Vzácný rukopis

Rukopisy slavných spisovatelů, básníků skladatelů jsme zvyklí obyčejně vídat v muzeích, depozitářích nebo na fotografiích bibliografických tisků. Byl proto pro mne velkým překvapením nález rukopisu mezi převzatými dokumenty z pozůstalosti našeho čestného předsedy Pepy Kocourka. Uvědomil jsem syny inženýra Kocourka a požádal je o to, aby se jako dědicové vyjádřili k mému úmyslu tento nález zveřejnit a věnovat do Památníku.František Zumr, úterý 1. března 2005
Magazín > Studie a recenze

Ilustrační obrázek.

Ano, správně tušíte. Jde o nález rukopisu jedné z nejznámějších skladeb J. B. Foerstra Dněpr (na slova Josefa V. Friče). Skladba je v seznamu skladeb pořízeném Jaromírem Fialou zařazena mezi mužské sbory bez průvodu do cyklu 8 sborů nazvaném Sluncem a stínem a byla složena kolem r. 1934, vydaná jako op. ll8 Foerstrovou společností č. 6. faksimile otištěno ve Foerstrově čítance, str. 15. (jak je uvedeno v monografii JBF autorů Bartoše, Pražáka a Plavce z r. 1949).

Z rukopisu lze vyčíst i další zajímavosti: skladatel ukončil toto dílko 29. dubna 1935, jak je patrné ze zápisu skladatele za dvojčárkou na 3. systému na druhé stránce svým typickým „Bohu dobrotivému díky a čest!“, pod již uvedeným datem ukončení je i jeho parafa JF, tedy nikoliv nepřesně kolem r. 1934, jak je uvedeno v monografii JBF.

Nic nevíme o prvním provedení této skladby, ale o 5 let později je na druhé straně rukopisu zapsaná dedikace: „Příteli svému pf. Dr. Jos. Bartošovi, vděčně za Jičínskou výstavu. 25.VI.40 Jos. B. Foerster“. Je možné, že měl skladatel rukopis stále u sebe a teprve v roce 1940 jej věnoval J. Bartošovi.

Když porovnávám objevený rukopis se sborovou partiturou, která je v archivu PSPU, je patrné, že bylo pořízeno faksimile, podle něhož byl sbor studován. Zda měl na jeho vydání ještě nějaký podíl Foerster, nevíme. V PSPU studoval a provedl tento sbor M. Doležil. Je možné, že mu sbor Dněpr věnoval právě J. Bartoš.

Svědčí o tom poznámka na záhlaví vedle titulu skladby: „Drahému p. prof. Met. Doležilovi k připomínce společné látky foerstrovské upřimně oddaný 3. IV. 1942. Josef Bartoš.!“

Další zajímavostí tohoto rukopisu je, že veškerá dynamická znaménka jsou psána červenou tužkou. Tempová označení jsou podtrhána rovněž červenou tužkou. Je možné, že měl na dynamice nějaký podíl právě sbormistr prof. Metod Doležil? Nevíme. Jak je patrné, je mnoho otazníků, které vybudil tento vzácný rukopis.

Festival Foerstovy Osenice 2005 se nám jeví jako nejvhodnější příležitost k představení tohoto rukopisu veřejnosti a jeho předání Památníku Foerstrova rodu. Tak vyzněla dohoda se syny našeho čestného předsedy Ing. Jaromírem Kocourkem a JUDr. Milanem Kocourkem, dědici této vzácné relikvie.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)