Festival sborového umění v Jihlavě již po čtyřicáté

Byl zahájen za účasti zástupců Ministerstva kultury ČR, Kraje Vysočiny, Magistrátu města Jihlavy, NIPOS ARTAMA Praha, Unie českých pěveckých sborů a pořadatele Domu kultury v pátek 24.června 2005. Na čtyřech festivalových koncertech od pátku do neděle jsme vyslechli a porovnávali výkony sborů ženských, mužských a smíšených z České republiky (9) a ze zahraničí (3).Ladislav Fučík, úterý 5. července 2005
Magazín > Sborový život

Našim sborům festivalový výbor pro letošní ročník doporučil provést vedle vlastního repertoáru také některou sborovou skladbu letošních jubilejních skladatelů, kteří měli a mají k festivalové Jihlavě trvalý vztah – Zdeňka Blažka, Zdeňka Šestáka, Jiřího Temla a Miroslava Raichla. Ze skladatelů 19.stol. pak dílo Josefa Suka a Pavla Křížkovského.

Na úvodním koncertu v chrámu sv. Ignáce vystoupilo pět sborů a orchestr. Ženský sbor PF UJEP z Ústí nad Labem (sbm. V. Kuželka) disponuje dobrými hlasy, skupiny zněly vyrovnaně, zvláště ve skupině altů. Ne zcela nás uspokojil zvolený repertoár. Oba spirituály bychom oželeli a raději si vyslechli další sakrální skladbu nebo úpravy českých lidových písní. Dvacetičlenný smíšený pěvecký sbor Musica oeconomica Pragensis soustřeďuje zpěváky z Vysoké školy ekonomické v Praze. Je třeba ocenit snahu sbormistrů Martiny a Kryštofa Spiritových, že se jim podařilo (a daří) na této vysoké škole stmelit zájemce o sborový zpěv. Na FSU nebyl jejich výkon ještě ne zcela přesvědčivý, věříme ale, že „zpívající ekonomové“ se budou objevovat na koncertních pódiích častěji. Na závěr 1.koncertu nastoupil před 300 posluchačů stočlenný smíšený sbor – PS Melodie z Jihlavy, >PS Gordia z Telče a sbor z Rakouska k provedení Mše B-dur (Missa brevis) Josepha Haydna. Sbor zněl ve skupinách vyrovnaně, rytmicky přesně s velmi dobrou výslovností. V části Mše Benedictus se sólového partu se zdarem ujala jihlavská zpěvačka Mgr. Dana Fučíková. Poprvé se na FSU představila ve výborné formě Komorní filharmonie Vysočina se skupinou třiceti smyčců. Za varhany již tradičně usedl L. Šrubař. Haydnovu Mši pečlivě nastudovali sbormistři Mgr. J. Jakeš (PS Melodie a orchestr), Mgr. Leona Saláková (PS Gordia). Mši řídil rakouský dirigent a současně sbormistr sboru z Rakouska Kurt Dlouhy, který, ač měl na sezpívání pouze dvě zkoušky, provedl Haydnovo opus ke spokojenosti publika.

Na 2.koncertu nejprve vystoupil dvacetičlenný smíšený sbor Rosex z Liberce, který pod vedením výborné sbm. A. Sobotkové prokázal, že patří do první linie pěveckých sborů. Právem oceňujeme promyšleně zvolený program, zvláště nastudování skladby M. Raichla Milování bez vídání. Dále sbor ukázal, jak vtipně a vkusně lze pohybem a mimikou interpretovat Sochoňovu úpravu písně Bodaj by vás, vy mládenci! Její provedení spolu se závěrečným spirituálem strhl posluchače k bouřlivému potlesku. Výše uvedené kladné hodnocení, žel, nemůžeme uplatnit u druhého komorního sboru Kalliope z Belgie. V čele sboru stojí temperamentní sbm. S. Haenebalckeová, která sbor vede více k uplatnění pohybové a výrazové složky na úkor přesnější intonace. (O jevištním projevu při sborovém zpěvu hovořila sbormistryně na semináři v sobotu.)

Třetí koncert v Domě kultury v sobotu lze bez nadsázky označit za špičkový. Foerstrovo pěvecké komorní sdružení Praha předneslo na FSU poprvé celý cyklus Deseti zpěvů, op.15 Josefa Suka. Sbormistr Lukáš Vasilek věnoval nastudování cyklu tu největší péči a za výtečného klavírního doprovodu L. Čermákové a J. Šarouna prokázal sbor, že také patří do nejpřednějšího místa této sborové kategorie. Výběr ze sborové tvorby Pavla Křížkovského provedlo za řízení sbm. L. Mátla Pěvecké sdružení moravských učitelů (PSMU). Slyšet v současné době na koncertním pódiu zpívat mužský sbor je u nás prakticky nemožné, neboť mužský sborový zpěv a tím i sborová tvorba pro tento žánr již více než čtyřicet let u nás pomalu vymírá. Na FSU Moravští učitelé prokázali stále výbornou pěveckou úroveň a proto přejme členům PSMU, aby i nadále nesli – i když zkomírající – sborovou štafetu dále. Dvaatřicet odborně školených hlasů PS Jacobs Chamber Choir ze Stockholmu předvedlo na FSU mimořádný umělecký výkon. Sbor zněl intonačně čistě, vyrovnaně a jeho kladem je, že též disponuje s velkým dynamickým rozpětím. Sbormistr G. Graden je jistě výborný muzikant, ovšem trochu skromnosti a okázalosti v jeho projevu by mu jistě prospělo.

Závěrečný 4.koncert v neděli dopoledne zahájil Dívčí akademický sbor PF ZU v Plzni. Dobře zvolený program, kam sbormistryně D. Mandysová a R. Feiferlíková zařadily i dvě skladby Zd. Blažka, provedl sbor velmi dobře. Sbor disponuje dobrými zvučnými hlasy, líbil se souzvuk altů a rytmická přesnost. Se sborem Cum decore z Liberce se jistě budeme na koncertních pódiích setkávat častěji. Na FSU sbor vystoupil poprvé a úspěšně provedl skladby staršího období (Monteverdi), dále skladby autorů 20.století, úpravy českých lidových písní až po stylově provedený spirituál. Cílevědomá práce mladého sbormistra Čeňka Svobody je jistě zárukou, že sbor bude zpívat „cum decore“. Sedmnáct školených zpěváků sboru Musica capriciosa z Rakouska zaujalo intonační čistotou, rytmickou přesností a vyrovnaným zvukem. Kromě skladeb ze staršího období (Palestrina, Bach) jsme vyslechli jakousi „hmyzí suitu“ – skladby více zvukomalebné. Boccheriniho Menuet v úpravě B. Mayera nedosahoval takového provedení, na jaké jsme zvyklí od našeho souboru Linha Singers. Citlivě sbor provedl úpravy rakouských lidových písní.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)