zlaté pásmo

The University of the Philippines „Singing Ambassadors“ (Filipíny), vítěz kategorie, laureát festivalu

Sbor „Harmonie“ Togliatti (Rusko)

Stříbrné pásmo

Akademický sbor Kovčeg Moskva (Rusko)

The Elizabethan Madrigal Singers (Velká Británie)

Bronzové pásmo

Komorní smíšený sbor „Carmina Nova“ Praha (ČR)

Kategorie smíšených sborů

Zlaté pásmo

Vysokoškolský umělecký soubor UK Praha (ČR), vítěz kategorie

The University of the Philippines „Singing Ambassadors“ (Filipíny)

Stříbrné pásmo

Spevácky zbor gymnázií města Trnava „Cantica Nova“ (Slovensko)

Chorensemble Nordstadt e.V. (Německo)

Akademicki Chór Politechniki Ślaskiej (Polsko)

Akademický sbor Kovčeg Moskva (Rusko)

Mimo soutěž se zúčastnil festivalu ještě Dětský pěvecký sbor „Slavíček“ Praha (sbm. L. Farkačová).

Součástí festivalu byl v pátek 24. 6. 2005 ve 14 hodin Zahajovací mezinárodní koncert v Kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí a v 19 hodin Gala Concert International v Kostele sv. Šimona a Judy, na němž vystoupili vítězové soutěží a laureáti festivalů. První festivalový den zakončila plavba lodí po Vltavě s večeří a hudbou. Sobotní soutěžní klání uzavřela Good-bye Party přihlášených účastníků s večeří hudbou a tancem v kongresovém sále hotelu Olympik. Celý festival pak završil v neděli ve 14 hodin Závěrečný mezinárodní sborový koncert v prostorách Libeňského zámku.

Mezinárodní soutěžní festival Musica Sacra Praga 2005 se po stránce umělecké, organizační, ale i společenské opravdu vydařil a jsem přesvědčen, že se jeho účastníci budou do naší krásné Prahy rádi znovu vracet. Jeho příští, již IV. ročník se uskuteční opět za dva roky, tj. v červnu 2007. Již teď se jeho organizátoři těší na váš zájem.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)