Přijměte pozvání na ARCHAION KALLOS 2023

Byzantská hudba v podání specializovaných souborů a interpretů:

Ribale Wehbé, Petros Papaemmanouil, Philokallia Ensemble ad.

Duchovní hudba kyjevských skladatelů Sergie Rachmaninov: Celonoční bdění, op. 37 a Liturgie sv. Jana Zlatoústého

Soudobá hudba, zvuková instalace, workshop byzantské hudby, výstava a mnoho dalšího.PhDr. Marios Christou, Ph.D, úterý 22. srpna 2023
Magazín > Zprávičky

Archailon Kallos 2023 povánka

Philokallia / Philokallia

Na podzim Praha již tradičně ožije úspěšným mezinárodním festivalem Archaion Kallos, který pravidelně nabízí ojedinělé koncerty z celého spektra hudby východního křesťanství od byzantského chorálu po tvorbu renomovaných autorů postmoderny. Objevná dramaturgie festivalu i letos nabídne návštěvníkům rozmanitou škálu pěti koncertů, unikátní bohoslužbu a mnoho zajímavých doprovodných akcí. Zazní byzantská hudba ze staré Konstantinopole, performance a interaktivní zvuková instalace Tomáše Pálky a Michaely Pálka Plachké (ve světové premiéře) v Gotické věži HAMU, duchovní hudba kyjevských skladatelů, slavné skladby mistrů vyspělého slovanského vícehlasu, jako je celonoční bdění Sergeje Rachmaninova, a v neposlední řadě také kouzelná duchovní hudba Libanonu a Kypru v podání vynikající libanonské zpěvačky Ribale Salem Wehbé.

Festival zahájí 21. září v pravoslavném chrámu sv. Kateřiny Alexandrijské koncert byzantské hudby s názvem Ozvěny staré Konstantinopole, na kterém soubor Philokallia Ensemble a řecký protopsaltis Petros Papaemmanouil představí posluchačům hudební památky staré byzantské Konstantinopole. Zazní hudba mimo jiné nejstarší křesťanské skladatelky sv. Kassie nebo „Mozarta byzantské hudby“ Petrose Peloponnesiose.

I letos nabídne festival svému publiku pohled na současnou instrumentální hudbu inspirovanou duchovností východního křesťanství, a to hned druhým festivalovým koncertem s názvem Filokalie dneška. Světová premiéra zvukové performance a interaktivní zvukové instalace Tomáše Pálky a Michaely Pálka Plachké s podtitulem HESYCHIA – ZVUKY (Z) TICHA se uskuteční 2. října v Gotické věži HAMU. Sólistkou bude klarinetistka Jana Krejčí.

Třetí festivalový koncert 5. října v kostele svatého Václava na Zderaze bude poctou ukrajinským skladatelům. Soubor Piccolo coro & Piccola orchestra s dirigentem Markem Valáškem uvede duchovní hudbu slavných klasiků D. Bortňanského a M. Berezovského, a v českých premiérách díla soudobých skladatelů M. Skoryka nebo J. Stankovyče.

Letošní rok 2023 je rokem dvojitého výročí skladatele Sergeje Rachmaninova. Koncert k jeho 150. narozeninám a k 80. výročí úmrtí se uskuteční 12. října v pravoslavném chrámu sv. Kateřiny Alexandrijské. Pražský smíšený sbor a VUS UK se sbormistry Jiřím Petrdlíkem a Jakubem Zichou budou vybírat ze dvou stěžejních Rachmaninovových děl, z Celonočního bdění, op. 37 a z Liturgie sv. Jana Zlatoústého, op. 31.

Na závěrečném pátém festivalovém koncertě 17. října opět v pravoslavném chrámu sv. Kateřiny Alexandrijské se poprvé v Česku představí slavná libanonská zpěvačka Ribale Salem Wehbé, která se proslavila po celém světě interpretací byzantské hudby. Doprovázet ji bude vynikající mužský kyperský sbor Cypriot Psaltic Ensemble a v jejich podání zazní autentický byzantský chorál z Antiochie a Kypru.

Festival Archaion Kallos bude i v letošním roce obohacen o zajímavé doprovodné akce. V rámci festivalu se v neděli 24. října v kostele Narození přesvaté Bohorodice v Malé Chuchli uskuteční tradiční bohoslužba. Hudební stránku liturgie sv. Jana Zlatoústého s autentickým byzantským chorálem povede řecký protopsaltis Petros Papaemmanouil za doprovodu mužského sboru Chrámu Narození přesvaté Bohorodice. O den dříve, tedy 23. října, povede na stejném místě protopsaltis Petros Papaemmanouil workshop byzantské hudby Hudební tradice svaté hory Athos.

