Iuventus cantans v prvním pololetí roku 2005

V období leden–červen 2005 realizoval Pardubický dětský sbor Iuventus cantans celkem 19 koncertů. Nejvýznamnější byly dva koncerty na Mezinárodním festivalu toujours Mozart v rodišti W. A. Mozarta, v Salzburgu, ve dnech 29. a 30. ledna. Na tento festival je náš sbor již pravidelně zván nadací <#i#>Internationale Stiftung zur Foerderung von Kultur und Zivilisation München.



Vlastislav Novák, sobota 11. června 2005
Magazín > Sborový život

Oba koncerty byly přísným, až zhýčkaným salzburgským publikem přijaty báječně, o čemž svědčí další pozvání pro rok 2006 k 250. výročí narození W. A. Mozarta, které bude oslavovat celý svět. Našemu sboru bylo vyslovena nabídka nastudovat speciální program českých současníků Mozarta k provedení ve Vídni a Salzburgu.

Neméně významné byly dva koncerty s australským sborem Morton Chorale Brisbane ve dnech 6. ledna v Praze v sále Martinů HAMU a 7. ledna v Sukově síni DH v Pardubicích. Oba koncerty byly zajímavou konfrontací našeho širokého repertoáru s programem australského sboru, který byl naopak ukázkou skladeb současných australských autorů. Náš host byl nadšen pobytem v ČR, který jsme mu připravili, a na oplátku pozval náš sbor k uměleckému zájezdu do Austrálie v březnu příštího roku.

Ve dnech 3. až 6. 2. náš sbor podnikl zájezd k našim přátelům na Slovensko do Michalovců a Košic, kde nás hostil sbor Pro musica, kterému jsme opláceli návštěvu z 19. ročníku našeho festivalu dětských a mládežnických sborů 2003. Uskutečnili jsme zde dva společné koncerty přátelství, z toho jeden benefiční pro děti, postižené tsunami v Jižní Asii.

Další benefiční koncert jsme podnikli ve spolupráci s ČSOB Pojišťovnou, a.s. rovněž pro asijské děti, postižené tsunami. Tohoto koncertu se zúčastnilo 500 dětí ze všech pardubických škol a jeho výtěžek s přispěním ČSOB Pojišťovny činil 30.000,-Kč.

Březen byl již ve znamení hlavních oslav 45. výročí založení našeho sboru. V sobotu 19. 3. to byl především tradiční Jarní koncert všech oddělení sboru a v neděli 20. 3. to byl sjezdový koncert za účasti 200 bývalých absolventů sboru. Ti se sjeli do Domu hudby, aby si zde zavzpomínali na své nezapomenutelné chvíle mládí a dětství, které prožili v našem „Pardubáku“. Vedle premiérových skladeb současného sboru na Jarním koncertu zaznělo na „sjezdovém koncertu“ naopak 35 skladeb, které byly páteří kmenového repertoáru po celých 45 let.

Měsíc duben byl jakýmsi oddechovým časem, zatímco květen byl už opět nabit koncerty. Bylo to pět koncertů ve spolupráci se sbory, ansámbly, dirigenty a sólisty, kteří v našem sboru zpívali a nyní působí již v různých dalších sborech a hudebních tělesech na koncertních podiích v ČR i v zahraničí. Společně se sborem Animal Singers z Chrudimi s dirigentem Zdeňkem Kudrnkou, který byl asistentem a dirigentem přípravných oddělení našeho sboru v letech 2000–2004, to byly další dva benefiční koncerty, věnované dětskému onkologickému oddělení Krajské nemocnice v Pardubicích. 7. května se konal koncert v chrámu Nanebevzetí PM v Chrudimi a 8. května v chrámu Sv. Bartoloměje v Pardubicích. V pondělí 16. května následoval společný koncert s komorním sborem Orfeus s dirigentem Josefem Línkem v Malém sále Domu hudby, ve kterém opět působí asi polovina bývalých absolventů našeho sboru.

Lahůdkou květnových koncertů byl koncert Otvírání studánek v Malém sále DH v sobotu 21. května. Tento koncert byl věnován 115. výročí narození B. Martinů a 50. výročí vzniku této kantáty. Na tomto koncertě zazněly pouze skladby B. Martinů a podíleli se na něm sólisté a dřívější i současní spolupracovníci našeho sboru. V podání prof. Václava Uhlíře zazněla varhanní skladba Vigilie, absolvent sboru, dnes významný primárius Wihanova kvarteta Praha Leoš Čepický, uvedl sólově Arabesky, Wihanovo kvarteto Praha představilo 2. smyčcový kvartet. Vyvrcholením koncertu bylo uvedení kantáty Otvírání studánek v provedení koncertního sboru a jeho sólistek Jany Pinkasové a Marie Erlebachové, Wihanova kvarteta a stálých vynikajících sólistů – Miloslava Stříteského a Alfréda Strejčka.

Májovou koncertní anabázi zakončil Májový koncert Vysokoškolského uměleckého souboru 23. května v Sukově síni, kde působí rovněž řada absolventů našeho sboru. Všechny koncerty byly zakončeny společným zpěvem všech účastníků.

Červen bude nejprve pokračovat společným koncertem s nově vzniklým komorním sborem Continuo Pardubice, ve kterém opět zpívá řada bývalých absolventů PDS, který se koná 16. června v 18 hodin v Rytířském sále pardubického zámku. Oba sbory se zde představí se svým nově nastudovaným repertoárem a v závěru společným zpěvem spirituálu Ride the Charlott a úpravou lidové písně Miroslava Raichla Šla Nanynka do zelí.

23. června vystoupí koncertní sbor Iuventus cantansna závěr odpolední části dnes již tradičního festivalu „Město zpívá“ opět v prostorách nádvoří pardubického zámku.

Tradičním vyvrcholením školního roku 2004/05 bude Koncert v atriu pardubické radnice> v poslední den školního roku – 30. června od 17 hodin. Vystoupí zde všechna oddělení Pardubického dětského sboru.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)