Odešel nestor československého sbormistrovského umění Jan Maria Dobrodinský

V neděli 13. února zemřel ve věku nedožitých 97 let sbormistr, hudební pedagog a skladatel doc. Jan Maria Dobrodinský. V srdcích těch, kteří ho znali a měli možnost s ním spolupracovat zůstane jeho památka navždy živá.ČHS, úterý 15. února 2022
Magazín > Sborový život

Jan Maria Dobrodinský

Kamil Varcoller / Musica coniuncta

Jan Maria Dobrodinský, (vl. jm. Dobrodinský, Jan), sbormistr, dirigent a pedagog, narozen 22. 7. 1925, Kunžak (u Jindřichova Hradce).

Pocházel z hudební rodiny (otec Bedřich Dobrodinský byl harfeníkem a skladatelem, otcův bratr Jaroslav byl sbormistrem, Jaroslavova dcera Jaroslava je harfenistkou, bratr Jana Marii Václav byl houslistou, členem České filharmonie). Po maturitě na Masarykově reálném gymnáziu v Praze studoval na konzervatoři v Praze hru na lesní roh u Oldřicha Seligra a Emanuela Kauckého (absolvoval 1948); tamtéž vykonal 1949 státní zkoušku ze sborového zpěvu a dirigování. Obor dirigování pak dále studoval u Václava Talicha a Ludovíta Rajtera na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě (absolvoval 1954 – promovaný dirigent, 1990 – Mgr.). Působil v letech 1854–77 ve funkci hlavního sbormistra Slovenského filharmonického zboru; 1978–82 byl sbormistrem Pěveckého sboru Československého rozhlasu v Praze, 1982–88 hlavním dirigentem Středočeského symfonického orchestru v Poděbradech. 1991 se na VŠMU v Bratislavě habilitoval jako docent, 1992–96 byl poradcem ministra kultury ČR.

V roce 1969 mu byla udělena Výroční cena za nejlepší nahrávku roku v oblasti symfonické a sborové tvorby, 1971 získal cenu Slovenského hudobného fondu za interpretaci, 1996 Cenu Bedřicha Smetany; 2001 byl Dobrodinskému udělen titul Čestný dirigent – sbormistr Slovenské filharmonie. Dobrodinský je zakládajícím členem Společnosti pro duchovní hudbu ČR (1990); 1990–94 byl předsedou, od 1994 dosud je místopředsedou Sdružení sborových dirigentů Asociace hudebních umělců a vědců (AHUV), v letech 1991–92 byl místopředsedou, 1992–94 předsedou AHUV. Od 1992 je zakládajícím členem, 1998–99 byl prezidentem, od 2001 čestným členem Rotary klubu Praha – Staré město.

Od roku 1953 působil Jan Maria Dobrodinský jako hudební pedagog: 1953–1957 na Vyššej hudobnej škole pro vzdelávanie učitelov hudby v Bratislavě (hra na lesní roh a dirigování), 1957–71 na konzervatoři v Bratislavě (dirigování), 1954–56 na Vysokej škole múzických umení v Bratislavě (hra partitur a ensemblová korepetice), 1957–92 Teorie dirigování (interpretace) a dirigování oratorií a kantát tamtéž, 1965–69 Základy dirigování na Konzervatoři v Bratislavě a 1992–2005 Studium sborového dirigování a Základy dirigování a interpretace vokálně–instrumentálních skladeb na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)