Od 22. září do 31. října bude ve starokatolickém katedrálním chrámu sv. Vavřince na Petříně probíhat výstava českých pravoslavných ikon. Informace o dalších doprovodných akcích, jako odborná přednáška, filmová projekce aj., budou průběžně aktualizovány na webových stránkách festivalu www.philokallia.com.

Festival proběhne od 21. 9. do 17. 10. 2023 (doprovodné akce od 22. 9. do 31. 10.), záštitu převzali:

ministr kultury Mgr. Martin Baxa,

radní pro kulturu MČ Praha 2 Ing. Jaroslav Šolc,

velvyslanec Řecké republiky J. E. Athanassios Paressoglou,

velvyslanec Kyperské republiky J. E. Georgios Yiangou.

Festival se koná s požehnáním Jeho Vysokopřeosvícenosti Michala, arcibiskupa pražského a českých zemí.

Sponzoři:

Hlavní město Praha, Ministerstvo kultury ČR, Městská část Praha 2, Státní fond kultury ČR, OSA – Ochranný svaz autorský, Nadace Český hudební fond, HAMU, Řecká pravoslavná církev, Glebus Alloys Europe, s.r.o., EFES, spol. s r.o., Uninox s.r.o., Chrám sv. Michala v Kinského zahradě, Greek Corner, s.r.o., GTL, spol. s r. o., Nakladatelství Pavel Mervart, Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje, Ministerstvo kultury Kyperské republiky

Mediální partneři:

Český rozhlas Vltava, KlasikaPlus.cz, časopis Harmonie, Unie českých pěveckých sborů, UNIVERSUM – revue České křesťanské akademie, Radio Proglas, Televize Noe, Kudy z nudy

Partneři:

Velvyslanectví Řecké republiky, Velvyslanectví Kyperské republiky, Pražská pravoslavná eparchie, Městská knihovna v Praze

Pořadatel:

Spolek Philokallia, Chodská 14/1419, 120 00 Praha 2, 776 561 698, www.philokallia.com

PROGRAM FESTIVALU

KONCERTY:

KONCERT BYZANTSKÉ HUDBY: OZVĚNY STARÉ KONSTANTINOPOLE

21. 9. 2023, 19:30

Dramaturgie, která slibuje unikátní hudební výlet do světa staré, byzantské Konstantinopole. Zazní skladby nejstarší křesťanské skladatelky sv. Kassie (9. stol.), tzv. Mozarta byzantské hudby Petrose Peloponnesiose (18. stol.), Panagiotise Chalatzoglou aj. v podání předního řeckého protopsaltise (zpěváka byzantské hudby) Petrose Papaemmanouila a Philokallia Ensemble.

Philokallia Ensemble, umělecký vedoucí: Marios Christou

Zpěv: Petros Papaemmanouil a Silva Morasten

Koncert se koná za podpory Řeckého velvyslanectví v Praze, Řecké pravoslavné církve

a pod záštitou velvyslance Řecké republiky J. E. Athanassiose Paressoglou.

Místo konání: Pravoslavný chrám sv. Kateřiny Alexandrijské, Viničná 468/2, Praha 2

Vstupné: 300 Kč, 150 Kč (studenti, senioři)

FILOKALIE DNEŠKA: HESYCHIA – ZVUKY (Z) TICHA

2. 10. 2023, 18:00

Zvuková performance a interaktivní zvuková instalace Tomáše Pálky a Michaely Pálka Plachké (světová premiéra)

Sólo klarinet: Jana Krejčí

Akce se koná ve spolupráci s katedrou skladby HAMU.

Místo konání: Gotická věž HAMU, Malostranské náměstí 13, Praha 1

Vstup volný

DUCHOVNÍ HUDBA UKRAJINSKÝCH SKLADATELŮ

D. Bortňanskij, M. Berezovskij, M. Skoryk, J. Stankovyč aj.

5. 10. 2023, 19:30

Koncert představí duchovní tvorbu ukrajinských skladatelů od 18. stol. po současnost. Zazní slavné skladby ukrajinských mistrů vyspělého slovanského vícehlasu, jako jsou D. Bortňanskij a M. Berezovskij, a také české premiéry soudobých skladatelů, jako jsou například M. Skoryk či J. Stankovyč.

