Kdo rychle dává, dvakrát dává

Tímto prastarým moudrem bych uvedl událost, která zařadila rázem Unii českých pěveckých sborů, její oblastní výbor, Římsko-katolickou farnost u kostela sv. Ludmily, Městskou část Prahy 2 a Nadaci Fr. Augustina Urbánka mezi ty organizace a instituce, kterým není neblahý osud obyvatel v jihovýchodní Asii lhostejný a snaží se prostřednictvím dětí zapůsobit i na rodiče a širokou veřejnost. Zapůsobit včas a účinně.František Zumr, čtvrtek 3. února 2005
Magazín > Sborový život

Kostel sv. Ludmily na Náměstí Míru v Praze

Tiia Monto / Wikimedia Commons

Ze sdělovacích prostředků se stále dozvídáme o zvětšujícím se počtu obětí přírodní katastrofy, o obrovských materiálních škodách v postižených oblastech. Jsme svědky vlny solidarity, která se proti tsunami zvedla v celém civilizovaném světě. Do těchto vzdálených míst na naší planetě proudí dnes materiální i technická pomoc ze všech světadílů. Postižené oblasti by jistě potřebovaly i pomoc fyzickou a duševní. Ale to musíme svěřit mnoha týmům záchranářů, kteří působí v těchto oblastech a koordinují záchranné práce. Namnoze už místní obyvatelstvo vzalo svůj další osud do svých rukou. Tam bychom rádi směrovali naši pomoc finanční, jejíž základ vznikl při benefičním koncertu v neděli dne 23. ledna v kostele sv. Ludmily v Praze 2-Vinohrady necelý měsíc po této obrovské tragedii.

Ti, kdož reagovali na pozvání pořadatelů, přišli na benefiční koncert v krásném novogotickém kostele na náměstí Míru, měli vzácnou příležitost vyslechnout a shlédnout dva odlišné hudební světy – jeden reprodukovaný Dětským pěveckým sborem Rolnička Praha (řízený sbormistrem Karlem Virglerem) a druhý dívčím komorním sborem Cantarina (vedeným mladou sbormistryní Darinou Novákovou).

Do onoho prvního světa evropské hudby patřily jednotlivé mešní části krátké mše Messe breve francouzského skladatele Léo Deliba (1836–1891). Za podpory varhan s bohatstvím rejstříků, jež mají varhany v tomto kostele a varhanní hry Ondřeje Konopy vyzněla tato skladba v podání DPS Rolnička Praha opravdu líbezně.

Josef Klička (1855–1937) je žel málo známým českým skladatelem. Ve své době byl ale předním varhanním skladatelem a jeho skladatelský um a interpretační umění Pavla Černého mohli posluchači benefičního koncertu ocenit ve skladbě Legenda h moll. Nádherné varhany umožnily interpretu obdivuhodnou zvukovou gradaci a její téměř vymizení v průběhu krásné Kličkovy skladby.

Hudební svět spirituálů a afrických náboženských písní je nám velice málo znám. Vnímáme je jako hudební projev domorodých obyvatel. Tím větší bylo naše překvapení, že je interpretovaly mladé dívky sboru Cantarina a přetavily je do kultivovaného pěveckého projevu sice cizokrajně znějícího, ale nám mnohem bližšího. Dramaturg dnešního koncertu měl šťastnou ruku ve výběru souboru pro tento večer. V koncertu věnovaném vzpomínce na oběti v Asii zazněly písně černé Afriky. Jak symbolické. Neokázalý dirigentský projev sbormistryně Dariny Novákové umocnil tento programový blok dokonale. Škoda, že niterná atmosféra byla přerušovaná potleskem posluchačů po jednotlivých písních.

Ve třetí části benefičního koncertu sestoupil DPS Rolnička Praha s kůru před oltář kostela a přednesl Ave Maria Camilla Saint-Saense, Smiluj se, Bože Petra Ebena a přehlídku podmaňujícího pěveckého mládí zakončil známým Mozartovým Ave verum corpus.

Od povznášejícího umění – krásného dětského zpěvu a zvuku varhan – se přenesme opět do reality těchto dnů. Ti, kdož přišli na benefiční koncert UČPS, přišli s bohulibým úmyslem věnovat dobrovolné vstupné na pomoc obětem přírodní katastrofy. Věnovali finanční prostředky v celkové částce 17 500 Kč. Vzhledem k obrovským škodám v této oblasti je to částka nepatrná, ale násobme si tuto částku tím, že ji věnovaly děti účinkující na koncertu, všichni umělci, kteří koncert připravovali, všichni organizátoři, všichni rodiče dětí a posluchači tohoto koncertu, pak dospíváme k milionovým částkám, které darují některé koncerny ze svých miliardových zisků. Všem, kdož pochopili náš úmysl, ze srdce děkujeme!


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)