Musica orbis Prague festival 2023

Čtvrtý ročník festivalu se uskutečnil ve dnech 29. června-2. července 2023. Účastnilo se ho letos 8 souborů ze 7 zemí světa, a to z USA, Bulharska, Litvy, Itálie, Polska, Slovenska a Česka.Josef Surovík, úterý 18. července 2023
Magazín > Sborový život

MOPF logo a kresba

MOPF / MOPF

Pořádádající agentura „The Prague Concert Co“ jej díky svým bohatým zkušenostem rychle zařadila mezi české sborové festivaly v mezinárodním měřítku. Program nabídnul všem zúčastněným souborům velmi atraktivní pobyt, například plavbu na lodi v sobotu večer, nebo nedělní vystoupení v katedrále sv. Víta

První den proběhl Galakoncert ve Smetanově síni Obecního domu, kde vystoupil „Pacific symphony youth orchestra“ (USA), dirigent Jacob Sustaita. Druhý. den dopoledne bylo slavnostní přijetí na Staroměstské radnici, večer pak zahajovací koncert v kostele u Salvatora. V sobotu dopoledne se uskutečnil workshop pod vedením renomované polské sbormistryně, profesorky hudby a rektorky Hudební akademie v Bydhošti, Elzbiety Wtorkowské. Dle mého názoru seminář s názvem „Rozezpívání jako forma hlasové výchovy“ byl pro všechny zúčastněné velmi inspirativní. Kéž by organizátoři i jiných festivalu uskutečnili více podobných workshopů.

Odpoledne proběhla již očekávaná mezinárodní soutěž pěveckých sborů a orchestrů, v nádherném akusticky výjimečném kostele sv. Šimona a Judy. Soutěžní kategorie byly A-neomezený repertoár, B-duchovní repertoár, C-folklorní repertoár, kategorie E-orchestry s neomezeným repertoárem. V porotě zasedli Jürgen Partaj (AT), předseda poroty, Elzbieta Wtorkowska (PL) a Josef Surovík (ČR). Sbory byly zařazeny dle bodového hodnocení do zlatého, stříbrného či bronzového pásma, a porota měla také možnost udělit speciální ceny.

Umělecká úroveň sborů a orchestrů byla velmi dobrá. Těší mě, že mezi zahraničními sbory výborně uspěly i oba naše sbory. V kategorii A 3 soutěžilo „Mládí“ z Jablonce nad Jizerou pod vedením sbormistryně Květy Kavanové. Sbor byl založen v roce 1959 a vychoval celé generace zpěváků. V současné době má 20 dívek ve věku od 12 do 28 let. Vyznačuje se příjemným zvonivým, mladistvým zvukem, s velmi dobrou intonací, jen pozor někdy na objevující se „nasál“. U Sarasoly doporučuji správné pochopení deklamace (přízvučné a nepřízvučné slabiky), tím dojde k dosažení lepší plasticity zvuku a opravdovému pochopení textu. Velmi působivé bylo jejich provedení skladby Aleluja Bohuslava Martinů z opery Hry o Marii, za kterou jim porota udělila speciální cenu za interpretaci. Sbor se umístil ve zlatém pásmu.

Druhým českým reprezentantem byl „Ženský akademický sbor VŠB-TUO“ z Ostravy pod vedením charismatického sbormistra Adama Sedlického. Dnes již renomovaný sbor podal ve svém náročném repertoáru (D. Močnik S. K. Albrecht, B. Smetana, I. Hrušovský, P. Špilak) výborný výkon. Sbor vyniká svou měkkou hlasovou kulturou s širokou dynamickou škálou a výbornou intonací. Občas soprány ve vrchní poloze zní místy úzce, musím ovšem vyzvednout alty, které znějí velmi příjemně, a tak celému sboru dodávají krásnou sametovou barvu. Sbormistr Adam Sedlický nádherně a detailně pracuje s hudebním motivem a přirozeně vede hudební frázi. Sbor si zaslouženě odváží zlaté pásmo v kategorii A 3, a také mu byla udělena Speciální cena na interpretaci skladby Acclamatio slovinského skladatele a sbormistra Damijana Močnika.

