Dnes si připomínáme třicet let od úmrtí významné osobnosti českého sborového života

22. října 1992 zemřel sbormistr Josef Veselka

Výtečný muzikant se silnými moravskými kořeny se zasloužil o vznik naší moderní sborové školy, vedl Český pěvecký sbor a intenzivně se věnoval interpretaci staré hudby.UČPS, sobota 22. října 2022
Magazín > Sborový život

Josef Veselka

Humpálová Zuzana / ČTK

Josef Veselka (7. března 1910 Nové Město na Moravě – 22. října 1992 Praha)

Po první světové válce se s rodinou přestěhoval do Kroměříže, kde studoval na klasickém gymnáziu (1921–28), ale v septimě byl vyloučen pro nekázeň a neplnění úkolů (nepovolené provozování hudby). Zapojoval se do činnosti studentské kapely. Maturoval na reálném gymnáziu (1928–29). Na univerzitě v Brně studoval filosofii, filologii (1929–35) a navštěvoval přednášky Vladimíra Helferta a Václava Kaprála. Byl členem studentského orchestru a fundatistou u sv. Mořice v Kroměříži, kde získal základy sborové praxe. Poté docházel do sbormistrovské školy Viléma Steinmana (1931–32), ve které se stal po řadovém členství zástupcem sbormistra pěveckého sboru OPUS (1930–39). Tato pozice zásadně ovlivnila jeho další profesní vývoj.

V roce 1931 založil a vedl Akademické pěvecké sdružení Moravan (tehdy jako Pěvecké sdružení katolických akademiků Moravan, v jehož čele stál v letech 1931–1992). Vzestup sboru i jeho dirigenta byl násilně přerván v roce 1939, kdy po uzavření českých vysokých škol musel sbor Moravan zastavit činnost. Za druhé světové války krátce řídil Brněnské pěvecké sdružení Foerster a poté Sbor pro pěstování barokní hudby.

V letech 1959–1981 byl hlavním sbormistrem Českého pěveckého sboru - později Pražský filharmonický sbor. Vyučoval na gymnáziu v Ivančicích, na JAMU a AMU (řízení sboru). Od roku 1977 vedl sbor Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Josef Veselka získal ocenění na mnoha významných evropských festivalech za moderní interpretační styl sborové tvorby a ceny různých evropských gramofonových společností za vynikající nahrávky,

Jako sbormistr se zaměřil na českou tvorbu (Leoš Janáček, Pavel Křížkovský, Bedřich Smetana a Josef Bohuslav Foerster), klasickou polyfonii, kantátovou a oratorní tvorbu a úpravy lidových písní. Realizoval přes 1400 celovečerních koncertů (třetinu sám řídil), natočil přes 150 snímků na gramofonových deskách, spolupracoval s 36 českými a 97 zahraničními dirigenty. Jako pedagog vychoval řadu vynikajících sbormistrů, například Josefa Pančíka a Lubomíra Mátla. Okrajově se věnoval skladbě, především sborových skladeb. Roku 1992 obdržel čestný doktorát na Masarykově univerzitě v Brně za celoživotní pedagogickou a uměleckou práci.

S Veselkovým dílem a jeho působením doma i v zahraničí nás seznamuje kniha Sbormistr Josef Veselka, kterou v roce 2000 vydalo Akademické pěvecké sdružení Moravan


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)