PaedDr. CSc. Anna Kobrlová slaví životní jubileum.

Připomeňme si výročí významné osobnosti Ústeckého kraje.

Sbormistryně Ústeckého dětského sboru a vysokoškolská pedagožka oslavila 17. července 75. narozeniny.

Za celou sborovou obec jubilantce srdečně gratulujeme!redakce, pátek 17. července 2020
Magazín > Sborový život

Ústecký dětský sbor a sbormistrině Anna Kobrlová

Jirkovský písňovar / archiv festivalu

Narodila se v roce 1945 v Košticích–Vojničkách v učitelské rodině. K hudbě byla vedena odmalička, tatínek byl výborný houslista a s maminkou často zpívala. Zpěv ji provázel i během školní docházky. Bylo to nejen při hudební výchově, ale i v hodinách matematiky, kdy si často s hudbymilovným učitelem třída zazpívala třeba i dvojhlasně. Cvičila v místním Sokole, zúčastnila se dvou spartakiád a hrála ochotnicky divadlo. Chodila do školního pěveckého sboru a v ZUŠ se učila hře na klavír. Maturitu složila v r. 1962 na Střední všeobecně vzdělávací škole v Lovosicích.

V r. 1966 dokončila studium ruského jazyka a hudební výchovy na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem, kde během studia zpívala ve Smíšeném pěveckém sboru pedagogické fakulty, vedeného prof. PhDr. Tomášem Fialou, CSc. Po absolutoriu pedagogické fakulty vyučovala v letech 1965 až 1974 na základních školách v Žalanech v okresu Teplice a ve Velkém Březně v okresu Ústí nad Labem, na kterých založila a vedla pěvecké sbory, s nimiž uskutečnila řadu vystoupení. Sama ještě zpívala v Pěveckém sdružení lovosických učitelek vedeným Slavojem Princlem. Na podzim roku 1966 ji Vlastimil Kobrle přizval ke spolupráci s nově vzniklým Ústeckým dětským sborem, kde pracovala nejprve s přípravnými odděleními Včelka a Cvrček a postupně se zapojovala do práce s hlavním sborem.

Po ukončení postgraduálního studia působila od roku 1974 jako odborná asistentka na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem. V roce 1982 po úspěšné rigorózní zkoušce z oboru teorie vyučování hudební výchovy získala titul doktora pedagogických věd – PaedDr.. V roce 1987 ukončila externí aspiranturu na PedF UK v Praze a získala titul kandidáta pedagogických věd – CSc. v oboru teorie vyučování hudební výchovy. V roce 1989 se habilitovala na docentku v oboru didaktika hudební výchovy. Disertační práci psala na téma „Soudobá sborová tvorba pro děti a její výchovné hodnoty“, v němž vycházela ze zkušeností z práce s dětským sborem a ze spolupráce se současnými hudebními skladateli např. P. Ebenem, O. Máchou, J. Dvořáčkem. Mnohé skladby byly také sboru těmito umělci věnovány a sbor je má uvedeny na svých nahrávkách.

Po odchodu do důchodu byla v roce 2010 jmenována emeritní docentkou PF UJEP v Ústí nad Labem. Práci s Ústeckým dětským sborem ukončila spolu se svým manželem po 45 letech činnosti v roce 2011. Sbor dále pokračuje v činnosti pod vedením manželů Martiny a Petra Zemanových, kteří v posledních letech se sborem spolupracovali.

Během pětačtyřicetileté práce uskutečnila se sborem nespočetně koncertů a vystoupení a bezmála 100 koncertních zájezdů nejen po České republice, ale i do zahraničí (např. do Německa, Holandska, Rakouska, Bulharska, Polska, Řecka, Itálie, Švýcarska, Finska, Dánska, Chorvatska, Španělska, Francie, Velká Británie, USA). Pro práci se sborem byla nezbytná i pravidelná každoroční pěvecká soustředění, na kterých se studovaly nové skladby a které také utužovaly pospolitost dětí.

Se sborem se podílela na natáčení sborových skladeb v domácích i zahraničních studiích (Ústí n.L., Praha, Hilversum, Stuttgart, Vídeň, Varna, Atlanta, Albena, Arnhem) a na vydání řady CD. Připravovala děti pro účinkování v inscenacích Severočeského divadla opery a baletu (Carmen, Tosca, Jakobín, Bohéma, České jesličky, Příhody lišky Bystroušky, Pohádky z lesa). Nezanedbatelná byla i vystoupení se Severočeskou filharmonií (J.Sternwald – Rok na vsi, vánoční koncerty).

V roce 2003 začala spolupráce s hudebním skladatelem Milošem Bokem, jehož skladby sbor prováděl na koncertech a jsou zaznamenány na CD nosičích (např. Symfonické koledy, Hymnus k Duchu svatému, Psalmus 131, Chrámové skladby I-III, nebo jeho mše). Pro Českou televizi byly natočeny sborové party k pohádkám Anděl Páně 1, Tři životy a O dívce, která šlápla na chléb.

Za práci s Ústeckým dětským sborem stejně jako její manžel získala řadu uznání např. „Uznání Českého hudebního fondu za provádění soudobé dětské sborové tvorby“ a ocenění na tuzemskách i zahraničních festivalech a soutěžích. Například: Opava 1973 – 1. cena, Olomouc 1978 – 2. cena, Varna 1973 – 2. cena, Limburg/Lahn 1984 – 1. cena, Halle/Saale 1986 – 1. cena, Arnhem 1991– 3. cena, Atlanta 1996 – laureáti, Schrewsbury 1998 – laureáti, Pocatello 2006 – laureáti, Missoula 2006 – laureáti, Castelli Incantati 2008 – laureáti.

V roce 2010 jí byla udělena Unií českých pěveckých sborů jako „výraz uznání mimořádného přínosu interpretační sbormistrovské činnosti“ Cena Františka Lýska.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)