Piccolo coro & Piccola orchestra, dirigent: Marek Valášek

Místo konání: Kostel svatého Václava na Zderaze, Resslova 300/6, Praha 2

Vstupné: 280 Kč, 170 Kč (studenti, senioři)

POCTA RACHMANINOVOVI

Koncert ke 150. narozeninám a k 80. výročí úmrtí S. Rachmaninova

12. 10. 2023, 19:30

Sergej Rachmaninov: Celonoční bdění, op. 37 (výběr), Liturgie sv. Jana Zlatoústého, op. 31 (výběr)

Pražský smíšený sbor, sbormistr: Jiří Petrdlík

VUS UK (Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy v Praze) sbormistr: Jakub Zicha

Místo konání: Pravoslavný chrám sv. Kateřiny Alexandrijské, Viničná 468/2, Praha 2

Vstupné: 280 Kč, 170 Kč (studenti, senioři), pro studenty HAMU vstup volný

RIBALE SALEM WEHBÉ A CYPRIOT PSALTIC ENSEMBLE

Byzantská hudba z Libanonu a Kypru

17. 10. 2023, 19:30

Jedinečný koncert poprvé v Česku představí slavnou libanonskou zpěvačku Ribale Salem Wehbé, která se proslavila po celém světě svojí okouzlující interpretací byzantské hudby. Doprovází ji vynikající mužský byzantský sbor Cypriot Psaltic Ensemble. Na koncertě zazní autentický byzantský chorál z Antiochie a Kypru, v arabštině i v řečtině.

Cypriot Psaltic Ensemble (Kypr), umělecký vedoucí: Giorgos Demetriou

Ribale Salem Wehbé (Libanon): psaltria

Koncert se koná za podpory Velvyslanectví Kyperské republiky a Ministerstva školství a kultury Kyperské republiky a pod záštitou velvyslance Kyperské republiky J. E. Georgiose Yiangou.

Místo konání: Pravoslavný chrám sv. Kateřiny Alexandrijské, Viničná 468/2, Praha 2

Vstupné: 400 Kč, 250 Kč (studenti, senioři)

Prodej vstupenek

Vstupenky je možné zakoupit v místě konání vždy hodinu před začátkem koncertu.

Předprodej: online na stránkách www.philokallia.com.

DOPROVODNÉ AKCE:

BOHOSLUŽBA:

LITURGIE SV. JANA ZLATOÚSTÉHO S AUTENTICKÝM BYZANTSKÝM CHORÁLEM

24. 9. 2023, 10:00 (dopoledne)

Bohoslužba s autentickou byzantskou hudbou v podání řeckého protopsaltise Petrose Papaemmanouila.

Petros Papaemmanouil (Řecko): protopsaltis

s doprovodem Mužského sboru Chrámu Narození přesvaté Bohorodice, umělecký vedoucí: Marios Christou

Místo konání: Kostel Narození přesvaté Bohorodice, V Lázních 15, Malá Chuchle

Vstup volný

WORKSHOP:

WORKSHOP BYZANTSKÉ HUDBY: HUDEBNÍ TRADICE SVATÉ HORY ATHOS

23. 9. 2023, od 15:00 do 18:00

Lektor: Petros Papaemmanouil (Řecko)

Po stručném úvodu do dějin, notace a modálního systému byzantské hudby se workshop zaměří na hudební tradici Svaté hory Athos. Jako vždy je nedílnou součástí workshopu sborový zpěv a nastudování skladeb různých modů a typů (sylabické, melismatické atd.) byzantské hudby.

Vstupní požadavky: Nejsou, ale zkušenost se sborovým zpěvem a základy hudební teorie jsou výhodou.

Místo konání: Chrám Narození přesvaté Bohorodice, V Lázních 15, Malá Chuchle

Cena: 230 Kč (platba na místě v hotovosti nebo převodem na účet 559 435 8001/5500 s poznámkou „workshop – jméno účastníka“, např. „workshop – Jan Novák“)

Kapacita: 20 míst. Své místo můžete rezervovat na info@philokallia.com (doporučeno!)

VÝSTAVA:

VÝSTAVA ČESKÝCH PRAVOSLAVNÝCH IKON

22. 9. – 31. 10. 2023

Otevírací doba:

pátek: 19:00–20:00

sobota: 19:00–20:00

neděle: 7:00–12:00

Místo konání: Starokatolický katedrální chrám sv. Vavřince, Petřínské sady Praha 1, Malá Strana

Vstup volný

V rámci festivalu proběhne také odborná přednáška, filmová projekce aj. Více informací na www.philokallia.com


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)