Půlkulaté jubileum nestora naší liturgické hudby Bohuslava Korejse

Hudbě a varhanické službě věnoval celý život.

Varhaník, zpěvák, sbormistr, a pedagog specializující se na chrámovou a duchovní hudbu, dlouholetý ředitel kůru v pražském kostele Matky Boží před Týnem slaví 95. narozeniny. Připojujeme se k zástupu gratulantů a přejeme mu do dalších let pevné zdraví!wiki, pátek 25. prosince 2020
Magazín > Sborový život

Bohuslav Korejs

Mgr. Hana Poláčková / www.pribehynasichsousedu.cz

Bohuslav Korejs (nar. 25. 12. 1925, Březové Hory, dnes součást Příbrami) je český varhaník, zpěvák, sbormistr a pedagog specializující se na chrámovou a duchovní hudbu, skladatel a všestranný organizátor v oboru liturgické hudby. Po mnoho let byl ředitelem kůru v pražském kostele Matky Boží před Týnem, kde vedl smíšený sbor „Schola Týnského chrámu“, pravidelně také doprovázel na varhany nedělní bohoslužby v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Praze–Strašnicích.

Jeho otec Emil Korejs byl varhaníkem v kostele sv. Vojtěcha v Březových Horách. Nejstarší bratr Zdeněk studoval na kněze a později byl vysvěcen, druhý bratr Jaromír studoval gymnázium a později se také vydal na kněžskou dráhu, sestra Blažena vystudovala učitelský ústav. V roce 1933 přesídlila rodina do Prahy, kde otec působil v kostele sv. Štěpána na Novém Městě a Bohuslav Korejs pravidelně ministroval. Již v devíti letech jej natolik uchvacovala hra varhaníka Josefa Hojného, že se doma u klavíru pokoušel jeho hru napodobit. Bohuslav Korejs vystudoval Benešovo gymnázium v Londýnské ulici v Praze 2. Tam také získal hudební základy u prof. Otto Rödla. Základy varhanní hry se naučil od svého otce. Ve čtrnácti letech Korejs poprvé veřejně vystoupil jako varhaník, doprovázel písně při májové pobožnosti v pražském Kostele sv. Kříže.

Za druhé světové války se rodina uchýlila do Chval u Prahy (dnes součást pražské čtvrti Dolní Počernice). Seznámil se tam s vrstevníkem Vladimírem Doležalem, pozdějším významným sbormistrem, a společně tam založili „Chvalský dětský sbor“. Za války Korejs studoval dirigování na hudební škole „Unie českých hudebníků z povolání“ u prof. Bohumila Špidry. V roce 1943 se stal členem rozhlasového Českého pěveckého sboru, který vedl tehdy legendární sbormistr Jan Khün. V tomto sboru se Korejs setkal take s osobnostmi, jako byli dirigenti Václav Talich, Václav Smetáček, Alois Klíma,František Dyk, Zdeněk Folprecht, Jaroslav Krombholc, Karel Ančerl, K. B. Jirák, Otakar Jeremiáš, František Stupka nebo Václav Kašlík..

Po skončení války založil „Svatojakubský dětský sbor“. Po roce 1945 bylo zaměstnání chrámového varhaníka nejisté, a tak se stal úředníkem Státního úřadu statistického. Vojenskou službu absolvoval jako sbormistr zájezdové skupiny Armádního uměleckého souboru. V roce 1947 se oženil s bývalou zpěvačkou z chvalského sboru, Veronikou. Roku 1948 se jim narodila dcera Stanislava a v roce 1952 dcera Zdislava.

V roce 1951 však Korejs musel z politických důvodů ukončit úřednické zaměstnání a byl nuceně nasazen do národního podniku Praga jako pomocný dělník. Po nějakém čase pak postoupil na technickou kontrolu a na tomto místě setrval až do roku 1977. Jak vzpomíná,

bylo to 26 roků velice krušných. Provoz byl převážně třísměnný, zodpovědnost značná a velké nebezpečí úrazů. V té době byl jeho bratr Jaromír z politických důvodů vězněn, až v roce 1968 byl propuštěn a rehabilitován.

Liturgická reforma druhého vatikánského koncilu počítala s užíváním národních jazyků i se zavedením nových liturgických zpěvů. Ty ovšem dosud nebyly vytvořeny. Proto Bohuslav Korejs po roce 1969 postupně zhudebnil řadu žalmů v českém jazyce a utvořil jednotnou soustavu pro všechny tři roční cykly bohoslužby. Prof. ThDr. Jan Matějka později doporučil tyto žalmy ke knižnímu vydání. Publikace vyšla v roce 1984 pod titulem „Zpěvy s odpovědí lidu“ a je v českých zemích dosud nejužívanější hudební příručkou chrámových varhaníků.

Po roce 1989 se stal Korejs pedagogem na „Týnské vyšší odborné škole“. Od roku 1992 působil rovněž na Teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Rád také vyučoval mladé varhaníky a zpěváky na letních hudebních kurzech v Domažlicích, Moravském Berouně a v Tachově. V roce 2003 se zúčastnil festivalu “Forfest” v Kroměříži a přednesl tam svůj příspěvek „Může chorál po tisíci letech ještě ovlivnit současné umění?“ Pravidelně také přispívá svými články do odborného časopisu Varhaník (časopis pro varhanickou praxi).

V roce 2006 bylo jeho celoživotní dílo oceněno čestným uznáním České biskupské konference. V roce 2015 byla Bohuslavu Korejsovi za celoživotní sbormistrovskou, pedagogickou a dirigentskou činnost v oblasti sborového zpěvu a duchovní hudby udělena Cena Ministerstva kultury za neprofesionální hudební aktivity v oboru zájmových uměleckých aktivit.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)