Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice

pod záštitou České komise pro UNESCO

VUS Pardubice oslňuje publikum různorodostí svého repertoáru. V září roku 2004 natočil sbory k alternativnímu projektu „Apel svědomí“ skladatele Vladimíra Wimmera (*1960), na kterém spolupracovala jazzová zpěvačka Jana Koubková a Filharmonie Hradec Králové.Marie Hofericová, středa 16. února 2005
Magazín > Sborový život

Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice

Projekt byl živě proveden v Rychnově nad Kněžnou a v Příbrami. Vedle toho VUS pravidelně pořádal vlastní koncerty na Pardubicku a připravoval se na turné se Symfonickým orchestrem Boskovice (SOB). S tímto tělesem na pozvání Smetanova domu Litomyšl ukončil turné 2004 desátým společným uvedením se SOB Requiem c moll L.Cherubiniho (1760 – 1842). Novinkou tohoto projektu bylo uvedení kantáty Te deum A. Dvořáka (1841-1904) v první části koncertu. Toto dílo si plánují VUS a SOB ponechat v repertoáru ještě pro další koncertní sezóny. Jejich už téměř dvorní moderátorka Petra Polzerová, dnes redaktorka ČT, přislíbila průvodní slovo pro Májový koncert VUS, který by se měl konat 23. května 2005 v Pardubicích. Pro vánoční koncert 2004 si soubor pro pardubické publikum připravil netradiční pojetí České mše vánoční J. J. Ryby, a to v úpravě pro cimbál a smyčce. Ve spolupráci s Hostivařským komorním orchestrem uvedl VUS toto dílo v Šumperku v klasické verzi. Letos VUS obohatí svůj vánoční repertoár o dílo J. D. Zelenky Magnificat, které přednesou pod záštitou české komise pro UNESCO k 55. výročí založení VUS a připomenou tím zároveň 460 let od autorova úmrtí.

Díky podobným aktivitám se pověst Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice nese nejen naším krajem, ale i světem. Důkazem je pozvánka na Festival 500, který se uskuteční v kanadském St. John's - hlavním městě státu Newfoundland. VUS Pardubice prošel výběrovým řízením přihlášených sborů a jako jediný ze střední a východní Evropy uspěl a byl pozván. Každý ročník festivalu je orientován na specifický hudební směr. Pro rok 2005 to je latinsko-americká hudba. VUS na americkém kontinentu koncertoval naposledy v roce 1998, a to v Argentině, odkud do ČR dovezl mnoho dosud zde neznámého notového materiálu. Je záležitostí motivace, aby VUS tato dovezená díla nastudoval a jel si prověřit své kvality mezi světovou sborovou elitu. „Je to velké sousto, které tímto padá na vedení souboru. Příjmy z neziskových akcí typu ‚Společné koncerty se symfonickým orchestrem‘ a vlastní akce pořádané naším souborem nemohou zajistit prostředky pro uskutečnění tak velkého zájezdu. K tomu všemu se o nás zajímají krajané v Ontariu,“ říká dirigent VUS Pardubice Jiří Kožnar. Kanadská media se připravované cesty VUS Pardubice ujala s nadšením. Čestný občan Pardubic pan Mirko Janeček, vydavatel krajanského dvouměsíčníku Kanadské Listy, zasáhl do vydání lednového čísla, aby stihl vydat oznámení o koncertech VUS v Torontu. Danka Orihelová, šéfredaktorka časopisu Říčka z Winnipeg, připravuje zveřejnění celostránkového článku o VUS a nabídla prezentaci na internetových stránkách časopisu. Pan Pavel Zeman z Toronta, distributor frenštátské Remosky v Kanadě a USA, dojednal vydání článků v čtrnáctideníku Sattelite 1–416, jehož redaktorem je pan Aleš Březina. Dále navázal komunikaci s vydavatelem Nového Domova, panem Jerry Formánkem, který je též předsedou Masarykova Memoriam Institutu v Ontariu. O činnosti VUS Pardubice byla seznámena i redaktorka Markéta Slepčíková z torontské TV Nový Záběr. Všechna média, která v Kanadě propagují koncerty VUS, nabízejí prezentaci všem organizacím zveřejněním podpory VUS Pardubice i s předmětem podnikatelského záměru partnera VUS.

Za poslední dva roky věkový průměr tohoto souboru silně poklesl a většina zpěváků jsou studující lidé. Při vkladech, které jsou nezbytné pro fungování neziskové organizace, je vždy potřeba podpory podnikatelského sektoru. V rámci aktivit v pardubickém regionu je VUS Pardubice až na výjimky soběstačný, a tak nemá ani stálého sponzorského partnera. „ Registrační poplatek na festival je uhrazený, nezbývá než se snažit a získat si přízeň sponzorů, třeba i mimo region Pardubicka,“ konstatuje Jiří Kožnar.

Vyřešit otázku rezervace letecké přepravy do Kanady nebylo v silách českých zástupců Air Canada. V tomto případě se museli angažovat statutární zástupci Air Canada v Montrealu. Přepravit na kanadské území 45 členů souboru najednou je nemožné. Tímto se VUS omlouvá všem CK, kterým byly zrušeny rezervace letenek, aby mohli cestovat pardubičtí zpěváci.

Z existenčních důvodů VUS vystupuje i jako komerční těleso a produkuje hudbu na zakázku pro hudební autory a interprety. Stále interpretuje také díla klasiků, a to soudobých i méně známých. Produkce na zakázku je stále složitější a nese s sebou úskalí spojené s rizikem nezaplacení odvedené práce. I s touto úchylkou dnešní doby se naše mládežnické sdružení již setkalo. Aby amatérští mladí zpěváci byli motivováni pro zpívání ve VUS, je nutné vést soubor k multi-žánrovému stylu. Největší podíl v repertoáru však bude mít vždy klasická hudba, pokud VUS najde partnera, který mu umožní se tradiční dramaturgii věnovat.

