Životní jubileum slaví dlouholetá sbormistryně mosteckého Korálku paní Dana Hodačová

Pracovitá, nezdolná, s nevyčerpatelnou energií, optimistická, navíc šikovná dirigentka, skvělá sluchařka a taky kamarádka. Tak charakterizují oslavenkyni její kolegové a žáci.Jiří Kolář, pondělí 28. února 2022
Magazín > Sborový život

sbormistři Koráku lDana Hodačová a Svatipluk Matějka

Vladimír Novotný / LM MOST

Mgr. Dana Hodačová se narodila 29. 2. 1952 v Mostě. Prvních deset let svého života prožila v Litvínově, kde začala navštěvovat lidovou školu umění. V první třídě se tam šla k překvapení rodičů sama přihlásit. To vypovídá něco o její povaze. Jen tak nic nevzdá a nenechá se odradit.

Celé mládí patřilo houslím, 1. i 2. cyklus dokončila na LŠU v Mostě. Po ukončení gymnázia se rozhodla pro studium oboru český jazyk – hudební výchova na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. Ve hře na housle pokračovala i na vysoké škole. Tam začala zpívat ve smíšeném sboru, který vedl prof. PhDr.Tomáš Fiala. Sbor ji oslovil natolik, že po ukončení studia v r. 1974 ve svém prvním působišti v Základní škole v Obrnicích založila sbor. Bez malých zpěváků se neobešla žádná školní ani kulturní akce v obci.

Po dvaceti letech působení na venkovské škole odchází do Mostu na základní školu s rozšířenou výukou hudební výchovy. Byla jí nabídnuta spolupráce se sborem Korálek. Rok působila v jeho přípravném oddělení a od r. 1996 je sbormistryní hlavního sboru. Měla velkou oporu ve Svatopluku Matějkovi, který byl ředitelem školy a sám, skvělý muzikant, se do práce se sborem zapojil. Oběma šlo o to, aby sbor perfektně fungoval, aby se posouval a aby dosahoval dobrých výsledků. Náramně se hodily zkušenosti získané od prof. Tomáše Fialy, prof. Josefa Pazderky, Mikuláše Popoviče a dalších výborných pedagogů. K úspěšné práci nemalým dílem přispěla i klavíristka Karla Babjáková, která sbor citlivě doprovází od roku 1996.

Korálek pořádá pravidelná soustředění, vánoční a jarní koncerty, zpívá při různých akcích pořádaných městem. Účastnil se mnoha soutěží a festivalů doma i v zahraničí.

Natočil tři CD - Jak se zpívá v Krušnohoří - společně se sbory Kvítek Louny, Jirkovský dětský sbor a Strunky Litvínov, Vánoční snění a poslední CD s vlastními aranžmá a texty: Muzika je príma.

Několikrát získal Zlaté pásmo - Liberec, Svátky písní 1999, Chlumec 2001, Pražské Vánoce 2003, Zahrada písní 2007, Jirkovský písňovar 2007, Litoměřice 2018; Stříbrné pásmo - Nový Jičín 2000, 2002, Zahrada písní 2006, Skuteč – 2018.

Koncertoval v Německu, na Ukrajině, v Londýně, navázal dlouhodobý partnerský vztah s francouzským městem Veneux Les Sablons, kam se vracel osm sezón, kromě Veneux zpíval v Moret sur Loin, ve Fontainebleau, v Tours, Paříži a dalších francouzských městech. Uskutečňuje výměnné pobyty s holandským dětským sborem z Meppelu a v současnosti získal nového partnera ve Slovinsku - dětský sbor Mavrica z obce Tišina. Stále udržuje kontakt s příhraničním Marienbergem, kam je opětovně zván na adventní i velikonoční koncerty. I z mezinárodních soutěží si několikrát odvážel přední umístění – z Lindenholzhausenu stříbro v dětských sborech a absolutní 4. místo v kategorii jazz, spirituál - sborů bez rozlišení věku, z Ukrajiny Cenu publika, z mezinárodního festivalu adventní a vánoční hudby a folkloru „Pražské Vánoce“ zlaté pásmo a 1. místo. Největším úspěchem bylo získání tří zlatých medailí na mezinárodním hudebním festivalu Svátky písní Olomouc 2002. Vyzpíval si zlaté pásmo v kategorii spirituál a jazz, v kategorii lidová píseň a stal se absolutním vítězem v kategorii dětských sborů.

V r. 2003 byl uskutečněn ojedinělý projekt – nastudování Pergolessiho Stabat Mater společně s mládežnickým orchestrem z Bordeaux. Sbormistryně nastudovala s Korálkem vokální party a pak za řízení hudebního teoretika, pedagoga a dirigenta Michela Moureaua se uskutečnily tři nezapomenutelné koncerty v Čechách (Želiv, Litoměřice, Most) a dva ve Francii (Gradignan a Bordeaux).

Během své pracovní činnosti čerpala ze zkušeností mnoha českých sborů a sbormistrů. Jde o nezapomenutelné zážitky, ať už se jedná o výměnné koncerty se sbory z Českého Krumlova, z Teplic, ze Žďáru nad Sázavou, z Mnichova Hradiště, z Prahy, z Jirkova, ze Sušice, z Liberce nebo o soutěže a semináře, ze kterých se vracela vždy s novou motivací a s novou chutí do další práce.

V roce 2020 jí Společnost pro hudební výchovu udělila Cenu Jaroslava Herdena za dlouhodobý přínos v oblasti hudební výchovy a dětského sborového zpěvu.

V roce 2021 jí byla udělena Cena města Mostu za vzornou dlouholetou reprezentaci města a regionu na koncertech doma i v zahraničí, za úspěšnou práci s dětmi školního věku, smysluplné, hodnotné naplnění jejich volného času a rozvoj jejich estetického vnímání, za rozvíjení domácí i zahraniční spolupráce a za mimořádný přínos pro sborový zpěv a rozvoj hudební výchovy.

Slovo Svatopluka Matějky:

Coby druhý sbormistr Korálku, kolega učitel a Danin kamarád chci říct, že si nedovedu představit práci v Korálku bez Dany Hodačové. Je pro sbor to, čemu se v hudbě říká v tom nejlepším slova smyslu „držák“. Pracovitá, nezdolná, s nevyčerpatelnou energií, optimistická, navíc šikovná dirigentka, skvělá sluchařka a taky kamarádka. Moc jí děkuji za ta prožitá léta s dětských sborem, kdy jsme se vydali vlastní cestou, s vlastními sborovými úpravami a texty, kdy jsme dlouho zápasili o své místo na výsluní. Za to, že se to povedlo, že sbor zažil kromě takřka každodenní tvrdé práce i časy uznání a satisfakce, za ten skvělý kus života, jí nemohu nikdy dost poděkovat.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)