PRAVIDLA PRO ČINNOST PĚVECKÝCH SBORŮ ZVEŘEJNĚNA !

MZČR upravilo podmínky pro pěvecké sbory

V následujícím článku vám přinášíme plné znění vyjádření MZČR k obnově činnosti neprofesionálních pěveckých sborů s účinností od 31. 5. 2021.UČPS, středa 26. května 2021
Magazín > Sborový život

MZČR

MZČR / https://www.mzcr.cz/

Vláda ČR schválila návrh mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb, a ve kterém se s účinností od 31. 5. 2021 v bodě I/15 písm. g) upravuje také činnost organizovaných pěveckých sborů a to tak, že organizovanou činnost pěveckých sborů lze provozovat při dodržení podmínek, že ve skupině bude nejvýše 30 osob, mezi osobami budou dodržovány rozestupy minimálně 2 metry a všechny přítomné osoby použijí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest; ochranný prostředek dýchacích cest účastníci mohou odložit pouze na místě výkonu vlastní činnosti (zpěv) a pouze po dobu této činnosti; subjekt organizující činnost pěveckých sborů vede evidenci účastníků pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne účasti na této činnosti; účastník nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění COVID-19 a s výjimkou dítěte do 6 let věku před zahájením činnosti:

i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/18, nebo

ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a subjekt organizující činnost pěveckých a ostatních hudebních sborů prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky podle bodů i) až iv), resp. v případě podle bodu iv) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na této činnosti.

Organizovaná činnost pěveckých sborů je povolena za dodržení podmínek stanovených ve shora citovaném bodě tohoto mimořádného opatření od 31.5.2021.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)