Koncem roku 2004 VUS požádal o záštitu u České komise pro UNESCO na Ministerstvu kultury ČR. Žádost byla posouzena odborem regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury České republiky a Národním informačním a poradenským střediskem pro místní kulturu, které udělení záštity doporučili. „S potěšením Vám oznamujeme, že členové České komise pro UNESCO udělení morální záštity projektu ‚Jarní a vánoční koncerty Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice‘ jednomyslně schválili.“ Napsala v dopise adresovanému VUS doc. MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc., předsedkyně České komise pro UNESCO.

V loňském roce se VUS potýkal s odchodem většího počtu členů a s přípravou náboru nových členů z řad studentů. Je zřejmé, že odchod zpěváků mohl ohrozit smluvně sjednané akce, které musí i neziskové organizace dodržovat. „Jméno VUS má nastavenou laťku už mým učitelem doc. Vlastislavem Novákem a já nedovolím, aby někdy soubor nesplnil své závazky. VUS bude doménou Pardubicka i nadále. Potřebuji jen lidi vyrovnané s požadavky dnešní doby. Nemohu připustit, aby náš kolektiv byl narušován na základě intrik a manipulování členů, které pracně připravuji a věnuji jim v rámci sboru i hlasovou přípravu. Zkrátka zpěvák, který chce do VUS chodit odpočívat, tam své místo nenajde. Rád dělám s lidmi, kteří jsou schopni odvádět kvalitní práci a dokáží se vyrovnat s tím, co doba žádá.“ Jednoduše řečeno z VUS tímto způsobem vznikají další sbory. V osmdesátých letech to byl sbor Cantus Amici, se kterým VUS dnes velice dobře vychází a doufá, že se časem umoudří i nově vzniklý spolek, který o VUS po internetu šíří demagogii a popírá jakékoli intriky. Z jejich internetových stránek je zřejmé i zaměření spolku, které se nemohlo nikterak ztotožnit s posláním hudebního mládežnického kolektivu formátu VUS.

VUS však není sbor zcela mládežnický. „S mužskou sekcí byl vždy problém, který sbor ho dnes nemá? Pokud se nejedná o dětské chlapecké sbory nebo jejich pokračovatele, je tento problém snad všude,“ konstatuje dirigent. VUS má v záloze několik dobrých a stálých přátel z řad absolventů a zpěváků z kolegiálních souborů, kteří nám tiše fandí, a nedopustí, aby VUS byl ohrožen nějakými intrikami nebo ignorováním koncertních akcí.

VUS má dnes 70% studentů a dokonce se podařila participace mládeže ve vedení souboru, což ve VUS doposud nefungovalo. V roce 2004 nechal VUS zaregistrovat nové stanovy, kde je dáno, že člen do věku 25 let má v souboru maximální možné výhody a je starostí vedení sdružení i dirigenta takového člena v souboru preferovat a upřednostňovat při tvoření pěveckých sestav. Těmito stanovami byla také dána dirigentovi pravomoc ovlivňovat rozhodování v o. s. VUS.

Položili jsme otázku člence sdružení, která je zpěvačkou sopránové sekce sboru, proč do VUS ráda chodí: „Jsem zde kvůli práci Jiřího Kožnara, jehož sborové vedení má své typické výsledky. Každý, kdo slyší nahrávky VUS nebo se účastní koncertů a hudbě alespoň trochu rozumí, pozná, že sice nejsme profesionálové, ale naše vystoupení jsou přesto velmi pečlivě připravována a snad i provozována. Náš dirigent má osobitý cit pro sborový zpěv, a tudíž jeho práce je skvělá. Jsem ráda, že jsem členkou VUS a nevadí mi, že musím dojíždět na zkoušky z Prahy, kde studuji. Společné koncertní akce jsou vždy velmi inspirativní a zanechávají v nás nezapomenutelné zkušenosti a zážitky.“

Do pardubického VUS může vstoupit každý, kdo má jen trochu talentu k hudbě. Znalost not není vyžadována. Podmínkou je pouze docházení na zkoušky a koncertní akce. Jsou mezi námi zpěváci, kteří při svém příchodu dovedli pouze intonovat. Po několika měsících sami pronikli do tajů notové osnovy. Krásným důkazem tohoto tvrzení je náš současný a nově zvolený předseda Lukáš Kúr (*1982). Dnes již opravuje a přepisuje celé partitury.

Je smutné, že pardubická univerzita nemá hudební katedru, a VUS tedy nemůže být součástí Univerzity Pardubice, jako jsou vysokoškolské sbory v jiných krajích. VUS je univerzitě vděčný za zázemí a pochopení pro svou činnost. Není možné si představit, že by takového partnera neměl. Snaží se tedy získat dalšího, kterému by byl propagační součástí. Členové VUS děkují všem, které oslovili, a přispěli alespoň malou částkou pro existenci souboru nebo tak teprve zvažují učinit. Sdružením, která se dovedou finančně zajistit ze svých vlastních zdrojů a mohou dávat velké příspěvky, je přáno. Členské přípěvky se ve VUS odvíjejí od činnosti a nasazení člena při jednotlivých akcích VUS.

Nemůžeme opomenout citovat, že VUS je podporován Městem Pardubice. Zástupci města i kraje VUS Pardubice uvádějí ve svých publikacích a podporují ho morálně i materiálně v mezích vypsaných programů. Patří jim od členů VUS poděkování, hlavně odboru kultury Města Pardubice za podporu, které se VUS dostalo v roce 2004.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)