Umělecký spolek Baroccoco ukončil činnost

Společnost přátel barokní kultury (“Baroccoco”) se sídlem na zámku v Mnichově Hradišti se významně zasloužila o propagaci barokní hudby v ČR. Díky její aktivitě byla mimo jiné inscenována zajímavá operní představení v unikátním prostou zámeckého barokního divadla.Pavel Polka, úterý 7. března 2023
Magazín > Zprávičky

Sosarme Re di Media v zámeckém divadle v MH

Baroccoco / ČHäS

Během svého dvacetiletého působení (2002–2022) zanechalo “Baroccoco” v české kulturní krajině nesmazatelnou brázdu jakožto hlavní pořadatel každoročních hudebních představení na scéně mnichovohradišťského zámeckého divadla (1833) i na jiných místech v Čechách a na dvou místech v zahraničí (2003 – Karlsruhe, 2004 – Göttingen: poloscénické uvedení Händelovy opery “Sosarme, Re di Media” na prestižním Göttingenském Händelově festivalu 2004 se stalo bez konkurence největším úspěchem “Baroccoca” v roli producenta).

Pestrá a v mnohých ohledech průkopnická činnost “Baroccoca” je přehledně zachycena v jubilejní publikaci “Česká Händelova společnost 1990–2020” (Praha 2019), str. 65–70. Z přehledu lze odvodit, kterým titulem se “Baroccoco” po svém založení zapojilo do již probíhajícího dlouhodobého společného projektu barokního souboru Cappella Accademica Praha (vedoucí: Ondřej Macek) a ČHäS “Mistrovská díla barokní opery - Georg Friedrich Händel a jeho současníci”: ano, bylo to operou Alessandra Scarlattiho “L’Amor Generoso” dávanou dne 7. září 2002 v zámeckém divadle v Mnichově Hradišti.

Po ukončení jmenovaného projektu dne 31. července 2004 a následném zastavení spolupráce “Baroccoca” s dirigentem a cembalistou Ondřejem Mackem bylo rozhodnuto v dosavadních mnichovohradišťských aktivitách pokračovat, a to s pracovním názvem “Hudebně-divadelní produkce”, již jen ve spolupráci s ČHäS. Na rozdíl od předchozího období, kdy hudební program v divadle realizoval pouze jeden hudební soubor (Cappella Accademica Praha), otevřely se dveře divadla celé řadě souborů zaměřených na tzv. poučenou interpretaci staré hudby. Ke slovu se tak postupně dostalo Collegium 1704, Collegium Marianum, Aura Musicale, Solamente Naturali, Ospedale della Pietà, Studio TON HAMU, Capella Regia Praha, taneční soubor Hartig, Musica Florea, Boni pueri, Musica Poetica. Se svými produkcemi “Baroccoco” hostovalo v zámeckém divadle na Kačině (2004) a v hlavním sále Valdštejnského paláce v Praze (2007).

Za působení “Baroccoca” se obecenstvo v mnichovohradišťském zámeckém divadle seznámilo rovněž se skladbami G. F. Händela: již zmíněnou operou “Sosarme, Re di Media” (2003) a baletním prologem “Terpsicore” (2010); k tomu můžeme přiřadit hudebně-dramatické představení “Händel v Itálii aneb Italské inspirace” (2013).

Za obdivuhodnou prací “Baroccoca” se skrývají konkrétní lidé, bez jejichž nezměrného osobního nasazení by výše uvedené výsledky nebyly vůbec myslitelné: pan Radovan Chmel, kastelán mnichovohradišťského zámku, a jeho choť, paní Soňa Švábová, správce depozitáře tamtéž. Jim oběma náleží za vše největší dík!

Dne 31. března 2023 manželé Chmelovi zámek trvale opouštějí a odebírají se na zasloužený odpočinek.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)