Zdeněk Pololáník: Liturgická česká mše (1/8)

Úvod

Užívání národního jazyka v katolické liturgii i v liturgické hudbě považujeme dnes za naprostou samozřejmost. Přitom však tato možnost existuje poměrně krátkou dobu – plně ji otevřel teprve na začátku šedesátých let Druhý vatikánský koncil, aniž by jeho účastníci předpokládali, že národní jazyky dosáhnou v obřadu takové obliby a takového rozšíření, jakého jsme nyní svědky.Michal Nedělka, úterý 15. března 2005
Magazín > Studie a recenze

Noty

Koncil znamenal v tomto ohledu logické završení snah, které sahaly hluboko do minulosti, zesílily zejména ve dvacátém století a v jazykové oblasti si vyžádaly na Římu četné ústupky[1]. Předkoncilní atmosféra otázku jazyka dále prohlubovala, a přestože v liturgii dosud vládla latina, objevila se v roce 1961 Pololáníkova Liturgická mše, zkomponovaná na překlad z latiny ad hoc. Najdeme zde proto drobné odchylky od současné oficiální české verze. Přívlastek „liturgická“ má vystihnout, že tu jde o překlad mešního (tedy liturgického) textu a že dílo je také pro bohoslužbu určeno. Autor tak dokázal, že otázka jazykové přístupnosti obřadu neležela na srdci jen četným teologům, a vlastně anticipoval koncilní rozhodnutí.

Zdeněk Pololáník, narozený 25. října 1935 v Brně, patří ke skladatelům, jejichž umělecký jazyk nepodléhá módním změnám ani náhlým stylovým výbojům. Vyznačuje se naopak konstantními rysy ve všech tvůrčích obdobích autora a vytváří osobitou řeč, podle níž posluchač skladatele bezpečně poznává. V pocitové rovině tu dominuje radost a požitek ze znějící hudby, odkud v rovině hudebně výrazové pramení zpěvné melodické linie i pestrá tonalita s využitím modálního terénu. Tonální zvraty posluchači ani na okamžik nedovolují polevit v pozornosti. Díky důslednému užívání motivického materiálu vyznívají i rozměrné plochy soudržně, třebaže zároveň často poskytují dostatečný prostor pro vyznění výrazových kontrastů. Rytmicky pregnantní, mnohdy až úsečná skladatelova hudební řeč nezapře Janáčkovy vlivy, zprostředkované a transformované Vilémem Petrželkou, který se vedle Theodora Schaefera stal na brněnské JAMU Pololáníkovým učitelem kompozice. Liturgické prostředí představuje pro Zdeňka Pololáníka významný inspirační zdroj hudební tvorby. Svědčí o tom zejména skladby určené přímo pro bohoslužbu – Missa brevis pro dětský sbor a varhany z roku 1970, mešní ordinarium z roku 1975, které v duchu požadavků Druhého vatikánského koncilu kombinuje lidový zpěv s přednesem scholy, responsoriální žalmy, Te Deum z roku 1991 či Ave Maria z roku 1995. Liturgická mše je sice raným Pololáníkovým dílem, zkomponovaným v závěru autorova studia, vyznačuje se však již výše uvedenými rysy.

Poznámky:

1. Na žádost z Prahy povolil papež Benedikt XV. částečné užívání lidového jazyka již v roce 1920. [zpět do textu]


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)