Mezi zahraničními účastníky byl též smíšený sbor „Kristale“ z Litvy pod vedením Kristiny Rimiené. V kategorii A 2 získal stříbrné pásmo a v kategorii B2 bronzové pásmo. V repertoáru soutěžního vystoupení se objevily skladby litevských skladatelů v náročných vícehlasech, které kladou velké nároky na hlasový rozsah, vyžadující vyspělou pěveckou techniku u všech zúčastněných zpěváků. Sbor nejvíce oslovil ve skladbě V. Miškinise-Neišeik, Saulala.

Dále na soutěž přicestoval mužský pěvecký sbor „Serpeddi Sinnai“ ze Sardinie, vedený sbormistrem Alessiem Pillonim.Sbor s bohatou tradicí byl založený roku 1956, vystupuje v tradičních mužských krojích. Soutěžil v kategorii C 2, zpíval tedy úpravy lidových písní. U tohoto sboru porota očekávala písně v zajímavých úpravách, které budou předneseny barevnými naturálními mužskými hlasy, toto očekávání ovšem sbor nenaplnil a odvezl si bronzové pásmo.

V kategorii C2 soutěžil sbor „Svatého Jiřího Vítězného“ z Bulharska, vedený sbormistryní Minou Dragneva Vlaykovou. Měl velký věkový rozptyl od malých dětí přes jinochy až k dospělým mužům. Zaujal hlavně dětskými, velmi pěkně znějícími hlasy, s dobrou intonací. Sboru bylo uděleno stříbrné pásmo.

Velmi osvěžující bylo vystoupení orchestru „Orkiestra střední hudební školy Stanislawa Moniuszka“ z Polska, vedeného dirigentkou Annou Sobieckou. Ve velmi dobře zvolené dramaturgii se ukázal kvalitně pružně znějícími a dobře intonujícími vrchními i spodními smyčci. Trochu v pozadí zaostávají dechové dřevěné a žesťové nástroje, kde se místy objevují intonační kazy. Někdy se nedařilo vyvážit zvuk instrumentálních skupin a docházelo i k rytmickému nesouladu. Orchestr ovšem velmi zaujal svým enthusiasmem a radostí ze hry. Pokud se do budoucna podaří odstranit jmenované problémy, zajisté dosáhne zlatých příček. Z Prahy si odváží stříbrné pásmo (těsně pod zlatým pásmem) a Speciální cenu za radostné vystoupení.

Nakonec nelze opomenout sbor „Voci allegre“ ze Slovenské Trnavy, pod vedením sbormistra Andreje Rapanta. Vystoupil ve dvou kategoriích. V kategorii A 2 se předvedl v dobře zvoleném repertoáru (J. G. Handl, A. Dvořák, J. Busto). Disponuje kvalitními, barevnými hlasy, s výbornou intonací. Sboru místy uškodilo promíchané postavení, které se někdy projevilo nekompaktním zvukem. U Handla doporučují postavení S, A, T, B, a to z důvodu polyfonně vedených hlasů, v promíchaném postavení polyfonní sazba zanikala a stávala se nezřetelná. Dále doporučuji více promyšleně pracovat s textem (souznění textu a hudby). Sbor si v této kategorii odváží zlaté pásmo.

V kategorii C2 se ovšem sbor ukázal tzv. „Par excellens. Ve výborně zvolené dramaturgii (I.Hrušovský, M. Šmíd, A. Košťál, E. Suchoň, P. Cón) prokázal, že v současnosti patří mezi velmi kvalitní tělesa na Slovensku. Musím vyzvednout jejich energii, která z nich doslova tryskala. Emoce, které předali posluchačům, byly třešničkou na dortu této soutěže. Zaslouženě si odváží Absolutní vítězství.

Závěrem bych chtěl vyzvednout práci organizačního týmu pod vedením Lucie Freiberg, vše bylo do detailu promyšleno a všichni zúčastnění byli nad míru spokojeni. Patří jim za to velké díky!


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)